دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن

ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن
فهرست مطالب
چکیده
فصل اول: آشنایی بامعدن
مقدمه 2
1-1- موقعیت جغرافیایی و آب و هوا 3
1-2- تاریخچه مطالعات 3
1-3-تکتونیک و ساختمان زمین شناسی حوضة طبس 6
1-3-1- گسل نایبند 6
1-3-2-ناحیة زغالی مزینو 6
1-3-3- ناحیة‌زغالی نایبند 6
1-3-4- ناحیة زغالی پروده 6
1-3-5- ساختمان زمین شناسی 7
1-3-6- وسعت منطقه 7
1-3-7- ضخامت لایه های زغالی 9
1-3-8- ذخیره 9
1-4- عملیات اکتشافی 9
1-4-1- نقشه برداری 9
1-4-2- عملیات حفاری 11
1-4-3-مشخصات لایه های زغال منطقه پروده 13
1-4-4- گاز خیزی منطقه 14
1-4-5- مشخصات کیفی زغالسنگ  15
1-4-6- میزان ذخایر 15
فصل دوم: طبقه بندی ها
۲-۱ طبقه بندی توده های سنگی  21
2-2 طبقه بندی سنگ ترزاقی 21
2-3 طبقه بندی لوفر – پاخر 24
2-4 شاخص کیفیت سنگ ( RQD ) 25
2-4-1 روش مستقیم 26
2-4-2 روش های‏ غیر مستقیم 27
2 -4-2-1 روش لرزه ای‏ 27
2-4-2-2 شمارش حجمی‏ درزه 28
2-4-2-3 تراکم درزه وزن داده شده 29
2-5 طبقه بندی امتیاز ساختاری سنگ RSR 30
فصل سوم:طبقه بندی امتیاز توده سنگ    ( RMR )
3-1 مقدمه 35
3-2 گرد آوری‏ داده های‏ صحرایی‏ 35
3-2-1 مقاومت تراکمی‏ تک محوری‏ ماده سنگ   35
3-2-2 شاخص کیفی‏ سنگ RQD 36
3-2-3  فاصله ناپیوستگی‏ ها 37
3-2-4  وضعیت ناپیوستگی‏ ها 37
3-2-5  وضعیت آب زیرزمینی‏ 38
3-2-6  جهت یابی‏ ناپیوستگی‏ ها 38
3-3  تخمین RMR 40
3-4  کاربردهای‏ RMR  41
3-5  میانگین زمان ایستایی‏ سقف قوسی‏ 41
3-6 چسبندگی‏ و زاویه اصطکاک داخلی‏ 42
3-7  مدول تغییر شکل 42
3-8  فشار باربری‏ مجاز 44
3-9  مقاومت برشی‏ توده های‏ سنگی‏ 45
3-10  تخمین فشار نگهدارنده 45
3-11  رابطه بین RMR و Q 48
3-12 ملاحظات 49
فصل چهارم: بار نگه دارنده و سیستم Q
4-1 بار نگهدارنده در طبقه بندی RMR 52
4-2 سیستم Q   53
فصل پنجم: نتیجه و بررسی
۵-۱ نتایج حاصله از معدن  63
5-2 بررسی‏ نتایج  76
منابع و مآخذ 80
مقدمه
كاربرد مواد معدني در صنايع بويژه بعد از جنگ جهاني دوم رشد سريع پيدا كرده است.امروزه تعداد زيادي از انواع گوناگون سنگ و كاني و تركيبت آنها در صنايع به كار برده مي شودكه بين آنها ذغال سنگ جايگاه مخصوص به خود را دارد،كه در حال حاضر حيات بسياري از صنايع در گرو اين ماده معدني است.
در كشور ما كه اقتصادي وابسته به نفت داشته و دارد،بيشتر نگاهها معطوف به صنعت نفت بوده است و صنايع ديگر معدني رشد چنداني ننموده ويا به طور ناقص از اين صنايع بهره برداري گرديده است.
در حال حاضر به دلايل زيادي نمي توان به صنايع غير نفتي فقط به عنوان منابع اشتغال زا نگريست و جايگاه اين صنايع اكنون پررنگ تر به نظر مي رسند، پس بايد با نگرشي درست و مديريتي استوار اين منابع را جايگزين نفت نمود.
ذغال سنگ نيز به عنوان يكي از منابع مهم معدني غير نفتي نيز جايگاه خود را بايد پيدا كند.
معادن ذغال سنگ طبس كه در كوير مركزي ايران قرار گرفته اند با دارا بودن ذخيره بيكران خود و همچنين نزديكي به بازار مصرف يكي از با ارزش ترين معادن ايران است كه مي تواند نقش مهمي در صنايع غير نفتي كشور را ايفا كند.
تلاش براي اكتشاف و بهره برداري اين معادن همچنان ادامه دارد.
در اين پروژه سعي شده است با تحليل چند منطقه در حال پيشروي از لحاظ خواص ژئو مكانيكي سنگ(RMR) و ارتباط دادن زمان مخصوص براي حفاري هر منطقه به اين خواص (RMR) ارتباطي بين سرعت حفاري و خواص ژئومكانيكي سنگ بدست آوريم.
و سپس از روي رابطه بدست آمده نتيجه گيريمان را انجام دهيم.
1-1-     موقعيت جغرافيايي و آب و هوا
ناحيه‌پروده با وسعتي در حدود 1200 كيلومتر مربع در 75 كيلومتري جنوب شهرستان طبس در محدوده عرض جغرافيايي َ50  ْ 32 تا َ 05 ْ 33و طول جغرافيايي َ 45 ْ 56 تا َ15 ْ57 قرار گرفته است . شكل هاي 1-1 و 1-2 موقعيت جغرافيايي پروده را نشان مي دهد .
ارتفاع متوسط ناحية‌زغالدار پروژه از سطح دريا 850 متر مي باشد كه مرتفع ترين نقطة آن در غرب 1047+ متر و پست ترين آن در شرق730+ متر قرار گرفته است . ناحية پروده جزء مناطق كويري با آب و هواي خشك و قاره‌اي محسوب مي شود كه نوسانات درجه حرارت شبانه روزي و ماهيانة آن زياد است .
حداكثر درجه حرارت شهر طبس در تابستان به 45+ درجه ودر زمستان حداقل درجه حرارت به 5- درجه مي رسد . اغلب ماههاي سال خشك و يا كم باران بوده و معمولاً‌در فصل زمستان و اوايل بهار باران نسبتاً كم مي بارد . درمنطقه مورد مطالعة رودخانه هاي داراي جريان دائمي نداريم و رودخانه‌هاي متعدد فصلي كه معمولاً جريان آب در آنها به هنگام بارندگي بصورت سيلاب مي باشد. ناحية زغالدار پروده عاري از پوشش گياهي بوده و تنها بوته هاي خار بصورت پراكنده به چشم مي خورد .

 

دانلود پروژه ارتباط بین RMR و قابلیت حفاری در معدن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد