دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله

اشتباه در موضوع معامله
چكیده :
بررسی اجمالی اشتباه در موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود .
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول :کلیات
گفتار اول : تعاريف
مبحث اول : تعريف واژه اشتباه
الف ) بررسي لغوي واژه اشتباه
ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق
مبحث دوم : تفاوت اشتباه با واژه هاي مشابه
الف ) تفاوت اشتباه با سهو
ب- تفاوت اشتباه با خطا
ج- تفاوت اشتباه با جهل
مبحث سوم : تعريف موضوع معامله
گفتار  دو م : پيشينه تاريخي اشتباه در موضوع معامله
مبحث اول : حقوق رم و فرانسه
مبحث  دوم : فقه اماميه
مبحث سوم : مبناي اشتباه در موضوع معامله
بند اول : اشتباه ناشي از پندار غلط خود شخص
بند دوم : اشتباه ناشي از تدليس غير
مبحث چهارم : اشتباه موضوعي و حكمي
مبحث پنجم :  مفهوم اشتباه در موضوع معامله
مفهوم اشتباه در خود معامله
اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه و ایران
مبحث ششم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران
فصل دوم : اشتباه در موضوع معامله
گفتار اول :آثار اشتباه در موضوع معامله
مبحث اول :مبناى اثر اشتباه در عقد
الف) مبناى فقهى
ب) مبانى قانونى
مبحث دوم :اشتباه در انواع موضوع قرارداد
مبحث سوم : اشتباه در اوصاف و عوارض موضوع عقد
گفتار دوم : شرايط تاثير اشتباه
مبحث اول : احكام اشتباه در موضوع عقد
مبحث دوم :تفاوت بطلان و خيار
مبحث سوم : قانون موضوعه
مبحث چهارم : مفهوم عدم نفوذ در قانون مدنى
نتيجه گیری
منابع
مقدمه :
تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است .
و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد .
نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود…………..

فرمت : WORD | صفحات:55

*************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود کارتحقیقی اشتباه در موضوع معامله
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد