دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پژوهش اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران

بررسي اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران

چكيده:

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و 60 نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه­گيري خوشه­اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمونt استيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي­دهند درمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي­دهند، بالاتر است و اين تفاوت ازلحاظ آماري در سطح 1 0 / 0 * معنا دار مي­باشد. بنابراين مي­توان نتيجه­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد.

فهرست مطالب

فصل اول

موضوع3

مقدمه 3

بيان مسئله 9

ضرورت پژوهش11

هدف پژوهش12

فرضيه13

تعاريف مفهومي و عملياتي13

فصل دوم

تاريخچه بازي 17

اشاره­اي گذراند با تاريخچه روانشناسي كودك  18

بازي از ديدگاه اسلام 20

بازي از نظر قرآن22

بازي در كردار و گفتار معصومين 23

بازي از ديد روانشناسي قديم 24

بازي از ديد روانشناسي جديد 26

تعريف بازي و فرق آن با كار 28

بازي و رشد اجتماعي  32

ارزش بازي براي كودكان 42

شرط مقررات خوب و جامع 43

فوائد بازي44

چرابازي براي رشد كودكان ضرورت دارد؟ 46

انواع بازي47

بازي سمبليك50

بازي و بيان كلامي 52

عوامل مؤثر در بازي54

رشد اجتماعي كودك57

رفتار اجتماعي كودك59

اصول رشد شناختي اجتماعي كودك 65

مراحل رشد ذهني اجتماعي كودك كودكستاني و مهد كودكي 66

بازي درماني69

فصل سوم

جامعه آماري77

نمونه و روش نمونه گيري77

روش جمع آوري اطلاعات 77

ابزار پژوهش 78

روشهاي آماري79

نمره گذاري 80

فصل چهارم

تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده ازپيمايش84

توصيفي و استنباطي87

فصل پنجم  

بحث و نتیجه گیری 99

خلاصه 101

يافته هاي اساسي مربوط به فرضيه هاي تحقيق 102

محدوديتهاي تحقيق104

پيشنهادات تحقيق105

منابع107

ضمائم 110

منابع:

آرين، خديجه ،«بازي درماني» ، مؤسسه اطلاعات تهران، 1370، چاپ اول .

احدي، حسن، «روانشناسي رشد» ، نشر بنياد، 1376 ، چاپ سوم.

افروز، غلامعلي، «بچه ها و بازي» ، نشريه پيوند، 1378 ، چاپ سوم.

بني جمالي، شكوه السادات ، « روان شناسي رشد» ، نشر بنياد، 1376 ، چاپ سوم.

بهرامي ، هادي ،« روانشناسي كودك»، انتشارات دانشكده تربيت بدني و علوم ورزش، 1370 ، چاپ دوم .

پارسا ، محمد ، « روانشناسي تربيتي» ، انتشارات بهشت، 1371 ، چاپ اول.

 

فرمت : قابل ویرایش |  WORD | صفحات : 117

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرماییدپژوهش اثرات بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد