دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

مقاله رایگان بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

دانلود رایگان مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌های آب و خاک

فهرست مطالب

فصل اول: تعریف خاک… 1

تعریف خاک… 2

آب.. 2

ترکیبات مایع محلول در آب.. 3

فصل دوم: ضرورت ارزیابی محیطی.. 4

مقدمه. 5

اهداف.. 7

نحوه استفاده از راهنما 9

فصل سوم: زهکشی، آبیاری و اثرات زیستی آن.. 11

الف‌ـ تاریخچه زهکشی.. 12

مقدمه ای بر زهکشی در کشاورزی.. 12

مشکلات ناشی از زه دار شدن اراضی.. 13

الف- جلو گیری از رشد گیاه 13

ب- ایجاد اشکال در انجام عملیات کشاورزی.. 14

کلیات زهکشی.. 14

وضعیت ایران از نظر زهکشی.. 15

رشد گیاهان در شرایط ماندآبی.. 16

تاثیر آبیاری و زهکشی بر روی خواص شیمیایی خاک… 17

قابلیت زه کشی وطبقه بندی اراضی.. 18

ب‌ـ اثرات عمده زیستمحیطی پروژههای آبیاری و زهکشی.. 19

هیدرولوژی.. 22

رژیم کم آبی.. 22

رژیم سیلابی.. 24

بهرهبرداری از سدها 25

افت سطح سفره آب زیرزمینی.. 26

خیزسطح سفره آب زیرزمینی.. 27

کیفیت آب و هوا 28

پخش محلول.. 29

مواد سمی.. 29

آلودگی مواد شیمیایی کشاورزی.. 30

اثرات بی‌هوازی (غیرهوازی) 35

انتشارات گاز 35

خصوصیات خاک و اثرات شوری.. 35

شوری خاک… 36

مشخصات خاک… 37

آب زیرزمینی شور 38

زه‌ آب شور 38

نفوذ شوری.. 39

فرسایش و رسوب‌گذاری.. 40

فرسایش موضعی.. 40

تأثیر اراضی حاشیه‌ای.. 41

ریخت شناسی رودخانه. 42

سازه‌های رودخانه‌ای.. 43

رسوب‌گذاری.. 43

فرسایش مصب… 44

تغییرات زیستی و بوم‌شناختی.. 44

اراضی پروژه 45

پهنه‌های آبی.. 45

زمین‌های اطراف.. 46

دره‌ها و سواحل.. 46

تالاب‌ها و دشت‌ها 47

فصل چهارم: قنات و اثرات زیست‌محیطی آن.. 49

مقدمه. 50

مواد و روش‌ها 50

روش کار 50

ویژگی‌های طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت تبریز. 51

یافته‌ها 51

وضعیت موجود محیط زیست محدوده مورد مطالعه. 51

پیش‌بینی و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی.. 53

مهم‌ترین اثرات مثبت پروژه در فازهای ساختمانی و بهره‌برداری.. 53

مهم‌ترین اثرات منفی در فازهای ساختمانی و بهره‌برداری.. 54

ارزیابی اثرات از طریق ماتریس…. 54

بحث و نتیجه‌گیری.. 58

فصل پنجم: سیستم‌های آبیاری تحت فشار و اثرات زیست‌محیطی آن.. 59

مقدمه. 60

عظمت قنات.. 60

تمدن متکی به قنات.. 60

محسنات قنات.. 61

آبیار کوزه‌ای.. 61

آبیاری پاکوبی.. 62

مدیریت سنتی.. 62

مدیریت زیست‌محیطی.. 62

فصل ششم: کانال‌های آبیاری و اثرات زیست‌محیطی آن.. 65

مقدمه. 66

انواع سيستم هاي قطره اي.. 68

آبياري دريپ… 68

آبياري زير بستري.. 68

آبياري فواره اي ( بابلر ) 68

آبياري اسپري.. 68

طرز كار كلي سيستم قطره اي.. 69

محاسن آبيار ي قطره اي.. 69

عمليات زراعي آسانتر. 70

به كارگيري آ‌ب شور 70

معايب آبياري قطره اي.. 71

گرفتگي.. 71

يكنواختي.. 71

شرايط خاك… 72

تجمع نمك… 72

خطرات.. 72

اثرات زیست‌محیطی ناشی از عدم اجرای کامل شبکه آبیاری.. 73

مقدمه. 73

1ـ بیان مشکل و نمایی از شبکه آبیاری و زهکشی.. 74

2ـ معرفی شبکه آبیاری و زهکشی ویس…. 74

3ـ علل عدم اجرای کامل شبکه‌های آبیاری و زهکشی.. 75

4ـ اثرات منفی زیست‌محیطی عدم اجرای کامل شبکه آبیاری و زهکشی ویس…. 76

6ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 82

منابع و مآخذ. 84

 چکیده

دراین پروژه به بررسی برخی از اثرات زیست محیطی  پروژه های  آب و خاک از جمله – سیستم آبیاری  تحت فشار و شبکه های آبیاری  و زهکشی و قنوات پرداخته می شود .

در تعریف آب و خاک :

خاک سطحی ترنی قسمت پوسته ها در زمین را تشکیل می دهد که به صورت  پوششی سست و کم ضخامت سنگ هایی را که هنوز تخریب نشده اند را می پوشاند و از چهار جزء  ، مواد معدنی ؛ هوا  آب و مواد آلی تشکیل  یافته است. آب خاک نیز در خلل و  فرج خاک قرارداشته  و توسط گیاه جذب می شود .

  • به منظور پیش بینی اثرات زیست محیطی  انواع طرح ها و پروژه ها و ایجاد فرصتی برای کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت آن ها ؛ روند ارزیابی  اثرات زیست محیطی EIA  گسترش یافت که سه وظیفه اصلی :

1- پیش بینی مسائل و مشکلات

2- یافتن روش هایی برای اجتناب از مسائل

3- افزایش اثرات مثبت را به عهده دارد .

– زهکشی : در اراضی کشاورزی ، هدف از زهکشی ، خارج ساختن آب اضافی از زمین است تا شرایط برای رشد گیاهان زراعی مساعد شود . مشکلات ناشی از زه دار شدن : الف –  جلوگیری از رشد گیاه ب- ایجاد اشکال در انجام عملیات کشاورزی

اهداف مشخص  زهکشی : 1- ایجاد شرایط مناسب برای  کشت گیاهان زراعی

2- امکان اجرای عملیات کشت و کار بویژه در هنگام کاشت و برداشت محصول

– سیستم های آبیاری تحت فشار و کانال های آبیاری – یکی از بهترین روش هایی که می توان با آن درصد کل  مساحت زیر کشت کشور را بالا برد  استفاده از سیستم  تحت فشار  است این روش از تلفات آب جلوگیری کرده و در میزان هزینه ها و آب مصرفی صرفه جویی می کند .

دراین فصل  اثرات  ناشی از عدم اجرای کامل شبکه  آبیاری و سپس و ارزیابی اثرات زیست محیطی  شبکه آبیاری دشت تبریز آورده شد .

قنات : یکی از ارزنده ترین اختراعات نیاکان ما ، جهت استخراج آبهای زیر زمینی  قنات می باشد . که برای احداث آن می توان با وسایل ساده ، و با نیروی کار و بدون نیاز به انرژی الکتریکی و ……. اقدام نمود .

نتیجه گیری و پیشنهادات

1- با توجه به مطالعات و  فعالیت های به  عمل آمده بررسی های زیست  محیطی پروژه های آب و خاک نه تنها جهت تقلیل اثرات نامطلوب است بلکه با استفاده از مدیریت زیست محیطی  دقیق در مجموع می توان  پیامدهای  شیت پروژه ها را  افزایش داده و باعث توسعه ی مناطق تحت عمل پروژه شد .

نتیجه گیری و پیشنهادات

زهکشی در بعضی  از زمین ها  به صورت طبیعی  انجام شده و در بعضی به صورت طبیعی انجام شده  و در بعضی زمین ها به دلایل متعدد از جمله نوع خاک  و عوامل زمین  شناسی به صورت  مصنوعی  تعبیه می شود که این کار برای خارج  نمودن آب اضافی  از خاک و اصلاح  اراضی  یا کنترل مقدار املاح در خاک در بعضی از زمین ها امری ضروری است . ولی اگر این کار بدون در نظر گرفتن شرایط  محیط زیست منطقه انجام شود  می تواند  مشکلاتی از قبیل کاهش  تنوع زیستی در محدوده ی پروژه  و آسیب  به بوم زیست پایین دست به لحاظ  کاهش کیفیت و کمیت آب به دلیل  تخلیه ی آب  های شور  و سمی شده از سوم کشاورزی در مناطق شود .

بهترین راهکار برای جلوگیری از مشکلات  زیستی در منطقه اعمال مدیریتی  است که قبل از انجام هر اقدامی ابتدا زیست بوم منطقه  و نیازهای اکولوژیکی  را تعریف کرده و سپس اقداماتی از قبیل :

1- تشخیص  اراضی

2- بهره برداری از تاسیسات

در بحث کانال های آبیاری و استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار باید با توجه به توپوگرافی و بافت  خاک منطقه  عملیات لازم را انجام داده  و در کل استفاده از سیستم آبیاری  تحت فشار باعث  مب شود به آب کمتری نسبت به سایر  سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد  که این حسن نه تنها باعث صرفه جویی در مصرف آب می شود بلکه از آنجایی که بیشتر سطح خاک در این آبیاری خیس نمی شود  رشد علف های هرز کاهش یافته در نتیجه استفاده از مواد شیمیایی برای  کنترل آنها  پایین می آید سپس با اعمال مدیریت صحیح و بررسی دقیق زیست محیطی منطقه می توان اثرات مثبت و راندمان اجرای این  پروژه ها را به طرز  موثری بالا برد .

نتیجه گیری :

استفاده اصلی و عمده قنات در آبیاری می باشد  که موجب ، ماندگاری و شکوفایی شهرها و روستاها شده است .نظام آبیاری و نظام تقسیم آب به پیچیدگی نظام  خود  قنات است و باید توجه داشت هرگونه  بی نظمی در این امر از بین رفتن قنات را بدنبال خواهد داشت . این نظام شامل  ترتیب استخر بندی  با انتقال  مستقیم آب به زمین  محل قرار گرفتن مظهر قنات  ترتیب قرار گیری ، باغ ها و زمین های کشاورزی ، قرار گیری و چگونگی شبکه جویها  کرت بندی – واحد سنجیدن زمین و تقسیم بندی آن نوع کشت – توالی کشت در فصول مختلف  در ارتباط  با استفاده از آب قنات برای آبیاری  مورد توجه قرار می گیرد .

دکمه دانلود

منبع : Article.University

لطفا جهت حمایت از ما به این مطلب امتیاز دهید