دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آریگونی صنعت نساجی

آریگونی صنعت نساجی

فهرست مطالب
پوشش روي درخت البالو 7
پوشش روي انگورهاي زميني 8
پوشش روي درخت البالو 8
دانه هاي سبزيجات 19
شبکه ضخيم براي جمع کردن مکانيکي زيتون 26
براي زيتون 26
بسته ها: 27
مقاومت نسج ها در برابر گرما 30
9-حواشي نرمال 34
قرار دهندة سطل: 36
صندلي اپراتوبر: 37
2-مايل: 37
صندلي سخت 38
(انتخاب) کمربند صندلي 38
کنترل قبل از حرکت: 39
کنترل سطح روغن 40
ميزان مشخص طوق پيچ: 45
j. کنترل نمودن مايع ترمز: 46
روشن کردن موتور: 46
«متوقف کردن موتور» 49
سيستم ترمز اضطراري: 52
زهکشي مخزن هوا: 53
ضد يخ براي خنک کنندة موتور: 53
يادداشت در بارة ضد يخ: 54
نگهداري روزانه بعد از کار: 54
اريگوني صنعت نساجي است با چرخة کامل (اکستروژن، بافته، توليد فابريک)
در سال 1936 بوسيلة جيواني ارگوني ابداع شد و هنوز خانواده وي انرا اداره مي کنند.
در 25 سال اوليه در عرصه نساجي سنتي (بافت لباس) کار مي کرد: از سال 1960 در توليد فابريکهاي (بافته هاي فني) به کار پرداخته است.
اين شرکت در نزديک como (شمال ايتاليا) واقع است، منطقه اي که هميشه در صنعت نساجي منحصر بفرد بوده است و ستاد بسيار ماهر و فناوري عالي دارد.
و اريگوني مفتخر است که سرويس کامل به مشتريانش ارائه مي دهد: اين شرکت به انجام تحقيقات و توسعه محصولات مي پردازد و به کارگيري استفادة از مواد خام بهتر را مورد مطالعه قرار مي دهد و انگاه مراحل پيشرفته اي اکسترودنکيک، بافتن و توليد را ازمايش مي کند…………….

دانلود پروژه آریگونی صنعت نساجی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد