باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ازدواج خویشاوندی
دانلود پروژه ازدواج خویشاوندی

دانلود پروژه ازدواج خویشاوندی

ازدواج خویشاوندی
فهرست مطالب
فصل اول
بخش اول:
تعریف ازدواج خویشاوندی
ازدواج فامیلی
زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی
بخش دوم:
یافته های نوین پژوهشی در ارتباط با ازدواج خویشاوندی
نکات قابل توجه در ازدواج های خویشاوندی
فصل دوم
بخش اول:
رابطه نازایی با استرسهای روانی- اجتماعی
اختلالات کروموزومی
اختلالات ژن منفرد
بخش دوم:
الف: بیماریهای اتوزومال غالب
ب: بیماریهای توزومال مغلوب
منظور از خویشاوندی چیست؟
ج: اختلالات متصل به ژن غالب
د: اختلالات متصل به ژن مغلوب
اختلالات چند عاملی
بخش سوم:
رابطه ازدواج خویشاوندی با ناباروری
تعریف ناباروری
عوامل مستعد کننده ناباروری
۱- سن
۲- مصرف سیگار
۳- ورزش
۴- بیماریهای داخلی و جراحی
۵- مذهب
نازایی بدون علت مشخص
فصل سوم
بخش اول:
خطاهای مادرزادی متابولیسم
تاریخچه خانوادگی
فصل چهارم
بخش اول:
رابطه ازدواج خویشاوندی و عقب ماندگی
بخش دوم:
گروه بندی روان پزشکان از عقب مانده ها
فصل پنجم
بخش اول:
تحقیقاتی در مورد ازدواج خویشاوندی
ازدواج با خویشاوندان
میراث جسمی و عقلی
بیماریهای موروثی
نسل دوران پیری
عشق بالاتر از این حرفهاست
بخش دوم:
بررسی اجمالی در پایان نامه ها
۱- رابطه ازدواج خویشاوندی با ناباروری در مراجعین به موسسه رویان و همسایان آنها
۲- بررسی تاثیر ازدواج خویشاوندی بر مرگ و میر کودکان کمتر از یک ماه در
استانهای تهران و مرکزی
۳- بررسی تاثیر ازدواجهای فامیلی بر ایجاد عقب ماندگی ذهنی دانش آموزان
دختر و پسر آموزش پذیر (۱۶-۱۷ساله) مدارس استثنایی شهرستان تهران
۴- بررسی مقایسه ای فراوانی ازدواج های خویشاوندی والدین کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی
فصل ششم
ترجمه مقالاتی از اینترنت لاتین
مقاله A- درباب ازدواج و توانایی ازدواج- جنسیت  ارتباط فامیلی دراویدی
مقاله B- روابط فامیلی و ازدواج در کشور میانمار
مقاله C- نگاهی اجمالی به کتاب «رابطه فامیلی و ازدواج در قوم آنلواو»
مقاله D- کتاب ازدواج رابطه فامیلی و قدرت در شمال چین
مقاله E- برگزیده ای از کتاب ازدواج، خانواده و رابطه قومی یا «مطالعات تطبیقی نظام اجتماعی» در پنجاب
مقاله F- خلاصه ای از مقاله: نسبت فامیلی- سنخیت فرهنگی و مهاجرت، ازدواج‌های نسبی بین انگلیس های پاکستانی تبار
مقاله G- مبالغ پرداختی ازدواج، بدهی و وضعیت پدر در قوم بانکوآ (Bangoua) تحلیلی لاکانی (Lacanain) از یک سیستم روابط فامیلی
مقاله H- رابطه بین مقرابت از بستگان و اضطراب – جنسیت، افراد مورد التفات و تعارض کار و خانواده
مقاله I- تغییرات در شیوه ازدواج یک جامعه کشاورزی واقع در دلتای یانکزی چین طی سالهای ۱۹۹۰-۱۹۳۰
فصل هفتم
منابع
منابع فارسی
منابع پایان نامه ای
منابع انگلیسی
منابع اینترنتی با آدرس اینترنتی “EBSCO” ۱۵۴
فصل هشتم
ضمیمه
متن انگلیسی مقالات
مقاله A: در باب ازدواج و توانایی ازدواج، جنسیت و ارتباط فامیلی دراویدی
مقاله B: نگاهی اجمالی به کتاب «رابطه فامیلی و ازدواج در قوم آنلو او

مقاله C: کتاب ازدواج رابطه فامیلی و قدرت در شمال چین نوشته جنیفر هولمکرن
مقاله D: برگزیده ای از کتاب ازدواج ، خانواده و رابطه قومی: «مطالعات تطبیقی نظام اجتماعی»
مقاله E: خویشاوندی و ازدواج در پنجاب: نوشته پائول هرشمن ۱۹۸۲
مقاله F: خلاصه‌ای از مقاله نسبت فامیلی- سنخیت فرهنگی و مهاجرت، ازدواج‌های نسبی بین انگلیسی های پاکستانی تبار…
مقاله G: مبالغ پرداختی ازدواج، بدهی و وضعیت پدر در قوم بانکوآ
مقاله H: رابطه بین مراقبت از بستگان و اضطراب: جنسیت، افراد مورد التفات وتعارض کار و خانواده
مقاله I: تغییرات در شیوه ازدواج یک جامعه کشاورزی واقع در دلتای یانگزی چین طی سالهای «۱۹۹۰-۱۹۳۰»
تعریف ازدواج خویشاوندی:
الف) تعریف نظری: افرادی که دارای جد یا اجداد مشترک می باشند و در نتیجه از اجداد مشترک خود ژنهای یکسانی دریافت کرده اند، خویشاوند نامیده می شوند. درجه خویشاوندی دو فرد با نسبت ژنهای مشترک آنها بستگی دارد. افرادی که یک دوم ژنهایشان مشترک است، خویشاوند درجه یک، افرادی که یک چهارم ژنهایشان مشترک است، خویشاوند درجه دو و افرادی که یک هشتم ژنهایشان مشترک است؛ خویشاوند درجه سه نامیده می شود. افرادی که یک شانزدهم و یک سی و دوم ژنهایشان مشترک است، به ترتیب خویشاوند درجه چهار و پنج محسوب می شوند.
(امیرخانی، ۱۳۷۲، ص ۵۱۲)
ب) تعریف عملی: منظور ازدواج خویشاوندی والدین زوج نا بارور و ازدواج خویشاوندی خود زوجین می باشد که حداکثر تا ضریب خویشاوندی ۵۱۲/۱ خویشاوند فرض شده و بعد از آن غیر خویشاوند تلقی می شود. در این مورد به گفته‌های افراد فوق اکتفا می شود.
(امیرخانی، ۱۳۷۲، ص ۵۱۲)
ازدواجهای فامیلی
در بعضی از موارد ازدواجهای فامیلی- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دایی و پسر عمه ممکن است مشکلاتی از جهت تولید نسل به وجود آید. مثلاً: فرزندانشان بیمار و یا ضعیف و یا ناقص شوند. این مساله، ثابت شده است و جای انکار آن نیست.
(مظاهری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۴)
در این باره، چند نکته را متذکر می شویم:
۱- این قانون ژنتیکی (وراثتی)، کلیت ندارد و شامل همه ازدواجهایی فامیلی نمی‌شود. و نمی توان همه ازدواجهای فامیلی را مرور و ممنوع دانست.
(مظاهری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۴)
۲- افرادی که بخواهند چنین ازدواجهایی را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشکی اش دقت کنید و آزمایشهای لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند که از این نظر مشکلی ندارند، ازدواج نکنند.
(مظاهری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۴)
۳- آزمایشهای پزشکی وهر کاری که لازم است در این باره صورت گیرد، باید قبل از آن باشد که در اثر مطرح کردن ازدواج، میان دختر و پسر دلبستگی و علاقه ای به وجود آید و به هم امیدوار شوند و قبل از آنکه مساله خواستگاری آنان بین مردم پخش شود و سر و صدا ایجاد کند… که اگر بناست در نتیجه آزمایشها، قضیه فیصله باید و ازدواج صورت نگیرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بیشتر طول بکشد، «جدایی» سخت تر می شود و دردسرهایی نیز به دنبال دارد.
(مظاهری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۴)
۴- آن ازدواجهای فامیلی که در بین خاندان پیغمبر اکرم (ص) صورت گرفته (مانند ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا- سلام الله علیهما) و هیچگونه مشکلی هم به دنبال نداشته است. علتهایی داشته است که یکی از آن علتها این بوده که: آنان با علمی که خداوند به آنان داده، باطن امور را می دانند و از اسراسر غیب باخبرند و می‌دانسته‌اند که این ازدواجها برای آنان، مشکلی را به دنبال نخواهد داشت.
(مظاهری، ۱۳۸۱، ص ۲۲۴)
س، نباید با استناد به عمل آن بزرگواران، این قانون مسلم ژنتیکی و پزشکی را نادیده گرفت………………

فرمت : WORD | صفحات:۱۴۰

************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است