دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

آماده سازي و ارسال امواج توسط موج FM براي مخابرات اطلاعات و پيامها (مدولاسيون FM) و دريافت كردن و جداسازي اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده كازربر(مدولاسيون FM)

فهرست مطالب

آماده سازي و ارسال امواج توسط موج FM براي مخابرات اطلاعات و پيامها (مدولاسيون FM) و دريافت كردن و جداسازي اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده كازربر(مدولاسيون FM)

مقدمه
اجزاي يك سيستم راديويي
1-2- مدولاسيون زاويه اي
1-3-مدولاسيون پالسي
1-4-مقايسه سيستم هاي مدولاسيون
1-5-در مدولاسيون فركانس پهناي باند بيشتر و مدار فرستنده ساده تر است
نويز الكتريكي
حلقه هاي قفل شده در فاز
2-1-توصيف ساده عملكرد PLL
2-2-آشكارساز فاز
2-3-اصلاحات PLL
1- گستره نگهداري
2- رسيدن به حالت قفل
3- گستره قفل
4- گستره كشش
مدولاسيون
1-3-مدولاسيون دامنه
2-3-سيستمهاي دو كنار باندي و تك كناري باندي
3-3-توليد سيگنالهاي تك كنار باندي
3-4-روش تغيير فاز
3-5-مدولاسيون زاويه
3-6-مدولاسيون فاز (FM)
3-7-مدولاسيون فركانس (FM)
3-8- تعريف ضريب مدولاسيون براي FM
3-9- طيف امواج مدوله شده زاويه اي
3-10-تحليل نويز
3-11- واتاكيد در سيستمهاي FM
3-12-مدولاسيون پالس
3-12- مدولاسيون زمان پالس (PTM)
3-13-مدولاسيون كدهاي پالسي PCM
گيرنده هاي FM
1-4-سيستمهاي تقويت كننده IF
4-2- مشخصات آشكارساز FM
4-2-1-تحليل يك آشكارساز FM عمومي
4-3-پاسخ به سيگنالهاي تداخلي و نويز
4-4-جداسازها
4-5-آشكارساز با PLL
4-6-آشكارساز براي FM ديجيتالي
4-7-نمونه اي از يك گيرنده FM كامل
4-8- اعوجاج مدولاسيون تداخلي و باياس
فصل 5
فرستنده هاي FM
5-1- مدولاتورهاي تغيير فاز
5-2-مدولاتور با PLL
مدولاتورهاي FM
1- اهداف
2 -مباحث اصلي
اصول عملكرد فركانس مدولاسيون:
ديود واراكتور [ديود متغير]
فركانس مدولاتور روي MC1648VCO
فركانس مدولاتور روي LM566VCO
مدار فركانس مدولاتور LM566
فصل 7
دمودلاتور FM :
مباحث اساسي :
حلقه هاي قفل شده در فاز : (عملكرد PLL)
خصوصيات اساسي PLLLM 565 :
فركانس آزاد رو
رنج قفل شدن :
بدست آوردن رنج
فركانس دمدودلاتور روي pllLM505
مبدل و جدا ساز FM به AM
3- اسليسكوپ
آزمايشات و ثبت نتايج:

آماده سازي و ارسال امواج توسط موج FM براي مخابرات اطلاعات و پيامها (مدولاسيون FM) و دريافت كردن و جداسازي اطلاعات فرستاده شده جهت استفاده كازربر(مدولاسيون FM)
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد