دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن

آلودگی هوا و آثار آن

فهرست مطالب
فصل 2 5
1-2 مقدمه 5
2-آلودگي هوا و آثار آن 6
3-2 تاريخچه آلودگي هوا 7
5-2 عوارض ناشي از آلاينده هاي هوا 14
6-2 اثرات جهاني آلودگي هوا 16
موقعيت استاني – ملي 20
موقعيت فرا منطقه اي 22
بر نقش فرا منطقه اي آن افزوده است (طرح جامع) 23
اقليم منطقه و اثرات مثبت و منفي آن بر آلودگي هواي شهر مشهد 23
اثرات مثبت و منفي اقليم بر آلودگي مشهد مشهد 31
آثار مثبت اقليم 31
آثار منفي اقليم 32
شناسايي منابع آلاينده مشهد و حومه 34
اولويت بندي با توجه به موقعيت استقرار منابع آلاينده 42
اولويت بندي با توجه به نوع سوخت مصرفي 42
اولويت بندي با توجه به جهت بادهاي غالب 42
اولويت بندي با توجه به نوع فعاليت 43
اولويت بندي با توجه به نوع آلودگي 43
اهداف مبارزه با آلودگي هوا: 43
قوانين زيست محيطي در ايران 45
7-1 تجارت ساير كشورها در مورد اتومبيل در مقايسه با ايران 46
اجراي اخذ عوارض 51
اخذ عوارض در كشور فرانسه 51
عوارض در كشور هند 53
عوارض در ايالات متحده 55
ساير تجارت و سيستم هاي مبتني بر پرداخت 56
4-7-1 تجربه مارسي 59
5-7-1 تجربه بروكسل 60
6-7-1 تجربه پرتلند 61
7-7-1 تجربه هلند و چكسلواكي 61
8-1 دولت و ‌آلودگي هوا 62
آزمونهاي انتخاب در مقابل ارزش گذاري مشروط 63
آزمونهاي انتخاب CCE 64
تضريح مدل و برآورد. 67
1-4 تكنيكهايي براي ارزش گذاري اثرات زيست محيطي 69
1) روش تغيير در بهره وري 69
2) رهيافت سرمايه انساني 70
3) مخارج تدافعي 70
4) مخارج جايگزيني/ بازسازي 71
5) پروژه هاي سايه اي 71
6) روش هزينه فرصت 71
ب) تكنيك هاي بازاز جايگزين 72
1روش دستمزد ناهمگن 72
2) رهيافت ارزش ملك (مسكن) 72
روش هزينه سفر 73
ج) تكنيكهاي بازار فرضي 74
3)رتبه بندي مشروط 75
4) مدلسازي انتخاب 75
5) تكنيك داخلي 76
د) روش انتقال فايده 76
 
براي ارزيابي قابليت انتقال مطالعات موجود وجود دارد. علاوه بر صحت علمي‌آنها (بروكشاير ونيل، 1992)، بايستي به تناسب مطالعات اصلي نيز توجه ويژه اي داشت. به عبارت ديگر محيط مطالعه اصلي و محيط انتقال، بايستي بيشتري شباهت را با يكديگر داشته باشند (دسووسگس و همكاران، 1998). به ويژه وسعت تغيرات زيست محيطي و كالاهاي زيست محيطي متاثر بايستي شبيه يكديگر باشند، (2) شرايط زيست محيطي اوليه بايستي قابل مقايسه باشند و (3) ويژگيها اقتصادي- اجتماعي جمعيتهاي متاثر بايستي شبيه يكديگر باشند. علانه بر اين تحليل گران بايستي تعميم خود را بر مبناي غناي جزئيات مطالعات اصلي بنا نهند.
ب) تركيب (تلفيق) اطلاعات موجود.
يافتن مطالعاتي كه به حد كافي معيارهاي عمومي‌مذكور در بالا را برآورده سازند ممكن است متشكل باشد. درعين حال، چنانچه تحليل گران بتوانند مطالعات مفيد مختلفي را انتخاب كنند، با مساله استخراج كليه اطلاعات مرتبط به دست آمده از يك روش حساس مواجه خواهند بود.
ساده ترين رهيافت، استفاده از مجموعه مطالعات انتخاب شده به منظور دستيابي به دامنه اي از برآوردهاي ممكن (برآورده هاي حد پائين و حد بالا) يا آمارهاي توصيفي ساده (يعني ميانگين و انحراف معيار) است. رهيافت پيچيده تر، استفاده از تكنيكهاي فرا- تحليلي مي‌باشد رهيافت فرا تحليلي در واقع تحليل آماري مجموعه بزرگي از نتايج مطالعات موجود به منظور تلفيق يافته ها است.
فرا تحليلي نبايد صرفا به عنوان ابزاري براي ايجاد برآورده هاي نقطه اي و با هدف انتقال آنها براي يك محيط جديد تلقي شود. به اعتقاد برگ و همكاران (1997) و گاررود ويليس (1999)، فرا تحليل ممكن است ابزاري سودمند براي كشف عوامل تشكيل دهنده ارزشهاي اقتصادي باشد كه بر اختلافات بين و درون مطالعات فردي تاثير گذاشته اند.
به رغم اينكه مطالعات مختلفي از تكنيكهاي فراتحليلي براي تركيب پژوهشهاي ارزش گذاري زيست محيطي استفاده كرده اند، اما، فرا تحليلي هنوز يك رهيافت نسبتا تحت توسعه است و بندرت در فراهم آوردن اطلاعتي كه براي انتقال يا براي ارزيابي قابليت انتقال سودمند هستند، تلاشهاي كاربردي انجام مي‌دهد (سووسگس و همكاران، 1998، گاررود ويليس، 1998).
ج) انتقال اطلاعات
پس از شناسايي مطالعات مرتبط و تركيب اطلاعات موجود، گام بعدي شامل انتقال چنين اطلاعاتي به منظور دستيابي به برآورده هايي از هزينه هاي (يامنافع) سرانه و سپس مقادير رفاهي اجتماعي (جمعي) است. اين امر مستلزم تعديلهاي دقيق در برآورده هاي موجود است و ممكن است برخي تصميمات اختياري  را نيز در بر گيرد………………


 

دانلود پروژه آلودگی هوا و آثار آن
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد