ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه اختلالات خلقی
دانلود پروژه اختلالات خلقی

دانلود پروژه اختلالات خلقی

اختلالات خلقی
فهرست مطالب
اختلالات خلقی ۴
مقدمه: ۴
تاریخچه: ۵
طبقه‌بندی بر اساس سیر بیماری، اختلالات یک قطبی و دوقطبی ۶
همه‌گیر شناسی اختلال‌های خلقی ۷
جنس: ۹
سن: ۹
نژاد: ۱۰
عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ۱۱
وضع تأهل ۱۱
تاریخچه خانوادگی: ۱۲
تجارب دوران کودکی ۱۲
دوره‌های خلق ۱۳
دوره افسردگی: ۱۴
دوره مانیا: ۱۷
اختلال در علائم نباتی: ۲۳
دوره آمیخته: ۲۴
دوره هپیومانیا: ۲۶
اختلالات دو قطبی: ۲۸
انواع اختلال دو قطبی: ۲۹
اختلال دو قطبی I 29
علایم و اختلالات همراه: ۳۰
سیر و پیش‌آگاهی: ۳۱
الگوی خانوادگی: ۳۲
تشخیص افتراقی: ۳۲
اختلال دو قطبیII: 33
علایم و اختلالات همراه: ۳۵
سیر و پیش‌آگهی: ۳۶
تشخیص افتراقی: ۳۶
الگوی خانوادگی: ۳۸
اختلال دو قطبی که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است. N.O.S 39
سبب‌شناسی ۳۹
مدل استرس ـ آسیب‌پذیری بیماری دو قطبی: ۳۹
عوامل زیست‌شناختی ۴۰
مطالعات دوقلویی: ۴۲
مطالعات فرزند خواندگی: ۴۳
مطالعات کروموزومی ۴۳
عوامل روانی ـ  اجتماعی ۴۳
رویدادهای زندگی و استرس محیطی ۴۳
خانواده و تجارب اوایل زندگی ۴۴
عوامل شخصیتی: ۴۵
اثرات بیماری جسمی: ۴۵
عوامل روان‌پویشی در مانیا: ۴۵
مدل تقویتی ۴۷
مدل مهارت اجتماعی ۴۷
تئوری شناختی ۴۸
درمان: ۴۹
بستری کردن در بیمارستان: ۵۰
درمان دارویی: ۵۰
اختلال دو قطبی I: 50
ضد تشنج‌ها ۵۲
درمان دارویی افسردگی دو قطبی ۵۳
درمان با الکتروشوک ۵۴
اختلال دو قطبی II: 55
اختلال خقق ادواری ۵۵
درمان های روانی – اجتماعی ۵۵
روان‌درمانی ۵۵
طبقه‌بندی درمان‌های روان‌شناختی ۵۶
عوامل درمانی در گروه درمانی: ۶۱
ساختار و سازمان گروه: ۶۴
آماده سازی : ۷۷
مراحل رشد و تکامل گروه ۷۸
رویکرد های گروه درمانی ۸۳
منابع  ۸۵
 اختلالات خلقی
مقدمه:
 خلق بر طبق تعریف عبارت است از احساس هیجانی نافذی که درک و نگرش فرد نسبت به خود، دیگران، و در کل نسبت به محیط را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۵).
خلق ممکن است طبیعی، بالا یا پایین باشد. شخص طبیعی طیف وسیعی از خلق‌ها را تجربه می‌کند و به همان نسبت مجموعه‌ای از تجلیات عاطفی نیز دارد. شخص عادی  قادر به کنترل اخلاق و عواطف خود است. اختلالات خلقی حالات بالینی هستند که با اختلال خلق، فقدان احساس کنترل بر خلق، و تجربه ذهنی ناراحتی شدید همراه هستند. ( کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹).
 اختلالات خلقی به دلیل این که یکی از خصوصیات اساسی آنها غیر عادی بودن خلق است به این نام مشهور شده‌اند. امروزه این اصطلاح محدود به اختلالاتی است که به شکل افسردگی یا نشئه ظاهر می‌شوند (گلدر و همکاران، ۱۳۸۲)
کسانی که خلق بالا دارند (مانیا)، حالت انبساط خاطر، پرش افکار، کاهش خواب، افزایش احترام به نفس و افکار بزرگ منشانه نشان می‌دهند. افرادی که خلق پایین دارند (افسردگی)، با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی‌اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص هستند. این اختلالات عملاً همیشه  منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می‌گردد (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹).
تاریخچه:
مردم موارد افسردگی را از زمان‌های بسیار دور ثبت کرده‌اند، و توصیف‌هائی از آنچه امروزه اختلالات خلقی می‌خوانیم، در بسیاری از منابع طبی قدیم وجود دادر. حدود ۴۵۰ سال قبل از میلاد، بقراط اصطلاح مانی و ملانکولی را برای توصیف اختلالات روانی به کار برد (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹).
حدود پانصد سال پس از بقراط، اوائل قرن دوم بعد از میلاد، آرتائوس کاپادوچیا  رابطه بین مانی و ملانکولی را کشف کرد (پورافکاری، ۱۳۶۹).
در حدود ۱۰۰ سال قبل از میلاد، کورنلیوس سلسوس  افسردگی را ناشی از صفرای سیاه معرفی نمود. این اصطلاح را پزشکان دیگر از جمله ارسطو (۱۲۰ تا ۱۸۰ بعد از میلاد) و جالینوس (۱۲۹ تا ۱۹۹ بعد از میلاد) نیز به کار بردند. همین طور الکساندر ترالز  در قرن ششم (کاپلان و سالوک، ۱۳۷۹).
در قرون وسطی،طبابت در ممالک اسلامی رونق داشت و دانشمندان نظیر رازی و ابن‌سینا و میموند  (پزشک یهودی) ملانکولی را بیماری مشخصی تلقی کردند و هنرمندان آن زمان نیز این بیماری را به تصویر کشاندن مثل ملانکولی اثر آلبرت دورر (بهرامی و نیکیار، ۱۳۸۴).
در سال ۱۸۵۴ ژول فالره حالتی را توصیف نمود و آن را جنون ادواری  نامید.چنین بیمارانی متناوباً حالات خلقی مانی و افسردگی را تجربه می‌کنند. ژول بایارژه جنون دو شکلی  را شرح داد که در آن بیمار دچار افسردگی عمیقی می‌شود که به حالت بهت افتاده و بالاخره از آن بهبود می‌یابد. در سال ۱۸۸۲، کارل کالبام  روانپزشک آلمانی، با استفاده از اصطلاح «سایکلوتایمی» مانی و افسردگی را مراحل مختلف یک بیماری توصیف نمود. در سال ۱۸۹۹، امیل کرپیلن ، بر اساس معلومات روانپزشکان فرانسوی  و آلمانی، مفهوم بیماری منیک- دپرسیو را شرح داد (همان منبع).
توصیف او از نشانه‌ها، به طور چشمگیری با اصطلاحات به کار گرفته شده برای توصیف اختلال دو قطبی در DSM IV-TR هماهنگ است و بسیاری از وجه تمایزات تشخیصی او، امروزه تأیید شده (جانسون و لی‌های، ۲۰۰۴)
 طبقه‌بندی بر اساس سیر بیماری، اختلالات یک قطبی و دوقطبی
اختلالات خلقی مشخصاً عود کننده هستند و کرپلین برای به هم پیوند دادن افسردگی و مانیا به عنوان یک اختلال واحد از سیر بیماری راهنمایی گرفت. وی متوجه گردید که سیر بیماری، خواه افسردگی و خواه مانیا، اساساً یکسان است و به همین دلیل آنها را در یک طبقه قرار داده پسیکوز منیک ـ دپوسیو نامید. این نظریه به وسعت مورد قبول بود تا این که در سال ۱۹۶۲ کارل لئونارد  و همکاران تقسیم‌بندی به سه گروه را پیشنهاد نمودند:
• بیمارانی که فقط اختلال افسردگی داشتند (افسردگی یک قطبی)
• بیمارانی که فقط اختلال مانیا داشتند (مانیا یک قطبی)
• بیمارانی که افسردگی مانیا را با هم داشتند (دو قطبی)  (گلدر و همکاران،۱۳۸۲).
امروزه از اصطلاح مانیا یک قطبی استفاده نمی‌شود بلکه همه چنین مواردی در گروه دو قطبی قرار داده می‌شوند، به این دلیل که تقریباً همه کسانی که مانیا دارند بالاخره روزی افسردگی را نیز تجربه می‌کنند. برای حمایت از تفکیک اختلالات یک قطبی و دو قطبی، لئونارد و همکاران (۱۹۶۲) تفاوت‌های ارثی و شخصیتی بین بیماران دو گروه را شرح دادند که با مطالعات بعدی تأیید شد. معهذا توافق کلی وجود دارد که دو گروه در مرحله افسردگی از نظر علائم تفاوتی با هم ندارند و ممکن است بین دو گروه انطباقی وجود داشته باشد، چون بیماری که یک قطبی طبقه‌بندی شده است، ممکن است روزی  حمله مانیا نشان دهد. به عبارت دیگر فرم‌های یک قطبی بدون تردید مواردی دو قطبی شامل  می‌گردند که هنوز قطب دیگر خود را نشان نداده‌اند.  علیرغم این محدودیت‌ها، تقسیم‌بندی یک قطبی ـ دو قطبی، طبقه‌بندی مفیدی است چون مفاهیم ضمنی برای درمان نیز دارد (گلدر ـ همکاران، ۱۳۸۲).
به طور کلی، انجمن روانپزشکی آمریکا (۱۳۷۹) اختلالات خلقی را به اختلالات افسردگی یک قطبی (یعنی، اختلال افسردگی اساس، اختلال افسرده‌خویی و اختلال افسردگی که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است، اختلالات دو قطبی (یعنی، اختلال دو قطبی I ، اختلال دو قطبی II، اختلال خلق ادواری، و اختلال دو قطبی  که به گونه‌ای دیگر مشخص نشده است) و دو اختلال مبتنی بر سبب شناسی ـ اختلال خلق به علت یک حالت طبی عمومی، و اختلال خلق ناشی از مصرف مواد ـ تقسیم می‌کند.
همه‌گیر شناسی اختلال‌های خلقی
شیوع اختلالات خلقی در طول عمر ۲ تا ۲۵ درصد گزارش شده است (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹). اختلال افسردگی اساس اختلالی شایع است، با میزان شیوع حدود ۱۵ درصد برای طول عمر، شاید در زن‌ها تا ۲۵ درصد. شیوع اختلال دو قطبی Iکمتر از اختلال افسردگی اساسی است، با میان شیوع حدود ۱ درصد در طول عمر، تقریباً مشابه شیوع اسکیزوفرنی و شیوع اختلال دو قطبی II حدود ۵/۰ درصد است (همان منبع).
نتایج مطالعات زمینه یابی وایزمن  و همکاران (۱۹۹۶) و کسلر  و همکاران (۱۹۹۷؛ به نقل از گلدر و همکاران، ۱۳۸۲) در جوامع صنعتی، حاکی از آن است که خطر ابتلا به اختلال دو قطبی در طول عمر بین ۳/۰ تا ۵/۱% است. همچنین میزان شیوع ۶ ماهه اختلال دو قطبی پایین‌تر از شیوع آن در طول عمر نیست، که حاکی از ماهیت مزمن اختلال است.
جدول:میزان شیوع بعضی از اختلالات خلقی DSM- TV-TR در تمام طول زندگی
اختلال خلقی میزان شیوع مادام‌العمر
اختلالات افسردگی
اختلالات افسردگی اساسی (MDD) 10 تا ۲۵% در زنان؛ ۵ تا ۱۲% در مردان
• عود کننده با بهبود کامل بین دوره‌ها که بر اختلال افسرده خویی اضافه می‌شود حدود ۳% افراد مبتلا به MDD
• عود کننده بدون بهبود کامل بین دوره‌ها که بر اختلال افسرده‌خویی اضافه می‌شود (افسردگی دوگانه) حدود ۲۵% مبتلایان به MDD
اختلال افسرده‌خویی حدود ۶%
اختلالات دو قطبی
اختلال دو قطبی I 4% تا ۶/۱%
اختلال دو قطبی II حدود ۵/۰ %
• اختلال دو قطبی I یا دو قطبی II با چرخه سریع ۵ تا ۱۵% مبتلایان به اختلال دو قطبی
اختلال خلق ادواری ۴/۰ تا ۰/۱ %
جدول ازکاپلان ـ سادوک، ۱۳۸۵
جنس:
مشاهدات بین‌المللی، بدون ارتباط با کشور تحت مطالعه، افسردگی یک قطبی را در زن‌ها دو بار شایع‌تر از مردها نشان داده است. علت این تفاوت می‌تواند به دلیل تفاوت‌های هورمونی، تأثیر زایمان، تفاوت در استرسورهای روحی اجتماعی و الگوهای رفتاری درماندگی آموخته شده  باشد (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹).
اختلال دو قطبی تقریباً بطور برابر در مردان و زنان شایع است (کسلر و همکاران، ۱۹۹۴؛ به نقل از هالجین، ۱۳۸۴). با این حال در نحوه‌ای که این اختلال برای اولین بار ظاهر می‌شود، تفاوتهای  جنسیتی وجود دارد. اولین دوره در مردان به احتمال زیاد منیک است، اما در زنان به احتمال بیشتری دوره افسردگی اساسی است. زنان مبتلا به اخلاق دو قطبی، در مدت پس زایمانی بیشتر از مواقع دیگر در زندگی‌شان در معرض خطر ابتلا به دوره منیک هستند (لیبن لوفت  ۲۰۰۰؛ به نقل از هالجین، ۱۳۸۴).
سن:
 بطور کلی، شروع اختلال دو قطبی I زودتر از اختلال افسردگی اساسی است. حدود سن شروع اختلال دو قطبی I از کودکی (حتی ۵ یا ۶ سالگی) تا ۵۰ سالگی حتی ندرتاً بالاتر، با میانگین ۳۰ سالگی، گسترده است (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹). در افراد بالای ۶۵ سال، میزان شیوع ۱/۰ درصد برآورد شده است. با این حال، به علت همزیستی بیماری جسمانی، امکان تشخیص غلط وجود دارد (کینگ و مارکوس ، ۲۰۰۰؛ به نقل از هالجین، ۱۳۸۴).
سن متوسط شروع اختلال افسردگی اساسی حدود ۴۰ سالگی است؛ در ۵۰ درصد بیماران سن شیوع بین  ۲۰ تا ۵۰ سالگی است. اختلال افسردگی اساسی هم ممکن است در کودکی یا سالمندی شروع شود، هر چند ندرتاً چنین است. بعضی از داده‌های همه‌گیر شناسی جدید حاکی است که میزان بروز اختلال افسردگی اساسی احتمالاً در افراد زیر ۲۰ سال در حال فزونی است. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، ممکن است به افزایش مصرف الکل یا سایر مواد در این گروه سنی مربوط باشد (کاپلان و سادوک، ۱۳۷۹).
  نژاد:
نژاد برای اختلال افسردگی و دو قطبی I به عنوان عامل خطر مورد تأیید قرار نگرفته است. معهذا، متخصصین ظاهراً میل دارند اختلال‌های خلقی را در کسانی که زمینه فرهنگی  و نژادی متفاوتی با خود دارند، کمتر از معمول و اسکیزوفرنی را بیشتر از معمول تشخیص بدهند. مثلاً  روانپزشکان سفید‌پوست در تشخیص اختلال‌های خلقی در سیاه‌پوشان و اسپانیایی‌تبارها، تردید بیشتری به خرج داده و آن را کمتر از معمول تشخیص می‌دهند. به هر حال، وقتی عوامل دیگر مثل وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی، سن و سایر عوامل کنترل می‌شوند، عامل نژاد خودش را نشان نمی‌دهد (کاپلان، ۲۰۰۰؛ به نقل از بهرامی و نیکیار، ۱۳۸۴)………………
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است