دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله استاندارد

استاندارد چيست؟
فهرست مطالب
استاندارد چيست؟ 1
فوايد استاندارد كردن: 2
وظايف استاندارد 2
شامپو 5
ويژگي‌هاي بنيادي سورفكتانت‌ها 8
كاربرد مواد فعال در سطح در شامپوي موي سر 10
گروه سورفكتانت‌هاي آنيوني 10
گروه سورفكتانت‌هاي غير يوني 10
سورفكتانت‌هاي آمفوتري 11
سورفكتانت‌هاي كاتيوني 11
آزمون‌هاي يشامپو 12
بسته‌بندي و نشانه‌گذاري: 12
پايداري حرارتي 13
پايداري مكانيكي 13
اندازه‌گيري مواد فعال در سطح تام 13
اندازه‌گيري مقدار نمك موجود در شامپو 14
اندازه‌گيري مواد فعال آنيوني‌ 15
اندازه‌گيري مواد فعال آمفوتري و غيريوني و آنيوني به روش رزين 15
اندازه‌گيري مواد فعال 16
انداز‌ه‌گيري فرمالائيد 16
محلول كار فرمالائيد 17
روش كار 17
اندازه‌گيري PH 18
مايع ظرفشويي 18
تكنولوژي فرمولاسيون مايع ظرفشويي 20
شرايط ايمني مصرف‌كننده 21
مواد فعال در سطح surface Active Agents مصرفي درمايع ظرفشويي 23
ملح سيديك آلكيل بنزن سولفونيك اسيد توليد مايع ظرفشويي 25
املاح اتانول آمين الكيل بنزن سولفونيك اسيد 26
نحوه فرمولاسيون 26
كابربرد گروه آنيوني سولفات گليكول اتر الكل‌هاي چرب (FAEOS) 29
الفااولفين سولفانات AOS 31
سورفوكتانت‌هاي غير يوني 33
آمين اكسايد 35
فني اسيد كلوكاميد 37
اسيد چرب گلوكاميد 37
كاربرد سورفوكتانت‌هاي آمفوتري بتائين‌ها در مايع ظرفشويي 37
نقش آميزه سورفكتانت‌ها در مايع ظرفشويي در ديگر كشورها 37
مواد محافظت پوست: 40
مواد غلظت دهنده 40
هيدروتروپ‌ها 40
ويژگي‌هاي فيزيكي 41
ارزيابي عملكرد مايعات ظرفشويي 41
آزمون مايع ظرفشويي 42
1)بو: 42
2)شكل ظاهري: 42
3)رنگ: 43
4)حلاليت: 43
5)بسته بندي: 43
6)نشانه گذاري: 43
7)پايداري حرارتي: 44
8)مواد اكسيدان 44
9)صابون 44
10)اندازه گيري PH 45
الكترود شيشه اي براي اندازه گيري PH 45
11) درصد وزني ماده فعال بر حسب ملح خنثي (حداقل) 45
تيتراسيون به روشي دو لايه اي 46
اساس كار 46
روش كار 46
صابون 47
تهيه پايه صابون به روش جوشاندن در ديگ 48
تهيه پايه صابون به روش پيوسته: 49
تبديل پايه به صابون قالب‌هاي نهايي 49
فرآيند آسياب كردن 50
آزمون‌هاي صابون: 51
1)  اندازه گيري كلروسديم به روش ولهارد 51
تعيين كلريدها به روش ولهارد 51
2)  تركيب و دوام 52
3)  درصد رطوبت 52
4)  اسيد چرب 52
5) قليايي سوزان (NaoH) 53
6)  نامحلول در الكل 53
7)نامحلول در آب 53
7)  تيتر مخلوط اسيد چرب 54
كارهاي جانبي 54
1)  بررسي حضور A در بسته بندي‌ها: 54
2)  تعيين درصد خلوص اسيد استيك 55
شناسايي اوره: 55
استاندارد لفظي است مبتني بر نتايج استوار علوم، فنون و تجاررت بشري رشته‌اي از فعاليت‌هاي عمومي كه به صورت قواعد، مقررات نظامات به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت توسعه تفاهم، تسهيل ارتباطات، صرفه‌جوي كلي در اقتصاد ملي حفظ سلامت ايمني عمومي و گسترش صادرات بازرگاني داخلي، خارجي به كار مي‌رود. استاندارد يعني قانون، قاعده، اصل، ضابطه و امثال آنها و به طور كلي قواعدي كه طبق اصول منظم و مرتبي انجام گيرد مي‌گويند مطابق استاندارد است.
استاندارد همه چيز و همه جا وجود دارد حتي طبيعت هم استانداردهايي را دارد زيرا هرگز از قوانين و نواميس خود خارج نمي‌شود هيچگاه از خار و خرما و از گندم و جو به عمل نمي‌آيد. ضرب‌المثل‌، گندم ز گندم برويد جو ز جو نيز گوياي اين حقيقت است. امور اقتصادي و فني و صنعتي به منظور پيشرفت زندگي مادي و ترقي جامعه بشري نيز به استاندارد نياز دارد، لذا موسساتي در سراسر جهان در راه تهيه و تنظيم و اجراي استانداردها به صورت عملي مي‌كوشند كه آنها را موسسات استاندارد مي‌نامند. استانداردهايي كه اين قبيل موسسات در سطح كشور تهيه مي‌كنند به نام استاندارد ملي خوانده مي‌شود و علاوه بر اين سازمان‌هايي در سطح بين‌المللي مهم هستند كه با همكاري كارشناسان تمام كشورها استانداردها تهيه مي‌كنند و مهمترين آنها سازمان بين‌المللي استاندارد است كه اكثر موسسات استاندارد كشورها از مجله ايران عرضه آن هستند و استانداردها بين‌المللي با همكاري و نظر اين موسسات توسعه سازمان بين‌المللي استاندارد تهيه مي‌شود.
فوايد استاندارد كردن:
استاندارد كردن داراي فوايد متعددي است، اين فوايد هم براي توليد كننده است و هم براي مصرف‌كننده از جمله فوايدي كه در نتيجه رعايت استاندارد نصيب توليد كننده مي‌گردد عبارتند از:
1-           كاهش تنوع
2-           افزايش سطح توليد
3-           تقليل ضايعات
4-           بهبود كيفيت فراورده
5-           صرفه‌جويي در مصرف مواد، انرژي نيروي انساني
6-           تسهيل در امور انبارداري و حمل و نقل
7-           گسترش بازرگاني خارجي و داخلي
و از جمله فوايدي، كه نصيب مصرف‌كننده مي‌شود شامل:
1- مرغوبيت فرآورده، و اطمينان خاطر از دوام و ايمني و كارآيي آن
2- سهولت در سفارش و استفاده فرآورده
3- پرداخت هزينه كمتر
4- دسترسي آسان به قطعات و وسايل قابل تعويض در صورت نياز
وظايف استاندارد
1-                 تدوين استاندارد
طبق قانون موسسه استاندارد تنها مرجعي است كه مي‌تواند رسمي فرآورده را به استثنا مواد دارويي تعيين و آئين كار را تعويض كند. بدين ترتيب يكي از اساسي‌ترين وظااف موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تدوين استاندارد ملي است. اصولي كه در هنگام تدوين استاندارد مورد توجه قرار مي‌گيرد عبارتند از:
– استاندارد بر پايه روشهاي علمي و تجربي استوار است………………

 

دانلود مقاله استاندارد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد