no-img
دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی

دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن - دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی


دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن
zip
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

دانلود پروژه استاندارد و استاندارد کردن


استاندارد و استاندارد کردن

فهرست مطالب
استاندارد وقانون طبيعت: 5
استاندارد و تنظيم طبيعت: 5
تفاوت استانداردهاي طبيعت و استاندارد هاي طبيعي: 6
اگر استاندارد نمي بود چه مي شد؟ 6
تاريخچه اي از استاندارد در ايران : 10
تاريخچه موسسه استاندارد در ايران : 10
وظايف و مسئوليتها: 11
نظارت بر اجراي استاندارد هاي اجباري: 12
استاندارد چيست؟ 12
پژوهشکده هاي مؤسسه: 14
ازمايشگاهاي مؤسسه: 14
کنترل انواع: 14
يکي کردن طراحي: 15
به کار گيري اعداد مرجع: 16
اهداف استاندارد: 17
ايجاد ارتباط بهتر: 19
اصول استاندارد: 19
تحقيق و توسعه: 22
تدوين استاندارد: 23
سطح استاندارد: 23
الف) استاندارد کارخانه اي: 23
ب) استاندارد ملي: 24
ج) استاندارد منطقه اي: 25
د) استاندارد بين المللي: 25
جنبه ي استاندارد: 27
الف) استاندارد ، اصطلاحات و علايم . 27
ب) استاندارد مبنا : 27
ج) اندازه گيري ويژگيها : 28
د) استاندارد ازمون : 28
اجراي استاندارد: 29
ب)کد گذاري: 30
ج) گواهي مستند: 30
ه) برچسب هشدار: 31
و) گواهي شفاهي: 31
الف) اموزش : 32
ب) مشاوره: 33
اهداف: 37
8) سازمان بهداشت جهاني             WHO 39
استاندارد کار خانه اي: 40
تهية استاندارد هاي کار خانه اي : 41
تصويب استاندارد: 41
بازنگري: 42
اجراي استاندارد کارخانه اي: 42
سازماندهي اطلاعات اسناد: 43
اصول کار مؤسسات استاندارد ملي کشور: 44
ب) تضمين کيفيت: 45
ج) استفاده از منابع: 45
ساخت: 47
حمايت مديريت: 49
استاندارد و تضمين کيفيت: 49
استاندارد و کيفيت: 50
گونه هاي مختلف استاندارد: 50
استاندارد روش يا روشهاي ازمون: 51
استاندارد ويژگي ها: 52
استانداردهاي بسته بندي، نگهداري و حمل و نقل: 53
پيشگفتار:
پيشينه هاي تاريخي و اثار موجود در موزه هاحکايت از اين واقعيت دارد که کيفيت مطلوب کالا و انجام صحيح خدمت از زمان اشنايي انسان با کميت و خواص اشياء همراه او بوده است.
زماني که توليد با استفاده از ابزارهاي سنتي انجام مي گرفت، تعيين کيفيت و تشخيص ان کار چندان مشکلي نبود، پي بردن به کيفيت توليد و خدمت با استفاده از حواس پنج گانه ميسر بود، اما با پيشرفت علوم، فن اوري افزايش جمعيت و بالا رفتن مصرف، ضرورت توليد انبوه و در نتيجه جايگزين شدن ماشين به جاي انسان و ابزار دستي ،ديگر سنجش کيفيت با استفاده از حواس پنج گانه و بدون ازمايشگاه و ابزار و توانايي هاي فني امکانپذير نبود.
توجه به کيفيت کالا و خدمات ضرورت، ايجاد و تاسيس چنين سازماني را اثبات نمود.
استانداردها، اين جزوه هاي کوچک حاوي زبده ترين اصول تکنو لوژي جهاني است که خود نتيجه و عصاره ي قرنها کوشش و پژوهش و ازمايش و خطاي هزاران دانشمند و محقق و کارشناس در طي قرون متمادي بوده است. در يک استاندارد انچه به چشم مي خورد، چند پيشنهاد و ساده، دو سه فرمول کلي، يک يا چند جدول و مقداري اعداد و ارقام است که شايد در مرحله ي اول به نظر چيزي عادي و بي اهميت جلوه کند اما در واقع اين مطالب راهگشاي پيشرفت و ترقي بسياري از مشکلات علمي در صنايع و فنون است…………ads

درباره نویسنده

admin_proge 10350 نوشته در دانلود مقالات و جزوه دانشگاهی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخ دهید

You have to agree to the comment policy.

معادله فوق را حل نمایید *