قدر زمان حال را بدانید که گذشته هرگز برنمی گردد و آینده شاید نیاید.(گالیله)
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود مقاله ادیان درتمدن ها
دانلود مقاله ادیان درتمدن ها

دانلود مقاله ادیان درتمدن ها

ادیان درتمدن ها
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف دین،مذهب،ملت وشریعت
الف-۱} دین در اصطلاح متکلمین مسلمان
ب- ۱} تعریف دین از دید جامعه شناسان
ج- ۱ } تقسیم بندی دین ازنظر اسلام
د-  ۱} ملل ونحل
ه- ۱ } شریعت
و- ۱ } مذهب
ز- ۱ } منشأ دین
ح-۱ } دین و پیشرفت علوم و تمدن
۲- ادیان ابتدایی
ویژگی های ادیان ابتدایی        
الف-۲} سحر وجادو
ب -۲} تابو (دغدغه های خاطر)     
ج – ۲} مانا       
د – ۲ } توتم      
ه – ۲ } فیتیش     
و – ۲ } بت پرستی
ز – ۲ }  آنیمیسم
ایران با ستا ن   
آیین مغان
۲- مهر پرستی             
الف -۲ } رسوم و عبادات
۳- دین زردتشت 
الف -۳} سرگذشت زردتشت   
ب – ۳ } تعالیم زردتشت 
ج – ۳  } اوستا 
د –  ۳ }  داستان خلقت و دو گانه پرستی
ه –  ۳ } خدایان
 و-  ۳ } آخرالزمان
 ز-  ۳ }  بقایای روح
ح-  ۳ } وضع کنونی
۴- ما نویت
الف- ۴} سرگذشت مانی
ب-  ۴} منابع مانوی
ج-  ۴} تعالیم مانوی
۵- مزدک
الف- ۵} سرگذشت مزدک
 ب-  ۵ }  قیام مزدک
  ج-  ۵ }  دیدگاهها
۴- ادیان خاموش
ادیان بین النهرین
۱- دین سومر
الف-۱ } ابعاد اعتقادی
خدای برتر و خدایان
تثلیث خدایان
تثلیث دوم خدایان سومری
ارواح وقوای اثر گذار
خلقت جهان وانسان
رهبران دینی
حیات پس از مرگ
ب-۱ } ابعاد آیینی و شعایری
دعا ونیایش
قربانی
وقف زن برای معابد
دفن مردگان            
اخلاقیات
– دین بابل
الف- ۲} خدایان بابلی
ب- ۲} خلقت جهان وانسان
ج- ۲ } حکمت بابلی     
د- ۲ } قوانین حقوقی
ه- ۲ } اعمال عبادی
و- ۲ } حیات پس از مرگ
۳- دین آشور
۴- دین مصر قدیم
الف-۴ } ابعاد اعتقادی
خدایان 
آفرینش جهان
شخصیت های دینی
انسان شناسی 
راه نجات
حیات پس از مرگ
ب-۴ } ابعاد آیینی و عملی
ج-۴ }  اصلاحات مذهبی اخناتون
۵- ادیان بومی آفریقا 
الف- ۵ } ابعاد اعتقادی
خدای برتر
خدایان ونیروهای پایین تر
آفرینش جهان وانسان
نزدیکی اولیه انسان با خدا
رهبران دینی
انسان شناسی
حیات پس ازمرگ
ب- ۵ }  ابعاد آیینی وشعایری
آیین های مربوط به زندگی روزمره
آیین های مربوط به مراحل زندگی
بلوغ 
ازدواج
مرگ
ج- ۵ } سلوک اخلاقی
۶-یونان 
الف-۶} آیین یونانیان باستان
ب- ۶ } پیدایش فلسفه
ج- ۶ }  عقاید عامه 
۷- روم 
الف- ۷ } آیین رومیان قدیم
ب- ۷ } نوما
ج- ۷  }  خدایان رومی 
د- ۷ }  مراسم دینی
۸- هندوئیسم 
الف- ۸ } اصول دین هندو
ب- ۸  }  خدایان ودایی
ج- ۸  }  کتاب های مقدس
۹- یهودیت 
الف- ۹ } تورات یا تاریخ یهود
ب- ۹  }  عقاید و احکام مذهبی
ج- ۹   }  خدا در یهودیت 
نتیجه تحقیق 
منابع و مآخذ
  ۱ – تعریف دین، مذهب، ملت وشریعت 
با پیشرفت دانش معلوم شده است که درباره هیچ یک ازپدیده های جهان نمی توان تعریف کاملی  ارائه داد. دین نیز یکی ازموضوعاتی است که به سختی تعریف می شود . علت این امرتنوع بیش از   حد ادیان درجوامع بشری است.
دانشمندان برای پیداکردن یک یا چندوجه اشتراک درتعریف ادیان کوشیده اندولی؛ کارشان به جایی نرسیده است.
این امرموجب شده که تعریف های بی شماری برای دین ارائه شودکه هیچ کدام از آنها جامع و مانع نیست. برخی گفته اند دین به معنای اعتقاد به یک امرقدسی است وبرخی آن را ایمان به موجودات روحانی دانسته اند.گروهی دیگر گفته اند دین عبارت است از ایمان به یک یا چندنیروی فوق بشری که شایسته اطاعت وعبادت هستند.
به هر حال واژه دین که به معنی کیش وآیین است گرچه درزبان های ایرانی وسامی مشترک است اما؛به نظر می رسد که دین یک واژه فارسی وایرانی بوده که بعدهابه زبان های سامی (عبری، آرامی وعربی) راه یافته است.
دین در اوستا به صورت دئنا)  (Daenaآمده وبه معنی ضمیرو وجدان پاک است.درزبان های سامی  هم دین به معنی قضاوت وداوری است ونیزبه مفهوم اطاعت وفرمانبری.
در زبان های اروپایی وازجمله انگلیسی دین را (Religion) می گویندکه به معنی پیوند وارتباط روحانی بین مردمی است که اعتقادمشترک دارند ودر واقع همان مفهوم عقیده را دارد، زیرا دین      مهم ترین عامل ارتباط وهمبستگی میان جوامع بشری می باشد.
ا لف -۱) دین در اصطلاح متکلمین مسلمان :
عبارت است از قانون ونهادی خدایی که مشتمل براصول وفروع می باشدوآن دین ازطرف خداوند برمردمی عاقل وصاحب تمیز نازل شده باشد.مرادازاصول، اعتقادات نفسانی وباطنی وامورنظری است و منظور از فروع، اعمال وعبادات   ظاهری می  باشد.
علمای اسلام، برای دین تعریف دیگری نیز کرده اند:« دین عبارت است ازاقرار به زبان واعتقاد   درونی به پاداش وکیفر وعمل به ارکان ودستور آن دین.»بنا براین دین دارای سه جنبه است : اقرار به زبان، اعتقاد درونی وعمل به ارکان .
ب- ۱ ) تعریف دین از دید جامعه شناسان :
هر یک از علمای جامعه شناس به نوبه خود دین راتعریف کرده اند که خلاصه آن شامل چند تعریف ذیل است :
۱- دین عبارت است از ایمان واطاعت از یک نیرو یا چند نیروی مافوق الطبیعه که ازنظرمعتقدان آنها شایسته عبادت باشند. این تعریف هم شامل ادیان توحیدی است وهم چندگانه پرستی .
۲- یک مکتب خاص اعتقادی واعمال وعبادت است که اغلب مشتمل بر مجموعه ای از قواعداخلاقی وحکمت های فلسفی می باشد.
۳- دین، ایمان واعتقاد به بعضی از موجودات روحانی است، مانند اعتقاد به خدا، یا خدایان متعدد، اجنه و شیاطین و فرشتگان .       
۴- دین مجموعه ای است از اعتقادات واحساسات درونی واعمال انفرادی یا اجتماعی انسان .
ج-۱ ) تقسیم بندی دین از نظر اسلام :
بر طبق آیه ۱۷ سوره حج در اسلام دین یا ادیان مردم جهان بر سه دسته تقسیم شده است : نخست؛ دین اسلام یاهمان ایمان آورندگان .دوم، ادیان یهودوصابئین ونصارا ومجوس(زردتشتی) که در اصطلاح پیروان این چهار دین جزء اهل کتاب محسوب می شوند.سوم، دین مشرکان که شامل دیگر ادیان جهان می شود، مانند:ادیان ابتدایی وقدیم وادیان هند وبودا.
به طورکلی دین حق ازدیدگاه قرآن همان دین اسلام است …………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است