دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه آناتومی میکروسکوپی قلب

آناتومی میکروسکوپی قلب

بافت قلب (میوکارد) متشکل از انواع متنوعی از سلولهاست که به همراه یکدیگر باعث ایجاد انقباض منظم قلب می شوند. سلولهای تخصص یافته سیستم الکتریکی (هدایتی) قلب را تشکیل می دهند. این سیستم باعث تولید تکانه های الکتریکی می شود و این تکانه ها را به فیبرهای عضلانی قلب (میوسیتها) منتقل می کند و میوسیتها نیز به نوبه خود موجب انقباض مکانیکی می شوند. نحوه اتصال آنها به صورت end-to-end است. این ضخامت نواحی ضخیم شده ای از غشای سلولی (سارکوم) هستند که به انتقال نیروی مکانیکی بین سلول ها کمک می کنند. سارکولم اعمالی مشابه سایر غشاهای سلولی دارد. این اعمال عبارتند از حفظ گرادیان یونی، انتشار تکانه های الکتریکی و ایجاد گیرنده برای دریافت تحریکات هورمونی و عصبی به علاوه سارکولم از طریق توبولهای عرضی(توبولهای T) کوچکی که از این غشاء به درون فضای داخل سلول گسترش یافته اند، نقش مهمی در تحریک و انقباض میوکارد دارد.
میوسیتها از ارگانلهای متعدد که انرژی مورد نياز برای انقباض را فراهم می کند، شبکه وسیع توبولهای داخل سلولی که رتیکولوم سارکوپلاسمیک نامیده می شوند و به عنوان مخزن اصلی کلسیم داخل سلولی عمل می کنند و میوفیبریلها که عناصر انقباضی سلول هستند تشکیل شده اند. هر میوفیبریل از واحدهای تکرار شونده ای به نام سارکومروپروتئین های تنظیم کننده آنها یعنی تروپونین و تروپومیوزین تشکیل شده اند، فیلامانهای اکتین و میوزین بر روی یکدیگر قرار دارند.
آناتومی ماکروسکوپی قلب

دانلود پروژه آناتومی میکروسکوپی قلب

فهرست مطالب

آناتومی ماکروسکوپی قلب
تغذیه خونی قلب
شاخه های شریان کرونری راست
اپیدمیولوژی بیماریهای ایسکمی قلب
اپيدميولوژي
پاتوفيزيولوژي آنژين ناپايدار
انسداد ديناميك مانند اسپاسم كرونر در آنژين پرينزمتال
نارسايي قلبي
علل نارسايي قلبي
علل مساعد كننده
عفونت
كم خوني در كم خوني
تيروتوكسيكوز و بارداري
آريتمي ها
ميوكارديت روماتيسمي ، ويروسي و يا ساير انواع آن
اندوكارديت عفوني
فعاليت فيزيكي ، مشكلات تغذيه اي ، اختلال درمايعات ، فشارهاي محيطي و عاطفي
افزايش فشار خون سيستميك
انفاركتوس ميوكارد
آمبولي ريوي
نارسايي قلبي سيستوليك در برابر دياستوليك
نارسايي قلبي با برون ده زياد در برابر برون ده كم
نارسايي قلبي حاد در برابر مزمن
نارسايي قلب راست در برابر چپ
نارسايي قلبي پسرو در برابر پيشرو
توزيع مجدد برون ده قلبي
احتباس آب و نمك
تظاهرات باليني و نارسايي قلبي
تنگي نفس
ارتوپنه
تنگي نفس حمله اي (شبانه)
تنفس cheyne-Stokes
خستگي و ضعف
علايم گوارشي
علايم مغزي
يافته هاي فيزيكي
رالهاي ريوي
ادم قلبي
هيدروتوراكس و اسيت
بزرگي احتقاني كبد
زردي
ساير تظاهرات
تشخيص هاي افتراقي
درمان HF
پيشگيري از تشديد انفاركتوس ميوكارد
مسددهاي گيرنده آنژيوتانسين
آنتاگونيست آلدوسترون
بتابلوكرها
كاهش بار قلبي
كنترل مايع اضافي
رژيم غذايي
ديورتيكها
ديورتيكهاي تيازيدي
متولازون
آنتاگونيستهاي آلدوسترون
داروهاي متسع كننده عروق
افزايش قدرت انقباضي ميوكارد
ديژيتال
آمينهاي مقلد سمپاتيك
مهار كننده هاي فسفودي استراز
ساير روشها
داروهاي ضد انعقاد
HFدياستوليك
درمان آريتمي ها
HF مقاوم
درمان ادم حاد ريوي
پيش آگهي
بيان مسئله و اهميت موضوع
مروري بر مطالعات مشابه
اهداف
نتايج
بحث
نتيجه گيري نهايي
پيشنهادها
پرسشنامه
References
آناتومی میکروسکوپی قلب
بافت قلب (میوکارد) متشکل از انواع متنوعی از سلولهاست که به همراه یکدیگر باعث ایجاد انقباض منظم قلب می شوند. سلولهای تخصص یافته سیستم الکتریکی (هدایتی) قلب را تشکیل می دهند. این سیستم باعث تولید تکانه های الکتریکی می شود و این تکانه ها را به فیبرهای عضلانی قلب (میوسیتها) منتقل می کند و میوسیتها نیز به نوبه خود موجب انقباض مکانیکی می شوند. نحوه اتصال آنها به صورت end-to-end است. این ضخامت نواحی ضخیم شده ای از غشای سلولی (سارکوم) هستند که به انتقال نیروی مکانیکی بین سلول ها کمک می کنند. سارکولم اعمالی مشابه سایر غشاهای سلولی دارد. این اعمال عبارتند از حفظ گرادیان یونی، انتشار تکانه های الکتریکی و ایجاد گیرنده برای دریافت تحریکات هورمونی و عصبی به علاوه سارکولم از طریق توبولهای عرضی(توبولهای T) کوچکی که از این غشاء به درون فضای داخل سلول گسترش یافته اند، نقش مهمی در تحریک و انقباض میوکارد دارد.
میوسیتها از ارگانلهای متعدد که انرژی مورد نياز برای انقباض را فراهم می کند، شبکه وسیع توبولهای داخل سلولی که رتیکولوم سارکوپلاسمیک نامیده می شوند و به عنوان مخزن اصلی کلسیم داخل سلولی عمل می کنند و میوفیبریلها که عناصر انقباضی سلول هستند تشکیل شده اند. هر میوفیبریل از واحدهای تکرار شونده ای به نام سارکومروپروتئین های تنظیم کننده آنها یعنی تروپونین و تروپومیوزین تشکیل شده اند، فیلامانهای اکتین و میوزین بر روی یکدیگر قرار دارند.
آناتومی ماکروسکوپی قلب
قلب از چهار حفره تشکیل شده است. دو دهلیز، دو بطن، دو پمپ مجزا و کنار هم را تشکیل می دهند که به صورت سری قرار گرفته اند. دهلیزها حفره های کم فشاری هستند که در طی انقباض بطن (سیستول) خون را ذخیره می کنند  در مرحله شل شدن بطنها (دیاستول) باعث پرشدن بطنها می شوند. دهلیزها توسط سپتوم بین دهلیزی نازکی از هم جدا می شوند.
بطنها حفره های با فشار بالا هستند که خون را به ریه ها و بافتهای محیطی پمپ می کنند. از آنجائی که بطن چپ نسبت به بطن راست فشار بالاتری ایجاد می کند، لذا دیواره بطن چپ ضخیم تر از بطن راست است. بطنها توسط سپتوم بین بطنی از هم جدا می شوند. سپتوم بین بطنی در قسمت فوقانی از ساختمان غشایی و در قسمت میانی و انتهایی از ساختمان عضلانی ضخیمی تشکیل شده است……

فرمت : WORD | صفحات:104

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

دانلود پروژه آناتومی میکروسکوپی قلب
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد