دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اثر دما برتنش آستانه اي

اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي
فهرست مطالب
چکيده :
1- مقدمه :
1-1- فولادهاي كم آلياژي:
1-1-1- اثرات افزودني هاي ميکروآلياژ کننده :
1-1-2-1- فولادهاي ميکروآلياژ شده واناديوم :
1-1-2-2- فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم :
1-1-2-3- فولادهاي ميکروآلياژ شده نيوبيوم – واناديوم :
1-1-2-4- فولادهاي ميکروآلياژ شده موليبدن – نيوبيوم :
1-1-2-5- فولادهاي ميکرو آلياژ شده ي واناديوم – نيتروژن :
1-1-2-6- فولادهاي ميکروآلياژ شده ي تيتانيوم :
1-1-2-7- فولادهاي ميکروآلياژ شده ي تيتانيوم – نيوبيوم :
1-2-نکته :
2-1- معرفي معادلات  خزش:
2-2- بررسي تنش آستانه اي در آلياژAl-0/03wt%Sc:
2-3_ بررسي تنش آستانه اي در آلومينيوم 5083 اصلاحي 
2-3-1- وابستگي سرعت کرنش حالت پايدار به تنش:
2-3-2- وابستگي تنش در حالت پايدار به دما:
2-3-4-  آزمايش وجود تنش آستانه‌اي:
2-3-7– نتايج  :
2-3-6-  انرژي فعالسازي واقعي:
2-4- بررسي تش آستانه اي در کامپوزيت 5% حجمي Sic-2124 Al :
2-4-1- ماده آزمايش :
2-4-1-2- آزمايش ريزساختار:
2-4-2- منحني‌هاي خزش:
2-4-5- وابستگي سرعت خزش حالت پايدار به دما:
2-4-3- آزمايش‌هاي سرعت کرنش ثابت:
2-4-4- وابستگي سرعت خزش حداقل به تنش در دماهاي مختلف:
2-4-6- تفسير رفتار خزش به صورت يک تنش آستانه‌اي:
2-4-7- منشأ تنش آستانه‌اي:
2-5- بررسي تنش آستانه اي درکامپوزيتAl–6Mg–1Sc–1Zr–10 vol.% SiCp
2-5-2-نتايج:
2-5-1 – وابستگي تنش آستانه‌اي به دما
2-6-بررسي تنش آستانه اي براي خاصيت فوق خميري درآلياژهاي Al-Mg-Zn
 2-7-بررسي تنش آستا نه اي در سوپرپلاستيک
2-7-1- توضيحات ابتدايي براي ناحيه I :
2-7-2– پيشرفت‌هاي تفسير ناحيه I
2-7-4- نتايج
2-8- روشهاي اندازه گيري تنش آستانه اي
2 -8-1-روش عملي با استفاده از آزمايش خزش :
2-8-2-روش تئوري با استفاده از مدلهاي موجود:
2-9-اثر دما برتنش آستانه اي :
2-10-اثر تاريخچه بارگذاري برروي تنش آستانه اي :
3-1-نتيجه گيري
3-2-پيشنهاد:
منابع
چکيده
بررسي ماهيت تنش آستانه اي،روش هاي اندازه گيري تئوري وعملي ،عوامل موثر وچگونگي محاسبه تنش آستانه اي از جمله مسايل مهمي است که کمتردرمقالات به آن اشاره شده است.هرچند مقالات ومنابع مرتبط با تنش آستانه اي بسيارمحدود است ليک در اين پروژه سعي گرديده تا حدودي با اين مبحث آشنا شويم .
آنچه در مورد تنش آستانه اي به نظر مي رسد اين مطلب است که با خزش ارتباطي نزديک داشته ومي توان با استفاده از نمودارهاي خزش آن را تحليل کرد.
در واقع  مي توان گفت تنش آستانه اي به دليل اندر کنش نابجايي ها با ذرات واثر متقابل آنها برهم ايجاد مي شود.به بيان ديگر عدم تقارن نيروي صعود ناشي از عدم تقارن شبکه علت اصلي پيدايش تنش آستانه اي است. اين تنش را مي توان با استفاده از روش برونيابي برروي نمودار تنش – کرنش ويا باروابط موجود بدست آورد. از جمله پارامترهاي موثر بر آن دما مي باشد که با افزايش آن تنش آستانه اي بشدت افت مي کند.
کلمات کليدي :خزش ،تنش آستانه اي ،نرخ کرنش ،برون يابي
1- مقدمه :
با پيشرفت بشر وايجاد تکنولوژي جديد ،نياز انسان به توليد موادي که در دماهاي بالا خواص مکانيکي مناسبي از خود نشان مي دهند ،افزايش پيدا کرده است.براي پاسخگويي به اين نياز شناخت مکانيزم هايي که درشرايط دماي بالا اتفاق مي افتد لازم است.آزمايش خزش از جمله آزمايشاتي است که به خوبي مي تواند جوابگوي اين نياز باشد.
محققان با بررسي در آلياژهاي آلومينيوم به نتايج جالبي در مورد اثر تنش آستانه اي رسيده اند .در اين پروژه سعي مي کنيم با تفکيک اثرات 7اين تنش برروي مواد مختلف نتيجه اي قابل لمس از مبحث مطروحه بدست آوريم . البته  مقالات در اين زمينه بسيار انگشت شمار وپيوستگي اين مقالات محدود هم کاري دشوار .
هدف اصلي از اين بررسي اثر بسيار مهم دما برتنش آستانه اي است که با توجه به اين موضوع اهميت بحث حاضر مشخص مي شود.
قبل از ورود به مبحث اصلي لازم است مروري بر فولادهاي ميکروآلياژي داشته باشيم .
1-1- فولادهاي كم آلياژي:
فولادهاي كربني با يك يا چند عنصر كرم ، نيكل ، مس ، موليبدن ، فسفر واناديم، به مقادير چند درصد يا كمتر از فولاد كم آلياژي مي نامند. مقادير بالا از عناصر الياژي معمولاً براي خواص مكانيكي و سختي پذيري است ………………

دانلود پروژه اثر دما برتنش آستانه اي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد