دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

پروژه ارزشیابی مهارت شغلی

فهرست مطالب
فصل اول:
تشخيص مفاهيم
مدیریت، مدیریت آموزشی ، اصول وکاربرد آنها
انواع سبکهای مدیریتی
آموزش و انواع آن
سیستم ، انواع و کارکرد های آن ( نگرش سیستمی در مدیریت آموزشی)
سازمان، انواع و کارکردها ی آن ( نظریه های سازمان و مدیریت)
فصل دوم
برنامه ريزي ،نظارت بر اجراي برنامه ها
برنامه ریزی آموزشی و نظارت بر اجرای آن برنامه ها
فرایند برنامه ریزی آموزشی
اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی
اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی
ویژ گی های اساسی آموزش پودمانی
فصل سوم
ارزشيابي از دو ره هاي آموزشي
مفهوم ارزشیابی آموزشی و روشهای آن
اصول ارزشیا بی جامع و فراگیر                                                                                                                               
اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی                                                                      
فصل چهارم
نحوه تهيه گزارش هاي مورد نياز يك آموزشگاه                
پایه های  اساسی و مقررات مکاتبات اداری                                                                             
اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه  
فصل پنجم
برقراري روابط انساني و اصول ارتباطات
اصول برقراری روابط انسانی
مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن
عوامل مؤثر ارتباطی
سدها و موانع ارتباط
اصول روانشناسی عمومی
اصول جامعه شناسی عمومی
فصل ششم
نظارت بر امور مالي آموزشگاه
هدف اصلی حسابداری و مفهوم معادله اصلی آن
مفاهیم و اصطلا حات حسابداری (دارایی ها و بدهی ها )
ثبت معاملات در حسابها (شناخت دفاتر مالی قانونی و
دفاتر کمکی حسابداری)
اصول عمومی حسابداری
انواع گزارش های حسابداری(تراز آزمایشی ،تراز نامه ،
صورت سود و زیان وصورت حساب)
روشهای درج اطلاعات حسابداری
فصل هفتم
تهیه محتوای مربوط به خلاقیت و نوآوریهای مدیر
خلاقیت، نوآوری و فنون آنها
ارتباط خلاقیت و برنامه ریزی
شیوه های تفکر خلاق
موانع خلاقیت و نو آوری در سازمان
فصل هشتم
نحوه پيشگيري از حوادث و رعايت نكات ايمني و بهداشت محيط كار
حوادث شغلی و علل بروز آنها و بهداشت محط کار
وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها
اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتیو بهداشت کار
عوارض جانبی  و اصول انجام کمک های اولیه
آتش سوزی و اصول انجام آتش نشانی
تشخيص مفاهيم
مقدمه:
ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون انها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی وویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . بدیهی است هر سازمان  اجتماعی برای نیل به اهدافـی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است . یکی از پیامدهای مهم در هم ریخته شدن نظام ارزشی غرب حاکم شدن مکتب اصالت نفع بر روند فعالیتهای اقتصادی و تولید است .معتقدین به این مکتب یک عمل را تا انجا درست قلمداد میکند. که برای فرد یا افرادی بیشترین خوشی و آسایش را به بوجود آورد به بیان دیگر ملاک درستی یک عمل نتایج آن است نه شیوه انجام آن عمل
مدیریت:
در باره مفاهیم مدیریت و وظایف مدیران، در ادبیات مدیریت بسیار بحث شده است .در سالهای اخیر تحولات بسیاری در فنون مدیریت رخ داده و رویکردهای نوین در مدیریت سازمانها مطرح شده ونقش مدیر از نقشهای فرماندهی و کنترل به نقش مربیگری تغییر یافته و دو مقوله کارایی و اثر بخشی محور توجه مدیران قرار گرفته است.
اگر چه موضوع مديريت همزاد زندگي انسان است و از اولين روزهاي پيدايش با او بوده است ،اما در يك قرن اخير ،به علت پيدايش سازمان هاي جديد،پيچيده و متراكم  از تكنولوژي و برخورداري از انسان هاي پر نياز ،مورد توجه خاص قرار گرفته است. روند تحولات در اقتصاد دانش محور موجب رشد فزاینده پدیده های جهانی شدن و جامعه اطلاعاتی شده است و در راستای این تحولات ، الگوی مدیریت تغییر یاقته و توجه به رویکرد مشتری مداری ، توان افزائی کارکنان و تغییر در سبکهای رهبری ، الزام آور شده است .
مديريت:بوجود آوردن و حفظ كردن محيطي كه در آن افراد بتوانند در جهت بر آوردن هدف هاي معيني بطور موثر و كار آمد فعاليت كنند .
مديريت آموزشي :در فرهنگ لغات تعليم و تربيت ،مديريت آموزشي را راهنمايي ،كنترل و اداره امور مربوط به جريان تعليم و تربيت در سازمان هاي تربيتي مي داند.
بنا به آنچه گفته شد:
مديريت آموزشي فرآيندي است اجتماعي كه با بكارگيري مهارت هاي علمي ،فني،هنري كليه نيروهاي انساني ،مادي را سازماندهي و هماهنگ كرده و با فراهم آوردن زمينه هاي انگيزش  و رشد با تامين نيازهاي منطقي و گروهي معلمان ،دانش آموزان و كاركنان بطور صرفه جويانه به هدف هاي تعليم و تربيت برسد.
علم مديريت آموزشي از يك جهت به عنوان يك موضوع اجتماعي كه با جمع انسان ها و كار كردن آنها مربوط است و از جهت ديگر به عنوان يك رشته تربيتي و تعليمي كه با بكارگيري و رشد انسان ها سرو كار دارد شناخته مي شود.
مديريت آموزشي از جنبه آموزش به عنوان يك علم مورد توجه است .يك مدير آموزشي بايد علوم تربيتي مثل فلسفه تعليم و تربيت ،اصول آموزش و پرورش ،روانشناسي  تربيتي و يادگيري را بتواند بر پايه آن ها آموزش مطلوب را پياده كند.مدير آموزشگاه بايد يك مشكل شناس باشد تا با شناخت مسائل  و تنگناهاي جسمي ،رواني،اجتماعي دانش آموزان و رفع آنها ،آنان را در جهت مطلوب هدايت كند.
علم مديريت يعني مجموعه اصول،نظريه ها و علومي است كه دانش كلي مديريت را به ما ياد  مي دهد و معمولا براي مديريت هاي مختلف يكسان است.
توضيح اينكه چرا مطالعه و آموزش مديريت ضروري و سودمند است چندان مشكل نيست
اولا احتمال زيادي دارد كه هر كس در مسير زندگي يا شغل خود در مقام مدير گيرد.از بالاترين سطوح سازمانهاي دولتي تا پايين ترين رده هاي كادر موسسات آموزشي ،صنعتي،فني و تجاري نياز به مديران موثر و كار امد به شدت محسوس است.
آموزش مديريت بطور كلي دانش  و معلوماتي را فراهم مي سازد كه به درجات متفاوتي در همه سازمانها كاربردي است.
در این راستا در سازمانهای امروز سود تعریف جدیدی دارد سود عبارت است ازمورد تقدیر و تمجید قرار گرفتن مدیر از سوی مشتریانی که خدمت خوبی از سوی کارکنان توانمند و مسئولیت پذیر دریافت می کنند. در این سازمانها مدیران در نقش مربی یا مرشد به توان افزایی کارکنان خود می پردازند این کارکنان توانمند هستند که با دلسوزی ها و ارائه خدمات بیش از انتظار به مشتریان، آنان را به طرفداران پروپا قرص سازمان تبدیل می کنند.
از این روست که تعریف کیفیت نیز در قالبی جدید ارائه می شود. کیفیت یعنی رضایت مشتری. سازمانی با کیفیت تر است که مشتریان راضی تری داشته باشد. کارکنان هر سازمان مشتریان داخلی آن تلقی می شوند . رضایت مشتریان خارجی در گرو مشتریان داخلی است . بنابرابن بر خلاف قرن گذشته که ارزشمند ترین دارائیهایی یک سازمان ابزار تولید بود، اموزه کارکنان درآمد و دانشگران، سرمایه های سازمان تلقی می شوند. الیته این سرمایه ها شمشیر دولبه هستند .چنانچه بدرستی مدیریت نشوند ، به قول مایکل دل، می توانند به بزرگترین تهدید برای سازمان بدل شوند.
انواع سبكهاي مديريتي:
با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرایند مشابهی است به طور ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد ، اما از لحاظ برخی ویژ گی ها تفاوتهائی بین انواع مدیریت می توان مشاهده کرد . روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا گوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند ، این روند را با شیوه های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هریک از این شیوه ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می شوند.
مديريت علمي:
اين نوع مديريت كه در اوايل قرن بيستم پديد آمد و بنيانگذاران آن دانشمندان يا مهندسان بودند در موسسات صنعتي و دولتي كار مي كردند.بنيان گذار اين نهضت  فردريك تيلور بوده است .ويژگي بارز مديريت علمي ،تاكيد بر مديريت در سطح عملياتي ،مطالعه علمي عمليات به منظور تشخيص عوامل موثر بر آن و كشف موثر ترين روش انجام كار است
پيام ضمني مديريت علمي آن است كه كارآمدتر و عقلاني كردن سازمانه از طريق كاربرد روش هاي علمي و برنامه ريزي و طراحي وظايف سازماني امكان پذير است.
مدیریت تحول گرا:
بر خلاف رهبری فرهمندکه بر نقش رهبران تاکید می کند ، در رهبری تحول گرا تاکید بر فرایند ایجاد و تقویت تعهد و سرسپردگی پیروان به اهداف سازمان وتقویت آنان در رسیدن به این اهداف است. برای رهبران تحول گراجاذبه شخصی لازم است ولی کافی نیست . به علاوه یک رهبر تحول گرادارای شرایط زیر است:
به اهداف طولانی مدت توجه دارد.
پیروان رابه تعقیب یک بینش شخص تشویق می کند ،با تغییرو دگرگونی سیستم سازمانی به پیش بردبینش مورد نظر می پردازد.
به پیروان کمک می کندتا مسئولیت بیشتری برای پیشرفتشان بپذیرند.
در زمان مناسب یک برنامه رهبری موفق را توسعه می دهد ،لذا فعالیتهای تحول گرابجای آنکه در افراد بخصوص ادامه پیدا کنند ،در سیستم های سازمانی ادامه می یابند.
مدیریت انتخابی و انتصابی:
مدیران انتصابی از طرف یک منبع خارجی مثل  مدیران ارشد به گروه تحمیل می گردند و مدیران انتخابی توسط اعضاء گروه انتخاب می شوند.مدیر انتصابی متضمن رفتار مدیرانی است که برای هدایت فعالیت زیر دستان اختیاردارند و این قدرت را دارند که اگر زیر دستان وظایف خود را انجام ندادند و یا به خط مشیهای سازمانی وفادار نمانندآنها را تنبیه نمایند.مدیران انتخابی مشارکت و روابط بیشتری با اعضاءگروه خود دارند.مدیران انتصابی زمانی می توانندکار آیی بالا تری داشته باشندکه همچون مدیران انتخابی عمل می کنند.
آموزش و انواع آن :
اولين گام در فرآيند آموزش ،تعيين نياز هاي آموزشي است و هم چنين بدون داشتن اهداف خاص آموزش روش هاي مناسب آموزش را نمي توانيم تعيين كنيم.

دانلود پروژه ارزشیابی مهارت شغلی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد