کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران
دانلود پروژه آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

دانلود پروژه آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران
فهرست مطالب
مقـدمـهآفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنهاراست بالان زیان آور گندمسن های زیان آور گندمجوربالان زیان آور گندمبال ریشک داران زیان آور گندمسخت بالپوشان زیان آور گندمبال پولک داران زیان آور گندمدو بالان زیان آور گندمبال غشائیان زیان آور گندمکنه های زیان آور گندممدیریت تلفیقی آفات گندممنابع
مقـدمـه                 گندم عمده ترین محصول زراعی کشور است. سطح زیر کشت گندم آبی و دیم کشور در سال ۱۳۸۰ به ترتیب۲۷/۲ و۵۱/۳ میلیون هکتار و متوسط عملکرد آن در شرایط آبی و دیم به ترتیب ۳ و ۷/۰ تن در هکتار بوده است. نرخ خودکفایی گندم در سال های مختلف بین ۶۰-۸۰ درصد نوسان داشته است. در صورتی که متوسط عملکرد در شرایط آبی و دیم به ترتیب تا سطح ۸/۴ و۱۶/۱ تن در هکتار افزایش یابد، خودکفایی در تولید این محصول تحقق خواهد یافت(کشاورز و همکاران، ۱۳۸۰).
مهم ترین عوامل تآثیرگذار در کاهش عملکرد گندم کشور به شرح زیر می باشند(آهون منش،۱۳۷۱):
×              ×        پایین بودن آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان
×              ×        نارسایی در تآمین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی(بذر، کود، سم و  …)
×              ×        بالا بودن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
×              ×        محدود بودن منابع آب و یا عدم وجود نظام صحیح آبیاری در اغلب مناطق کشور
×              ×        خسارت آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز و عدم مدیریت صحیح کنترل آنها
×              ×        عدم مصرف صحیح و بهینه کودهای شیمیایی و یا کمبود و عدم توزیع به موقع آنها
×              ×        کاربرد غیر اصولی و نامنظم ماشین آلات و ادوات کشاورزی
×              ×        عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در بسیاری از نظام های بهره برداری
×              ×        کمبود وسایل، ابزار و اعتبار در زمینه های مختلف تحقیق، ترویج و آموزش کشاورزی
×              ×        کمبود سرمایه گزاری در تولید محصولات کشاورزی
×              ×        نارسایی سیاست ها و برنامه های کشور برای تولید محصولات کشاورزی
آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها                                                            در اکوسیستم های زراعی کشور که گندم و جو بستر زیست را تشکیل می دهند، عوامل زنده و غیر زنده ای در تولید محصول تآثیرگذار هستند که انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مدام آنها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آنها در حفظ تعادل کمی و کیفی گونه های تشکیل دهنده یک اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد. در ایران بیش از ۷۰ گونه حشره گیاه خوار شناسایی شده اند که به عنوان مصرف کنندگان اولیه از گندم و جو تغذیه می کنند. این حشرات گیاه خوار، خود مورد تغذیه حشره خواران (حشرات انگل، انگل های بالقوه و شکارگران) که مصرف کنندگان ثانویه هستند، قرار می گیرند. اتلاق واژه آفت به گونه هایی که زیان اقتصادی ندارند جایز نیست و تلاش برای حذف این گونه ها، نابودی دشمنان طبیعی آنها، طغیان احتمالی آفات بالقوه و کاهش تنوع زیستی در اکوسیستم های زراعی را به همراه خواهد داشت.
گسترش و طغیان سن گندم در اثر تخریب مراتع به عنوان زیستگاه های دائمی این حشره و تبدیل آنها به اراضی دیم کم بازده و فراهم آوردن بستر زیست مناسب تر برای تغذیه و تولید مثل آن، مثال خوبی برای نشان دادن چگونگی ایجاد یک آفت در اثر تغییر اکوسیستم توسط انسان است.
محدود بودن دامنه میزبانی آفات غلات و مکان زمســـتان گذرانی تعداد زیادی از آنها که در خاک و بقــایای محصول صورت می گیرد،  موجب می شود که جمعیت اکثر این آفات، با تناوب زراعی و انجام عملیات زراعی پس از برداشت، به مقدار قابل توجهی کاهش یابند. علیرغم این مسئله، حدود ۱۵ گونه از حشرات زیان آور گندم و جو را می توان نام برد که به عنوان آفات درجه اول و دوم، زیان اقتصادی قابل توجهی به این محصولات وارد می کنند.
خسارت ناشی از آفات، بیماریها و علف های هرز در کشور ما حدود ۳۰-۳۵ درصد برآورد گردیده است که
۱۰-۱۲ درصد آن به حشرات زیان آور اختصاص دارد. بدین معنی که با مدیریت کنترل این عوامل، می توان
۱۰-۱۲ درصد عملکرد واقعی گندم را افزایش داد و آن را به حداکثر عملکرد قابل دسترس که در شرایط دیم و آبی به ترتیب ۴ و ۱۴ تن در هکتار ذکر شده است، نزدیک تر ساخت.
راهکارهای توصیه شده برای مدیریت منطقی کنترل آفات در مزارع گندم و جو کشور، مبتنی بر استفاده از روش های غیر شیمیایی است. کنترل شیمیایی سن گندم به عنوان مهم ترین حشره زیان آور مزارع گندم و جو کشور که به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد، از این قاعده مستثنی است. طبق استنتاجی از  گزارش عملکرد فعالیت های سازمان حفظ نباتات  در سال ۱۳۷۸، سالانه در سطحی معادل ۲۲-۲۵ درصد کل اراضی گندم کشور، برای کنترل حشرات زیان آور مبارزه شیمیایی صورت می گیرد(۱۲۰۰۰۰۰ هکتار برای کنترل سن گندم و حدود ۷۵۰۰۰ هکتار برای کنترل سایر حشرات زیان آورگندم). میانگین مصرف آفت کش ها در این محصول حدود۴/۰- ۵/۰ کیلوگرم در هکتار است که۲/۰-۲۵/۰ کیلوگرم آن به حشره کش ها اختصاص دارد و این میزان در مقایسه با میانگین مصرف آفت کش ها در درختان میوه(۵/۹ لیتر درهکتار)، برنج (۷/۱۸ لیتر در هکتار)، پنبه(۹ لیتر در هکتار) و چغندر قند(۱/۸ لیتر در هکتار) مقدار قابل توجهی نیست(سازمان حفظ نباتات، ۱۳۷۸)…………..

data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhUUExQWFhUXGB4aGRcYGBwaHhwZHBkdFxweHR0cHyggHRolHBgcITEhJSkrLi4uGB8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGy4mICQ0LCwsLCwsLywsLiwsLCwsLCw0LCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAO4A1AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAFBgMEAAIHAQj/xABVEAACAQIEAwUDBggICgkFAAABAhEAAwQSITEFQVEGEyJhcTKBkQcUQqGxwRcjUlNyk9HSFTNUYnOCsvAkJUNVY7PC4ePxNDVERXSiw9PiFoOSo/L/xAAaAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAABAgADBAUG/8QALhEAAgIBBAAFAwQCAwEAAAAAAAECEQMEEiExExQiQVEFMmFxgZGhQrEjwfAV/9oADAMBAAIRAxEAPwAo+OjOeqBgepH/APIrTHstu53on2iwjkHQEg+WYKfjVE4cubbqdNVjz/uTVm/iUzPmXwlcmvIMsA+5iKdSb4ZzApwzGZrJstozBkyzsNdvcRUlki7w8G5EqDI6lDr8QProXwphcvYK4/tZ2VvdbAg//jv51aLZcFeB1C3WgT9HO1s/ZTqSS5A0QdrEGWVQaA6ASIKjVh09kz1WrV3hdu/w+6M4ZxYUzuQFzNGgkkCB/W86s4XEd7ZLFRHcd3B0OcKZPw+yq/ZUo73V1WFaQDGZWUCD7wNOcH0rJnbVP8l0Ena/At8BuxgmVo8JCkzOouRv6Mx+ujF/DHD9ywhsywxj6Q01Gx0LAkczQu7fy4a7CgZnTQiZYQG+J5etH7xJwFkvJyXCC0zIy7A+uv8AVPlJk6cQJJxYNw/DzfXIQAro1tfIjLaX4Ag1Hw6zC2nuiHFsIyxEeF2j+rIFTYjiK2MOhO9lyQB9LMwaB9fwqlaxBfMSRDHvNtFa4JI9PEae0V2EONYnu+/CsUhrqgaeEvluSfISDPn5UNwXFoxeHvwZCsXDflFSkTpv3e/ma24y4ufOHiSLdl2EbsUdCOuuQbdao90tw22H8TkEEgz3glYM7RJIPWlf3BXQTtEi4zRrecpcIMgAXfCPSFiecnrRzibJ8zYT4btu5HOLmdgxHnDn4ClS/fjDhQRml584uFhWW8WzWBaOuVnP9VhJ+uau31wLVnnyfYA4bGMlw62yyNpIM6KVMbaz/WGgox2ZujDYnGBiFcENOniC6xG8MpJnqG6UIt45VxLXBE95aEmN5QEj9KNajxRVmusTLN3Yn8lBmke86z5jpSKVdBfIx9oLnf3BaDwsXcp6kozAeYMRVz5JbsPcQ8gse4vP20o4e+UNrNstx10MwQxH1FvhRj5PcSTxJeWfPI9FkUd9kgluRDZ4h3eOxCsSQL90j9FrpJHuJJopjL+a8oymCdGjpqZPXb4UscSWcdiD0vXV+Lkj6/tpl4O2a0CSST/yI+usk43wGb2ysu4K5oT1Yx7tP9mlLioVbgDIWtu1xHyiSDo6MvRgZ+B3FMN5TaZYBI5eu+vvra3YCoGMMA+f1aSJHlrQXwLCTjLcIfH8NNpWGvnHSf2H41Qw9skqw3WD7oH3/bRXid8+JIEKiuB7wxn4R7zVLDqAsjYkAdYkkfVFXY1yky9S9BPxfE5VWNqrjEFhUnE1zZaiCxpWtezM0qUTAtZUgWspiqw1hcUVJQfQZ2BPk0a/GrF/COwclfC40IIImNdjyiq2GuiLjROYvr0kEj46VZ4S+V7B7zIrv3bQQWh1IiN9SBGm8Vks0IjwzZQjyZGVwehIyN9a/XVnht4mzdUmfaMdJcn76EqJds7lWO7DWdZ9iQv0h8KMYA2Qt094xUlVk24MmOWbQec0spcDQfP8mxuOqZyxHeKWC8oiZPrHwo92csA37hUA2mBzKdCttlUg+Y009aTsTiWkjcCMsCCIEbTR3sniEW5ad2I/EsoUbP3YK5D5wB8KqyttFmFrcUO0mGW0zJnzBh3iHyE6eRnWKvNxQPhbyQRlKP6yCDp1E/ZXnaSyvcYfE5AZ8AM76zLDbNGaRzNLLXu7w5uOfbWFHUjSZ90RPOpF2k2Rra5Ir8WvG7eS2DoIzeugPv2FECwV3BOkA/CQfhA+NUOEWSmbPuRbuba6XIInkIbWjt+2l20btqQ1s5LgOuhJCkeXhPv9adOikpWL0fOAdrlmANZ8LDXTTQHnUq3WtWcMjLKsWaRsfEemx8UkfzhV67ghY7oMZN1bgJA8OVkhd+pBNBuH3xkt22AAzwjdXbK8HoW0E7eLlRu0SuaL2LZTbLpbWNBOujQJG/PeoeH3TbuJEiTr+jMH6jV3vQtjEWsuViUdV3M5VHx1MjyqsLBV80SQQcoknQAttzqWBdlU2fxVxtAwYFW6gDQRzn7j1qLEyrPsQsCOsE7eeteNx5Ld4BR3xEp3YAIKy2hbbnMjaKnxOGZbaOWQ96AYE+EjcE8+WoA3qWyMr4djktsQoZ3NzTfkIbp7JPvpn7IqBxhQNs7x0juXn66T71xQELMQ6hiIWZDTodtJGhPWmrsNibb8UsG2+YeKNvzL8t9vsoq7DD7l+qAeMv8A+HYnp84vD3i8+v2UzcAfRklZkMuoEzoY6nn76TuIn/DsUDofnN0g/wD3W/3UbwwUwHAKtpB5N1/RP1EUs17j5Uk+Rmv3G8QnUKem/L661xCgrk2AHLoCP2VgWIAXaFEnzmtLcKzF2AUbEnrpr6VXK0rZSludRKWMwIvWRbAHzhbRIge0pADD1BiPXzpLwtlggDAgh4IO+k8qb+NDVLqsVdFZgymI8K8/WPUGl7D4Ru7tsZ/GeKSZ1Bhj8Kth6ZI0Rfor3NcYg09KpEVfxogAVQXWtsekZJO2T2bMisq7aEAVlAQlW0MoIYEgqWAGhBHXntVe/ee2wdFhRcQhmHh0cLJ89a1wZZZykd0pmJ3B9N4+FSccxDNbyhGNtp9GIGYBgPNZrGrs0JkDYFzduvbuiWZmAuexq0+Fj7IjYemtbvdfK63U7psyEjfkdQfOB8KjF1jbV4EZDIHI7iPKDGvSocFdcpcksRMoDrHIx0EnaoyXRb4mBcllJjqI39KJdlMVrbIHsXDlzDUNctMqnoYcChzIpCkozFkzHKwXLMxuDO1XeAubdyHGXI1tjO6hXkamAZE7Ckk+Bsae5BYt3/C7xgl7L23M9FYEAe4ke4e9OvK16AAfm9knWNM7hdJ66DTy86Y8JxNrXznDEMc+a3btj84rEKF11GYCfKTyqjw7FC3h+40Ki6pukfTBDtPPXwQCKC4Q8nu/goXL1tWBhpCZW103zEjpGXajPZfGWriYjwwXViqMTqts96vTXMsnnBoJx6yBiAgXwNlYErrDieR1EGeuvlXnZ4/j8rTkzspAMSGBU5em+nqRzoumhI8Mbe1fhtYJjbWShEMSWES06N7JzdOtD2bOO7RbSs7zmICooW3kMA66RIPKKs9oE76zgjbJCraZmzzsGUdNfpkeppZxN3N9KFRvbiNROg6sS2w6a0Ma9I2WtzG3iHBgLVvGSWGmcKQZ3Y6cgSBEeyFOh5KHE+IG+cpbKp0JmJHQke0T+Tt6U3djrwv27mGZmVbgGU7gN4jB82Ex8OVQ2uKYfCFrNiL0ibdxkAII8JXNHs9CAI286EX3ZMqSpr3AHZ7FYfC3rQbCM1wl9bhGVx9EqCIBEER1Iq+/HXLwpRCHaUylPC34yCw1JmFEbBQNqHcbvnEd334BbOV3Om4jTQagVXw2G1tCfFmGvUgvEn3jXXltVt2J2ZxLGE23EEm5dVSSZYAOWjbqnX40w/J5hQvEsK3h8Ss0jWSbLyDGxE7GlbHz8+tHMHUZSTqBpIIg6giPv0mmb5OE/wAZYY+dwDrAtXF+7eonyGK9Uf1Qv9qmKY7EQZHzi43/AOxj9W3uopgyGSJ1Go9Dp9RIH9YdKGdqhmxGJ6rib3wN1vv+2s4HcYqeikEx+SQQR65Zj0ppouktyGzB8Tg5bhYTsYO40gnrrv5Grji4k3C6FIJG4BJ8Ouu8GqNpgUgwWVgp21nY9NRW/F8V3SvbUFi58Cgaa+0D0AiZ/nVX9z4KIRp17lTD4kG2ChABkEDcbNp0ER9VaYj+cTK8uWo1qlwi0UNwHUrcKwNpCryjlt7qmxeJAkac9QZg9KVd2dPamtpR4i21QYNZNbYy5IB6ipeHW5roOSSs5KxSvb7kzTyrKNYbh8rMVlc967nhHXj9IVK5ciiGu3TNtLdoFoKtcffcAysxXrfOFL94tsKrST441HIbx7udTcJwKXXa21whn1UkgBmEBgSeZ0g1ti7TZmt3hkyAgITqPU9B8KezlWb8KcnICAQy7CYmCI1393UVEi5CyGcuogdQs/aKl4djx3KqxjL4gerA6jyBC1MuBsqLwLkXFIdMxgMPZKfziQQRzlfOhN0SrKeHxWa3lmIyq0+Wg+M1bwVgZzbtkqDbMpIjNIUQNipJnbSKG8PtBTl3ZpjpoJEdZIFHlwN7CC3dQwjvLzGkOoQa66M0+4dKWTsMezzh6tcxgxmWUsspyAjOxlUu3AAfzj6dRNGbnDrBxGItkXB7JLSqqMrMAFGU6xcMgmqnDvFbxt2Ak2zlA+ibl4XIHpEAeVAuGcQuq2HvMJuXXvnxfSDDwzGvtSPQUO1XwO3bDvHeHWy2a34VC6zp4hHUTAJM6H3UF4eLYugvfs2lJUyme40mMpOaABJBOmgoSj3Lmc5blzOxeT4R4ohgSQPaD8jQq6XhswyiCJ38SiBt1yimUV7ioeeIWO7uJbDxo6ErJ0MmIGxhl21gjTUGhlhoa3cUxNoSIBCsGIYAERlIZND5b0QwvHrCW2GJVjna06OoVis2VSYmZHcnYEawd634QozIbLK4/GDPoQxcd4pVTqpVbHiBggsKbolNm3DeJd3cR47q4oJDqFUEBhIZYEyDsCN/OrnaTgZe+uIsujWrw71U1Dakd4AIiA5J1I3A5VAysxvCbL3LbAgMUmGUDUOYGoG/QxQ/G8QxCX8OSQc2a2mUoQQdAoKEg+Jh9VVpO+B0047X+qKnGLwFs2ri+w6kXB7SjvFzaAw4yk6bgxqKhv2SLyot0MGEo4MAyogdVaRBBiCdetFcZxxjaJxFpSuomACcu+VXlXgnUCI6UOtcUwV67kxHf4UlYFyAU9WViWEjmGjbSrI2Iot9GqpaN63nVz3drNdMxIaECgbzmYCZ5+U0Y+TvEh+LYZtBLXdBsB3TwPcDvzqTtBwC5bt/OMLc762WE3LdzNCg5lO05geQkc4FbfJ6mXiWFtqQwDXGJA1GbDtoTv09+lKu0SHMl+qF/tDdjG4nocRdB9Ddaqlq9lcqqwY5HmPFmHqukededqG/wzFf+Ivf61qrEyoYbrofTkftHwrRPlmlRpDRZVyBcRpG2g1EGRPWI+6iTWb1xLndvNzMIZtI2O401HOOVD+FYruu7O6XRr0B0GvvkfCmTCXAqBp0JOkxtp8dPrqmlZmlKUXwIeFFxAyucpLsCSZJYRm21nYzz1r1VgkTI315+mkjfat+0yMl5bmxYlsvSTsfUb++rHAbRv3vCIUQW+Ogmi0dGOVKFsrXuQNGuDYeT5VQ+azcI6Ej4GKbOFYYACk1mXatkS7QYG/+af7BGxaEV7Vi2ulZXJs6VnFDiW71CdRlyz5Mcs/EUz8SutcIRlJuaZLig6LlzAP5jkfKPQDw+4TbbugM+YDKTBUBi4Mc9fcKOolwSNzoH8cw6kkn3TEdK7EjyzB+EwrXJDRq5VRMAsRKwehMCiNy29xPGuuwzeQBJn9IxHlVbhSr84RS+wAK8jBmcwPtDMADtvJEa2+G27lq7bN+2QpkFjBUi5KnxCRlOmomDFK2RIg4ej2bi90wZbpEqpDMkkRqRKSTsOm9X+3L3gLVpQctpHdzm0IlWBOusAAQeYPqY+yvCiMZcZ/YtyoOgk5ixPnEtB9NthT45imxWKhWAHi13HsmT6QPq60P8gG5x1y0jQfBdYWzBkSWzg+o8PxNBTcuo1pgXPtOsiddFdQNSJGscs4ongXS7aZGHdhpYTyhLbgjz8DEdc1U7OLYuGg5rbFnk/SKywHlNpfjTRSVjLgt3sFca8hUqBGQGIEK2rGOkz762xtm0ZFvN3TZQrESSxWSW85PuBjlRbG4vDW7VtxbJKk94WYkMpVsiwNQCyiSNdDQXhPGVNyMmRCoYxqAVkggaECCBzOlLyCrBd662S2dIewAZA2DwRJ/TG3WvcNhruHcNbYEkNADQwlSrGNNQrTpOhB9LWJbNbsliVGZ+epWCYnafAB6+lV1K3s1onRBIOhMaSfWBVibsNjBwrC5711rbErdw3eMwnRkYP8ADQn30N4zYZFN9gqlHTuyDJdrZmesADffambsNwm9hsSEu5WtOjrbuKQRLHz1G7GOpO8igyWhevNdxCv3UG3bQyczQFOXq06mKVvmxfc8vX3drguXEYumVUK+JgwzAggcj9LfWqnDuDWM1nP4lv2WZUY5gp8BHRgxn2lIiDC1WS3eFpLjACQEQjRptLkYmYifZPU6VY4Vh2W7YeS9tAQGj6KrGnlJA1jYUVxwMm1dEHZyzi8OzXcOHuWVnvVClliIOZdQRvB1291NnYHiFrEcVsPbJBUvKhBbBBsv4ysmBPIHQkb0CtfiiR3pCFgxtq2hysSug9T8fKmL5PMevz/C2kTKpZ+XSzcP3GonbDGVyV98Cd2mT/DMV/4i9/rWodaaDqYB0PpRntUP8MxP9Pd/1jUCc1omqNON2hk4ViVZGUmfEBrzB8APlAIPqtMeBtP4EcahtD67MJ5g61zqy5Ex0+zX7qccNxtWdQ2gA1+E1U/gpzYndoJcc4E7HvVbMqg/iyNddyNYJAq92ewAs2tVgucx6joKks8TV0GQg/WZ3rMVj885CDI5cgNPtmkm9rFxxnkqAJw1jNcZurE/XTBhrUVTsLA2ovghIrmzbbs9PxGNIs2hpWVLlrKSimzkeNyG1Hci5ca53vhkOFKhQc4HhWRt76r2cXcsO4KAhiDmzBm1EjWBm26cqtr8p1sAgcKwgBEGC2o2g6bVG/yj2DAPCcGY21blIHLoT8a6+w4Xl5fIP4ZxDLctllPiZgHWJOYAZYkgKCJnzJqXC8YU2Aq5gyuGKeIo41LH8lWED1mrln5SLKEMvCcGCNiCRG/l5n41GPlBw+p/gfBa77/so+GN4AyHj5CX7EKotrmV/K5G/US2/TypLwOHyxiIlVgxP0i2WI5nmQdxRm18qNtSSvC8ICVCnVtVGwOmw6VD+EWxBH8EYIAmSBIBI2MAVNgPAl8gjhuLLEJoZYyenhe2AI2nMJ9BTBhrQLtr/GWXJ23Kj3iM31mqlr5QsOvs8IwQ1nSdwZ6da3T5R7IbMOE4MNGWZacsRG21BwsLwNsgweKJwTSJZWylh0Ru8mdvpgVXWyokgm3KZgDqCpIUajXUmiB+UmyVy/wTg8vTxRO3Ssu/KRZYy3CcGTEalthpG22lRwYr0zsgwR7t7Hea5LwkA8i+uv6NyfdVtsClvE2bYEXGLoxHMKcgJHItln386jHykWf804P6/IdPIfCpH+VC2XFw8LwhcGQ0tIO+hj+81PDYfLv5C1zHTcsiWyXVCEA+yQhcOPySrsBPrRzhqy1vxqrCWV4BjvLjO5WTsAIG+g9aTLnym22AB4VhDl21bQGPLbQVInynW3dQ3DMLqyiczGNdCNORM1PDJ5dmj4u2964FYtbtveCIJ2OIa4ADrMhhBrW+zPcZVaFAuFEBPJjt6ff5V1btDg8Jh7lw/wAHWXVtXcaFpgmQFJOtUcLisGzZ7PD7BOvPI+pzGAVg66wpJ8qHhtlbgrqxR4a6WLRuXQGKkhfCMuUXWVy4I1cAAgbxFSdg+J27vFMIqWVWC+ZkkAt3FzVgZA5gRH3UxYziuFDMjcPsyZzK7FSZMmZSNTrUGF7V2MMQbXDrVsgkgq8akQT7HQkU8cEuyJRTuxC7XMPneJ/p7v8ArGpfZx1rquL+U22HXNw6wczasXEyef8AFa0Zs9rcO3/YrH/l/cq+cZP2LYzhBcs4irjrRLhnFDbYbEAEctQeR6j1rruI7TIoleH4dveo/wDToLivlBCbcLw5/rgf+jSeFJjeJjlxZT4ResmGCqDziRy18vdRMYJUEoN9T6RHwihLfK6F/wC6rI9Lo/8AZrxvlrj/ALstfrv+FVWTFKQcMdklJOwzZBq9bMUqfhwH+bLX63/hVn4ch/m23+u/4VZXpH8nTerT9h2W9WUk/hzH+bbf67/hVlDyb+RfML4OPCvaytraEkACTW8ymtZV5+FXAJgHyB1qvhsK7+yJ86hCGsqfE4Vk9oe/lW6cPuESF090/CoQq1lSWrLMcoGtSYjBOglgI6gzUIV6yiWG4O7CSQoO2k1r/BL94E0M65uUDf37aULQAfWRR27wJQujHN5xH1betEeCdlQUFy+DrskxptJI60HNIlijUuD/AIxP01/tCmPtR2bFlBcRWQEBspJMqTGZSeU/36rmD/jLf6a/2hRTsJ9W8bwIe6xZmIIHg8JGwGxEj4xSjjO4BKJeWRoREQehOYD6ulPnEWhzqANPM7UJxWIthXdnbKqlm0kQASdAJ2BqcmGaW5i3hcMbihSTcUbKwNwD0YqrD3NQzHcEDA904UjdCSy/GNPQz61T4/2ocjNbm2IHhWJJkkM2nIch9dQ9m8ddGZ2M5vayqDM6epPOSTuKdNotjp77FfjPCbrEA2L6NuHS29xPflBI90+lUW4nicP/ABtslR9IAwPXmp8mg12rCcRYlQoDTzMgzOs7yJ02ojd4Ut4TeQNpp5dYO433EVPFdljwpKjjGE7a2z7WnrRq3jsPfWcyz60I7Udh2S+9tbciMyXFhTrsLigBCfMZaW8R2UxFsZthpqSF+sEgfGmWQTyyfKGjiPDV3EGgmJ4XO1C7iYy0uZluZRu3tActSCQB61pZ46431qxZIsXwpxNsRgY3FD72Gjaiv8MBtxWjXFbao4xkMpSXYGIrKKGxWUnhD7ylgsK11wi7n6h1NM2D4KtoyWJPPQaUP7LXQtxg2hZYHqDMesU24bE5M/hVgyFSXE5RIOYT7JEb1llJ7qLGyjg0Dd5mt+SNmjKQdTEeIEaa1VvYZUU5dhJMDfmaI4XHLctyhGhIPx/ZBqe/jkFhQ6IuQmbgnM2YiFI20H1e+q97AVrvD7dxLcKyeFc+czNwSSQBsNtPKq9nDxfCPbLKVY+Ex9EgGeQDET8OdGLTgEE6iZ8jz5cjUt7FWjegAWy4JVJmF3gE68vfloeI6sgBfhYWT9I7mPIV7gOHF0OdcoBYE6yw0ERsAIOo3nyFMFm6qFptrczIyjNynZhGxFV8JjUuIe7IJUke7kfQ1HklREUL2Fbw92JIIIUjRoI0NE7mAEl2AzsSSF8KgnUhRyWdvIVLcx9xbIlMyI5KwurM0SJiYAE+7zq4itcIe0rHYggbevQ0spPj4AUMBwlw1wZiLTAB7ZGpZWkAyJAB106UTOCYoxRZW2BMawDoPTWtfnF833V7bsGnNcyn+MJJPL2eVGOG8CxDNqGS2SM2sZtjGnpzpHJ7uQ0xH7UWsRdsraAa4xhVkgBbatMAsQN9IHn0pUw/ZrEh0JtgAMpJz2zsw6NX0Nf4PZBJKLPorHz3g1pbs2ACO6Gn81l+vMaeOdr2LNqBna7tNes465aXuSgyaMWLgFAcwSACszsx1B0Fe8RxAxWHuWg58aETGUCdoESfjRjtxwy1iA4dV7xBKNGuWAWXzkAkDrHSlez2MTuwtnFX7J3XJdcW28igaFn8pfhyrU5bWr9zBP7mczs4lov2b7A3bcqFLZcxBjfmImRpyp67KgLYEAZySTlbMB5mDIG/tTtpHLnHaHs/ft37gZbtwgmXhmOm8zJJ86p4XFYlQFtvdIA0AkwPLeB6U1mqM00dexPGMjeJXXzbS31kQOZ5nrTDwnjmZQBcRxGykNqdd9x764rh8bj7kDu3uEHQtbY/ZANGbvZnimJw7TcAA1GHUhSw2OwHLkx1oOKZHliuzo1ntThrzNmtC4EYqdiyxMSrAHLqTMxrpvQfjHE8Jmmz3thtswysp9xb3dNdq5M+LvWmAuF7d1dm1DTP0iSD8KYcB2jusMnfZSdPEFZTrMgsAQf0gemtK4LtFsZINYnClrQcspZ2Jy6qSNQCEiNW5hDqKSeLdnbpdms2nIEZ1A8SsZmU9qNJkCB5Uf764LgS6pIAGiysqZYGCMpM+QPmav8AC+MIjucT3qqVCo1y2XWAZGZssnyI6mIorgXJKk2c1QAb1dw2LReVdT4jw7D4tf8AJXDp4iAWAnSGDBwI0Aa5HlSpxD5P4JKMyj07wf7Le5Q9Wxl8GfxIvsCDiqfkisra/wBk76GA1lvPvUT4rdKOD6rWU+9/Aah8nTruDwhIJ+bN6oR/sUQODsMMotWDt7N2B8Cyz/zpWs9r8IQPGy/1wf7dr76srxLBXIPegnz7r7mWuQ4y97NfAbwvZ/DBswwxE/kuDMD+k2q1iezeHuwDYcgbaKY6/RMUvq+GJ0xHxWfsuGr+HazuMSJHlcHKI58qVqXdslIP4Dsrh0AAs3YAgeEmD6ZK8v8AYzBuc5sXC86nIQZGxkWp+yhiXrZ1N9ekzc/dqYYiz/KFn9K5+75ChUr7JQzYbgeFUfxdzUQZtnp1ya1rZ7PYRTIw2WDoQkH+zQVeJWOeKt6xIkkGB1yCtX4rghvirW/mf9oVKl/5AoZHw9oHw2j9Q5+6p0ygaI3nLKP/AFKSm7QcNUycWkjkANve59aq3+3XDQf424Y/JgfYDR8OT9v6IdAuYgb5Brzzr+//AHitXvAbi2I6t/8AFq5xf+UHhoGhunyk/wDtmqL/ACmYERFh29+v9kUfCn8E4OovjFGz2h10/wDiKiu8UXX8au2wVv3hFcqufK1aA8GDPvdvuaq6fK5cZgowtoZmAks53MczTLBP4JwMfbLtscHxe/bfxWytv1Qm2u382QD6zVjhnaa0Ln4wxauHKCNkuHUA/wAxhqDtJK8hKj8sXFFHFb1q9aW7bC24jwXEm2CclwA6SZyuGXyB1pXscOcgtgbnzm2V8dkiLoXSQ9mSWUfl2yw0nwnQdK01TRmliT5O94u2s94DOok9NlBH2H/nQLtD2asXriO9tZjXL4QSf5y6gkfWD1rlPCO3V6wMmr29sr7qOaz9JeWuuvKukdneK4i9b8Fm5dw7CUugZgNYZGOhzA6T6bGaR4k7adWUvHKLNbnZK3Zym27NJhFvM7LtOU5TvOxM6Uw8PuYgDIcJEc0ugj3AhT/fnQzDcdtAG07at7DTo0axP0binl5SNNKu8J7RorC1ebKTrbc7Ou3pmGzL9xFZJYsq7BfPJfbh4uHLctoxPK4hb7V+w0v9suGYbD2u9xNtAkhQVwhfKTsD4gRJ5nmQJ2pnbGC8pTJ3kb282Vx/OsvIM+WYHoRtVz5xbawUuzdtkFStxZZtIKMD7TcuvXrVsHJcSLYqFXE4La4ngrLh7V6+9wGVAwloJPMEPdJ16imHhGIXG3AytewuJbdkbKjkDKJRmdGY7QcgOkmaziPZOxYbNaXNZJOVySWn8hp9ll6ETzk1L3QVVUCDqT6GIH1T762LGmuRJZUuiXifZsoxa6mV13vYf8U483t+xr1UBT+VXmHe+hGW8b6bkkZbg9VBGbT+c1F+H8XaAl3xqPZLalfvPuIPnGlTYnhYck2tWGpXTNG4I2DCNdAD1HOhSXZU5Xyirb4gpG4HkyAke/Mn2e817W6W2jUgxpqoJ9NRNZRoq3CP+Bviv5q1+uWs/A3xT81a/XLULdo8X/K8T+vufvVqO0eM/leJ/X3P3qqOoWPwNcU/NWv1q15+Brin5q1+tWt8DxjHXWypicSfPv7kf2qceHtiLKTdxF9iebXrkf2qz5tTDF338GjFp55OekJn4GuKfmrX61az8DXFPzVr9atNmI7SufCl69P9K/7alw/Er7HW/eIOh/GuPgQd6respW4tFy0Un1JCd+Bvin5q1+tWvfwOcV/NWv1y02YzA40jNhsbffqj3XBHp4oNDHxPEbZAuXMUBzIuv+9FPDWYZriX7e5U9JlTqgN+Bziv5q1+uWs/A5xX81a/XLR3iWOxKZWTFYlrbDRjccajce1uPvqmON4r+U4j9a/71WwyRkrRTOMoumDvwOcV/NWv1y15+Bziv5q1+uWif8M4v+U4j9bc/erw8axf8pxH625+9TbkLyDfwOcV/NWv1y1Jh/ke4oHUm1bgMCfxq8iDVp+OYsf9pxH61/3qjbj+L/lWI/XP+9RTAMHynfJvj8bxG7iLCIbbKgBa4qnwoFOh8xSsnyO8VBBFu2CDIIvKCCNiDyNTf/UOL/lWI/XP+9RvsTxvEvjsMr4i8ym5BVrrkEQdwTBokKo+TXid3TGYe3d2/HLeRb49XiLun5wE6ABlqtiPkl4tb8Fh5tHUDvu7idwyBis+hINQ9uu0mLt8QxaW8TfVVusAq3XAA00ABgCgS9psfv8AOsT+vufvUtkGHC/JPxUAjJbCmJHeggkbHfRhyIph4T2M4oALOLw1nEWCfF+OUOOjKdIuDrpI0PWl3AdoMUbYJxV+QTM3bmvPr/eag4nxvFsNMXiF3greuDbXWG1H7KHjewPDT7H672K4lYI+a3xcUeyL2WV8pBnaIIPXSKb+EYG/cQ/O7Cq5ADkMrBwNiYMyOR0IrgVjtFjb9o5MXiA6wP8ApF3Ujn7X0gxHnArpPBsbjHxKBrztZZbchbhzIfmyZmPODczGdRLa0spL3DHTp9Bq52UxYZwryhMA5oJXkCZnTzqg3YfFTsp/rj76AcP43eDEfObrAXIBN1yGy+ERLc2uLpWvEuP3g5QX73hmYuONSZPPlIHuqLM4lXlYy9xqw3Yq/wDSC+mYUWHAr6RkVdgCCRGgj7hXNcPxTFkO3zi/AWB+Nf2mOXryUsfUCt7XEsQBrir/AL7z/vUXn/BFpYr3OnHgWfW7hwX5kPv/AOYfXJ8zWUg4fil+P+kXT63H/bXtV+P+B/KxOaEUxcA7Nd6A9wgL0netOF4O2ttbzeIlisdCOvlGvvo1aw73PYkLVOozumouvydHT4F9z5/Bax2PsYa3lRVkdN6V1xmKxjZVzZZ5bU14Xs0WOo95piw3BRbANsAQIjlXM81hwL08y+WbZQcmtzpfAF4Z2SFsSSCYq/f4UUWRsKNWbB5natsYRlb0rnS1WScrk7LYtRdRF7D6VOx66itzguYPxoZj+JKmiwW+oev7KthF5ZVEunlhCNyZFxfgie0Jk+egHTL186Hpw8DYU2cLdblm2SQSdz5zrV1sKnQVZ5zJj9D9jOo45euuxLGD8q1bB+VOnzJJ2r3+Dk6UPPB9IiXsJHKtBwF7gkJp+UfD9tPFzhCdJO4/v0rwYO6TDGVIjYaelWL6g0vSK8cJdnLMdgjbaDB9CD9lFewY/wAYYX+kH2Gnq/2fwzIM6xJgkGPjSb2OtBeJYcAyBdieog612NHrFqE1XKOVqcKxu49Art5hkHEMW53N5iaXfnAOir8aY+3At/wji87H+ObSl+7eQewRWj3K+WuDZkZQQzf3/wCX2VtfxqhIG419eo94ke+quKMhGJAlYP8AV8B98AH31T7rNIkTRoH4Ktq57aqYBIg6iIOk+4z7q6rgb4sziCcyLZs95bWZY9yoAPIAyN9IM1ymy8NyaOvMf766jwzj1o23w2S4Gu2bS65fCpsoANwSYJ18jQyK6LMbq67BHZ+02WwkwWY3mJGypouvRmUafzKhw+Jm6zakFyRPSTE+cVN2ZxLvdvqoUG3hmyeqAQJ21LEx6VSw1r+LHNhPp4mH2LPvoUVU1yN13iKLaURq3i92qj7G+NLWNx5nSqXE+Iguco02H6IED6hQ25fZqKgK5DHh+KNG9ZQvCq2XavKmxA3BLs9j1t3AHjIeokA9a6jgWsMBkZD5Kf2VxTNrE6mreH01G9ZNboVne7dTNumzSittcHZ7vELNvRriJ5Eiao3u1WFT/KZj0UE1y35rcYaBj7jWW+EXzsh+ysUfpeFffP8A0jU5TfSOjP2zs8g59wH30PxfawvoqADzNJ44Rf8AyT8RVy1wC+fL0k/dVnk9JDm/7DFZn1x+wUxHGLr6Zo6xpVQCvRwO8JkNoJ9mK3sWmBKuCCPrFacUsSVQr9jNnwZPubslwmJdPZYjy5UbwvaEgQ6+8Uvi9yAJ91Wrdlz9A/CqdRDDP7kW4MOaK4fHwNFjjVto8UeulX1x6xow+IpL+aXD9A1o+DufkGudLSYm+Jf6NqjL/IdxjhOpA6EEae7nVa9x61b9p192v2TSRcsOPot8DVa6eRFWY9Bjb5f8CTTr0r+Qv2k7U96pt2QVQ+0x3b9gqh2H/wCsMN/SfcaF3rfSinYcf4ww39IPsNdzTYceKG3GcfPv3esV/lH/AOs8Z/TN91Lig02fKRb/AMY4s/6VqU1uxVxSmWjJtnTVWmfIiD9YX41TdtZnWrFi4SY5HQ+/b4GD7qj9hlYiYOoNRBT5KrA7wd+nKuq9mb4dLi6SthCIAlW7oBYO8k/aK5ffxRklZAI6czM+6nvszxYI6gpmUrbMDQkgKNwdwNY9DQmiyHdFtMMME1xzBuXLYtCde7EBrkakTLKojbKaE8UxCrnI0IAtAc5ChWPwUg/pii/HeGPddnDgCy34xTtkDFmM/lSW8JjQjWdKVMbbeVQySPE36dzxt8BlX1U0kY12wZJN8JFe0pJ2olYwlW+E4LIucjxNITy5M33Dzk7rRFUy9KZyRUsciXCYPwjSvasWG03r2hTGpG3AsLYfDjLbXPMOx3n16EbUzcK4BZEGP2VzPhvFXstKwQd1Ox9ae+A9s7TQtwd2eRmVj15VyNdp9QreO2uzp4NRDak+GNtrDW02Ue4V6bS/kivbV0MJBB8wZFa3yY0rgc3yalbZFcw6HdRW9jCBTpWI2knfpUN3iVtJLsB79fhvTJSlwgybS7COQUMxvD7bHbLMgxuR0FDMX2qERbUnzbQfDf7KG/w1cNxbjRp9EbRz/wCdbcWgz99GbzMYPsO2uFIg9mY5DYV6mH8gK1wXEFuTlOvQmDUl12GxNUSWRSqXf5N0JblaZ4bMVt83B5xUNvHgmGFWhkOtK9y7GbZp81/n/VUd7ADnB901O4EiOVbXIqKTBbF/H8AtvMeFvL9m32UN7K8OuWuIYbOpA7zRo0Oh50zYpoEmoeGcZVsThLSGZugt5RMCutoM+beorle/4MmtxwePc+zmnb8E8Sxg/wBM1L9zBgCaLfKHiI4pjR/p2+wUvXMSYru0cOuS9YvrtE1tds59iBG/9/rofgbbO0DpJO+m331e4lbFt3QMSh0DHQ6jSY0nX7KlD89gi7iCx8Wse+m3hNxGKrbOW6QuVjoAVUDXQgw07jWBSc55EbDlzprwGEKNbYANJAABgljDR8TvsIapLoaPfIz8FsX7Vy4mIvK1q2DcvMVESzEjUjVoU6Hm+m9KOF4iXclvN3boNyfUkwPNhTT2wxIuYUtcI7zv8ttVMBgoynMPpFVgSdiQOcUn3MIwXIBqdX9for7pk+Zj6NBJEyS5os3e0bE6KANgOgGw/vvvUVziNx+dUxgzPSruGwU86bhFdthLCYtwoFZRPCYNQokVlLvD4bFwmpFavcNhHuEhFkgSfIedQ4mxcBCASx+qmtXQ8YN8hTh3FrlsgW7jKSdgdPhThg8dimALXzryyr+ylXhfAbiLmOr+dH8Pw66IzVzNU8Uvj+EdPTY3Fc2XMS95v8q5noY+yhz4Rgdd/OmHBYA6b++rz4AEa1z1q1idI0zwRyfcKAtkVtRjFcP6VRxeFYMoy6sNAOdbcWqU+zFm0e1XEgQ9Ksfwi4/yh+M1F83KtF4FV5QR9dTnDWTpbck8gRv76mTLB9q/z2h8OlnHluiB+JNO8+6ruG42QIINV1wJ6VMuD02rNPwn7G9Wi1/Di8w3wqPGdo4EWl1/Kbl6L+2ofmU8jWrcP8jSQjgTtoXJGUlSdAHiGMuOZdif7/Cr3YY/4fhv6T7jVq/w89K07K4Y2+JYYH84D7oNdjTZoS9MeDkanTyh6m7Ev5RbM8Uxp/0zfYKXMlPHyhZf4QxeknvWmlc4sD6FabMjRHw/GtaLFI8SlGBEgqYPPzAM1Bi3dic8ks05upMc+VZdx87LVe7eLCDtvRCnXB7icgMJqAd/yuvu6Uf4fg7zWna2CwBLDXVc4IaY6Lr6wYpZuEcug+Ma11jsbcWxhnBtsH0SHBQFmEggmJA6jcCRSy4Cqb5J+FYJmsZAi9+FnDq0ZgAfEV0kQrczBZtpFLPchSQ2h5g7zzmedGeAcQGEuXMSbZaE7q2h0LOCCxboo0k6k6AeS/atveuM9w6sxYx1Jk/bVfLQ8ttlqxhUJ3q+vDV/Kr3BcKUEGT76PW+z/eASxjypH+oymvZAW26KIkn0mspjs8BtqI1rKnAbkc/4VjzackEgEFTB5H7Y6U59lcPYbMwhm8949DtXOS1WMPimQgqSCOYMUdTpvFi0nTDg1HhvlWjt1mwvIVNdwgIgaHrFc04Z26vIAHUXI5zlP1afVRf8IwjSwZ83/wB1efn9N1Slwr/df9m/zeN8pjymH/ua8vWRBrnmI7e4g+yqKPQk/Gfuqhf7UYpwQbpg8gAPsFNH6TnfbSK3rIpj74ZJchVGpJ6VQwlzv3a4hygHKDuYA09AZ1pEOIZjJJPqZq7w3iL2mlfeORFa/wD5rjF07f8AQFr7mrXA83eErdJBbaPOf2VOnB7QEREczUPCuLLct5lUjqCec9dyKlu3yxE+prky8WL2t1R0Ity5XRat4JYFenCLWh4hptVY8QJ9kR61WozYEpFxcKv++vDhhG1VRdbma0v4ogEkkgUVGV9kafyWLllQZoHh3U8WwwUeyyg+pBP2EUG4p2nMlbYj+c2vwFQ9irxbiOGLEkm4JJ9DXd+n6OeOXiTOdq9RGUdkeQF2+st/CWMPI3m+6g9oqdDvTj254Sxx2KYPGa6xpTPAmDZjcrp7kc9Ql7Gr8Kn2UobxPBNaIldP770VPEHTwKfeao4qwzWszNMk+siJ9RRVhRL2Tw1rOXvhO7/nbbidNyfjTncxpxNhVw9l2tI47oFfajTRRqUWNz5CdDSR2awy3MVGRXRdcrk9QJ03OvPSut9qMYuHwqomZbly3LOsCEIgqp+j7tqWfY6SasUOM4u3ZwPcPc73G3bveELB7lOYYjZm/J31BOwoXwC4VYK4gHnFDcK9tGyqkTRfC3sjeVS6VCyTfKH6xbsKoKnX7aDYrH3mfLbBUeVWMFcZ0JGUe6TRbgfDw4OsMedUtlkI0DsMboXxAz8aynbC8LCKATJ61lLsZbvR/9k=

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است