دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آزمون و كاليبراسيون و اندازه گيري

آزمون و كاليبراسيون و اندازه گيري
فهرست مطالب
پيشگفتار
مقدمه
1- هدف و دامنه كاربرد
2- مراجع الزامي
3- اصطلاحات و تعاريف
4- الزامات مديريتي
4-1 سازماندهي
4-2 سيستم كيفيت
4-3 كنترل مد ارك
4-4- بازنگري درخواست‎ها، پيشنهادها و قراردادها
4-5 واگذاري آزمون و كاليبراسيون به پيمانكار فرعي
4-6 خريد خدمات و ملزومات
4-7 ارائه خدمت به مشتري
4-8 شكايات
4-9 كنترل كار نامنطبق آزمون و/يا كاليبراسيون
4-10 اقدام اصلاحي
عنوان
4-11 اقدام پيشگيرانه
4-12 كنترل سوابق
4-13 مميزي‎هاي داخلي
4-14 بازنگري‎هاي مديريت
5- الزامات فني
5-1 كليات
5-2 كاركنان
5-3 جايگاه و شرايط محيطي
5-4 روش‎هاي آزمون و كاليبراسيون و صحه‎گذاري روش‎ها
5-5 تجهيزات
5-6 قابليت رديابي اندازه‎گيري
5-7 نمونه‎برداري
5-8 جابجايي اقلام مورد آزمون و كاليبراسيون
5-9 تضمين كيفيت نتايج آزمون و كاليبراسيون
5-10 گزارش‎دهي نتايج
پيوست الف (جهت اطلاع): جدول الف‎-1، ارجاعات متقابل به استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001: سال 1374 و ايران-ايزو 9002: سال 1374
پيوست‎ب (جهت اطلاع): راهنمايي‎هاي براي تهيه شرح كاربردهايي جهت رشته‎هاي خاص
كتابنامه

پيشگفتار

استاندارد «الزامات عمومي براي احراز صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون» كه توسط كميسيون فني مربوطه تهيه و تدوين شده و در ششمين جلسة كميته ملي استاندارد ميدريت كيفيت مورخ 23/7/81 مورد تأييد قرار گرفته است، اينك به استناد بند يك ماده 3 قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي‎شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفت‎هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد ارائه شود،‌ در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

اين استاندارد ملي بر مبناي استاندارد بين‎المللي زير تدوين شده است و معادل آن به زبان فارسي مي‎باشد:

ISO/IEC 17025: 1999: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

مقدمه

استاندارد بين‎المللي ‎ISO/IEC 17025  كه در نتيجه تجربيات وسيع حاصل از اجراي ‎ISO/IEC Guide 25 و استاندارد اروپايي ‎EN 45001 تهيه گرديده است، اكنون جايگزين هر دو آن‎ها شده است. استاندارد ايران‎- ايزو‎- آي‎اي‎سي 17025 كه براساس استاندارد بين‎المللي فوق تدوين شده است، شامل كليه الزاماتي است كه آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون بايد آن‎ها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات كنند كه يك سيستم كيفيت را به كار گرفته و برقرار نگه مي‎دارند و از نظر فني صلاحيت داشته و نيز قادر به فراهم كردن نتايج فني معتبر مي‎باشند.

مراجع تأييد صلاحيت كه صلاحيت آزمايشگاه‎هاي آزمون و كاليبراسيون را به رسميت مي‎شناسند بايستي[1] اين استاندارد را به عنوان مبناي تأييد صلاحيت به كار برند. در بند 4 الزامات مربوط به مديريت صحيح و در بند 5 الزامات مربوط به احراز صلاحيت فني جهت نوع آزمون‎ها و يا كاليبراسيون‎هايي كه آزمايشگاه به عهده مي‎گيرد، مشخص مي‎شود.

به كارگيري روزافزون سيستم‎هاي كيفيت عموماً باعث افزايش نياز به حصول اطمينان از اين امر شده است كه ‌آزمايشگاه‎هايي كه بخشي از يك سازمان بزرگتر مي‎باشند يا خدمات ديگري هم ارائه مي‎نمايند، قادر به اجراي سيستم كيفيتي هستند كه با استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 يا ايران‎-ايزو 9002 و نيز با اين استاندارد منطبق مي‎باشد. بنابراين سعي شده است كه تمامي آن دسته از الزامات استانداردهاي ايران‎-ايزو 9001 و ايران‎-ايزو  9002 مرتبط با دامنه شمول خدمات آزمون و كاليبراسيون كه در سيستم كيفيت آزمايشگاه منظور شده است، در اين استاندارد در نظر گرفته شود.

دانلود پروژه آزمون و كاليبراسيون و اندازه گيري
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد