كسي كه هرگز تحت فشار نزيسته باشد، آزادي را لمس نمي كند.
خانه » لیست » پروژه » فرهنگ و معارف » دانلود مقاله ادیان درتمدن ها
دانلود مقاله ادیان درتمدن ها

دانلود مقاله ادیان درتمدن ها

ادیان درتمدن ها
فهرست مطالب
مقدمه
تعريف دين،مذهب،ملت وشريعت
الف-1} دين در اصطلاح متكلمين مسلمان
ب- 1} تعريف دين از ديد جامعه شناسان
ج- 1 } تقسيم بندي دين ازنظر اسلام
د-  1} ملل ونحل
ه- 1 } شريعت
و- 1 } مذهب
ز- 1 } منشأ دين
ح-1 } دين و پيشرفت علوم و تمدن
2- اديان ابتدايي
ويژگي هاي اديان ابتدايي        
الف-2} سحر وجادو
ب -2} تابو (دغدغه هاي خاطر)     
ج – 2} مانا       
د – 2 } توتم      
ه – 2 } فيتيش     
و – 2 } بت پرستي
ز – 2 }  آنيميسم
ايران با ستا ن   
آيين مغان
2- مهر پرستي             
الف -2 } رسوم و عبادات
3- دين زردتشت 
الف -3} سرگذشت زردتشت   
ب – 3 } تعاليم زردتشت 
ج – 3  } اوستا 
د –  3 }  داستان خلقت و دو گانه پرستي
ه –  3 } خدايان
 و-  3 } آخرالزمان
 ز-  3 }  بقاياي روح
ح-  3 } وضع كنوني
4- ما نويت
الف- 4} سرگذشت ماني
ب-  4} منابع مانوي
ج-  4} تعاليم مانوي
5- مزدك
الف- 5} سرگذشت مزدك
 ب-  5 }  قيام مزدك
  ج-  5 }  ديدگاهها
4- اديان خاموش
اديان بين النهرين
1- دين سومر
الف-1 } ابعاد اعتقادي
خداي برتر و خدايان
تثليث خدايان
تثليث دوم خدايان سومري
ارواح وقواي اثر گذار
خلقت جهان وانسان
رهبران ديني
حيات پس از مرگ
ب-1 } ابعاد آييني و شعايري
دعا ونيايش
قرباني
وقف زن براي معابد
دفن مردگان            
اخلاقيات
– دين بابل
الف- 2} خدايان بابلي
ب- 2} خلقت جهان وانسان
ج- 2 } حكمت بابلي     
د- 2 } قوانين حقوقي
ه- 2 } اعمال عبادي
و- 2 } حيات پس از مرگ
3- دين آشور
4- دين مصر قديم
الف-4 } ابعاد اعتقادي
خدايان 
آفرينش جهان
شخصيت هاي ديني
انسان شناسي 
راه نجات
حيات پس از مرگ
ب-4 } ابعاد آييني و عملي
ج-4 }  اصلاحات مذهبي اخناتون
5- اديان بومي آفريقا 
الف- 5 } ابعاد اعتقادي
خداي برتر
خدايان ونيروهاي پايين تر
آفرينش جهان وانسان
نزديكي اولية انسان با خدا
رهبران ديني
انسان شناسي
حيات پس ازمرگ
ب- 5 }  ابعاد آييني وشعايري
آيين هاي مربوط به زندگي روزمره
آيين هاي مربوط به مراحل زندگي
بلوغ 
ازدواج
مرگ
ج- 5 } سلوك اخلاقي
6-يونان 
الف-6} آيين يونانيان باستان
ب- 6 } پيدايش فلسفه
ج- 6 }  عقايد عامه 
7- روم 
الف- 7 } آيين روميان قديم
ب- 7 } نوما
ج- 7  }  خدايان رومي 
د- 7 }  مراسم ديني
8- هندوئيسم 
الف- 8 } اصول دين هندو
ب- 8  }  خدايان ودايي
ج- 8  }  كتاب هاي مقدس
9- يهوديت 
الف- 9 } تورات يا تاريخ يهود
ب- 9  }  عقايد و احكام مذهبي
ج- 9   }  خدا در يهوديت 
نتيجة تحقيق 
منابع و مآخذ
  1 – تعريف دين، مذهب، ملت وشريعت 
با پيشرفت دانش معلوم شده است كه درباره هيچ يك ازپديده هاي جهان نمي توان تعريف كاملي  ارائه داد. دين نيز يكي ازموضوعاتي است كه به سختي تعريف مي شود . علت اين امرتنوع بيش از   حد اديان درجوامع بشري است.
دانشمندان براي پيداكردن يك يا چندوجه اشتراك درتعريف اديان كوشيده اندولي؛ كارشان به جايي نرسيده است.
اين امرموجب شده كه تعريف هاي بي شماري براي دين ارائه شودكه هيچ كدام از آنها جامع و مانع نيست. برخي گفته اند دين به معناي اعتقاد به يك امرقدسي است وبرخي آن را ايمان به موجودات روحاني دانسته اند.گروهي ديگر گفته اند دين عبارت است از ايمان به يك يا چندنيروي فوق بشري كه شايسته اطاعت وعبادت هستند.
به هر حال واژه دين كه به معني كيش وآيين است گرچه درزبان هاي ايراني وسامي مشترك است اما؛به نظر مي رسد كه دين يك واژه فارسي وايراني بوده كه بعدهابه زبان هاي سامي (عبري، آرامي وعربي) راه يافته است.
دين در اوستا به صورت دئنا)  (Daenaآمده وبه معني ضميرو وجدان پاك است.درزبان هاي سامي  هم دين به معني قضاوت وداوري است ونيزبه مفهوم اطاعت وفرمانبري.
در زبان هاي اروپايي وازجمله انگليسي دين را (Religion) مي گويندكه به معني پيوند وارتباط روحاني بين مردمي است كه اعتقادمشترك دارند ودر واقع همان مفهوم عقيده را دارد، زيرا دين      مهم ترين عامل ارتباط وهمبستگي ميان جوامع بشري مي باشد.
ا لف -1) دين در اصطلاح متكلمين مسلمان :
عبارت است از قانون ونهادي خدايي كه مشتمل براصول وفروع مي باشدوآن دين ازطرف خداوند برمردمي عاقل وصاحب تميز نازل شده باشد.مرادازاصول، اعتقادات نفساني وباطني وامورنظري است و منظور از فروع، اعمال وعبادات   ظاهري مي  باشد.
علماي اسلام، براي دين تعريف ديگري نيز كرده اند:« دين عبارت است ازاقرار به زبان واعتقاد   دروني به پاداش وكيفر وعمل به اركان ودستور آن دين.»بنا براين دين داراي سه جنبه است : اقرار به زبان، اعتقاد دروني وعمل به اركان .
ب- 1 ) تعريف دين از ديد جامعه شناسان :
هر يك از علماي جامعه شناس به نوبه خود دين راتعريف كرده اند كه خلاصه آن شامل چند تعريف ذيل است :
1- دين عبارت است از ايمان واطاعت از يك نيرو يا چند نيروي مافوق الطبيعه كه ازنظرمعتقدان آنها شايسته عبادت باشند. اين تعريف هم شامل اديان توحيدي است وهم چندگانه پرستي .
2- يك مكتب خاص اعتقادي واعمال وعبادت است كه اغلب مشتمل بر مجموعه اي از قواعداخلاقي وحكمت هاي فلسفي مي باشد.
3- دين، ايمان واعتقاد به بعضي از موجودات روحاني است، مانند اعتقاد به خدا، يا خدايان متعدد، اجنه و شياطين و فرشتگان .       
4- دين مجموعه اي است از اعتقادات واحساسات دروني واعمال انفرادي يا اجتماعي انسان .
ج-1 ) تقسيم بندي دين از نظر اسلام :
بر طبق آيه 17 سوره حج در اسلام دين يا اديان مردم جهان بر سه دسته تقسيم شده است : نخست؛ دين اسلام ياهمان ايمان آورندگان .دوم، اديان يهودوصابئين ونصارا ومجوس(زردتشتي) كه در اصطلاح پيروان اين چهار دين جزء اهل كتاب محسوب مي شوند.سوم، دين مشركان كه شامل ديگر اديان جهان مي شود، مانند:اديان ابتدايي وقديم واديان هند وبودا.
به طوركلي دين حق ازديدگاه قرآن همان دين اسلام است …………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است