دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي

فهرست مطالب

فصل اول : معرفي

1-1  بيان مسئله و اهميت موضوع:. 1

2-1 مروري بر مطالعات مشابه. 2

3-1 اهداف :. 3

4-1 محدوده كاربرد:. 3

5-1 مواد و روش ها : (Material and Method). 3

6-1 نتايج : (Results). 4

7-1 بحث و نتيجه گيري : (Discussion and conclusion). 4

فصل دوم : مروري بر FMEA:

1-2 تجزيه و تحليل حالات شكست و آثار آن (FMEA) چيست؟. 6

2-2 گسترش استفاده از FMEA:. 7

3-2 مراحل تهيه FMEA. 8

4-2 فوايد اجراي FMEA :. 8

5-2 مراحل اجراء FMEA:. 9

6-2 اهداف اجرائي FMEA:. 10

7-2  دلايل اجرا FMEA:. 10

8-2  زمان اجرا FMEA:. 11

2-2 چارت  مسيربهبودمستمر. 12

2-8-2  مدت زمان اجرايFMEA:. 13

3-8-2  زمان پايان FMEA :. 14

9-2  بررسي اجزاي FMEA در مراحل مختلف چرخه عمر سيستم. 14

10-2 مقدمات انجام تجزيه و تحليل عوامل شكست:. 17

11-2 چگونگي انجام دادن انواع تجزيه و تحليلها:. 21

12-2 انواع FMEA  :. 22

13-2 انواع تجزيه و تحليل شكست در بحث ايمني:. 24

14-2 تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن در طراحي محصول FMEA  Design. 25

15-2  تجزيه و تحليل حالات شكست و اثرات آن در فرآيند   Process FMEA. 28

فصل سوم : مطالعه موردي

1-3  تعريف واژه ها :. 33

2-3 روش كار. 34

3-3 شرح عمليات :. 34

4-3 نتايج 41

فصل چهارم : بحث و نتيجه گيري

1-4  بحث.. 60

2-4 پيشنهادات:. 62

منابع و مآخذ :. 63……………….

چكيده :

امروزه با گسترش روند خصوصي سازي ، نگاه دقيق به حوادث از جايگاه خاصي برخوردار است بروز حوادث نه تنها ناشي از چيدمان و طراحي سيستم و ادوات به كار برده شده است ، بلكه مسائلي نظير نصب ، نگهداري و تعميرات را نيز در بر مي گيرد. در اين راستا ، تجزيه و تحليل حوادث به منظور دست يافتن به مراحل ايمن تر و با قابليت اطمينان بالاتر از جايگاه خاصي برخوردار است ريسك خطرات يكي از نشانگرها براي درك و نمايش خطرات و اولويت بندي آنها و تجزيه و تحليل حوادث است . امروزه ارزيابي ريسك با روش ها و متدلوژي هاي متفاوتي ارائه مي شود كه هر يك به نحوي پيچيدگي داشته يا به صورتي ساده انگارانه با مسائل برخورد مي كند .

در اين بررسي مراحل عملي اجراي يك روش كاربردي و كامل ارزيابي ريسك و تجزيه و تحليل پتانسيل هاي خطر را كه شايد به نحوي برگرفته از روش FMEA است ارائه شده است به نحوي كه به سادگي قابل اجرا و پياده سازي بوده و در عين حال مفاهيم و اطلاعات لازم را در برگرفته و الزامات سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001) را نيز پوشش مي دهد . در اين راستا فعاليت ها بعنوان هدف مطالعه در يك شركت توليد كاشي در نظر گرفته شدند.

واژه هاي كليدي : تجزيه و تحليل ريسك ، FMEA ، اولويت بندي ريسك»

فرمت : ورد | صفحات: 72

*********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

 

 

دانلود پروژه استفاده از روش FMEA در ارزيابي و تحليل ريسك حوادث در كارخانه كاشي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد