آسمان برای گرفتن ماه تله نمی گذارد، آزادی خود ماه است كه او را پایبند می كند.
خانه » پروژه » کشاورزی و دامپروری » اصلاح و تهیه نهال و بذر- تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب
اصلاح و تهیه نهال و بذر- تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب

اصلاح و تهیه نهال و بذر- تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب

 تحقیقات جهت اصلا ح سبزیجات و صیفی جات (سیب زمینی و پیاز و … ) برای دسترسی به محصول سالم و بدون میکروب

 

فهرست
تاریخچه : ۵
مقدمه ۷
ارقام ۱۲
پیکاسو: ۱۲
آگریا ۱۳
دیامانت ۱۳
دراگا ۱۴
آژاکس ۱۴
هرتا ۱۴
آبیاری: ۱۶
تغذیه و کوددهی: ۱۷
ویروس Y  سیبزمینی: (PVY) potato Virus Y 23
چرخه بیماری: ۲۳
ویروس پژمردگی منقوط گوجه فرنگی ۲۳
پوسیدگی نرم باکتریایی غدهها ۲۵
بیماری ریز و کتونیا ۲۵
بیماری پژمردگی فوزاریومی ۲۶
پوسیدگی خشک فوزاریومی ۲۶
بیماری لکه موجی ۲۷
خاک دادن پای بوته، سلهشکنی و سرزنی بوتهها ۲۷
انبار داری ۲۸
بذر حقیقی سیبزمینی ۲۹
فعالیتهای تحقیقاتی انجام گرفته روی سیبزمینی ۳۰
ازدیاد پیاز به روشهای نو: ۴۳
فعالیتهای تحقیقاتی پیاز ۴۴
زراعت لوبیا ۵۰
مقدمه: ۵۱
دورگ گیری لوبیا ۵۲
۱ ـ انتخاب والدین: ۵۲
برخی از  ارقام لوبیا اصلاح شده و صفات  آنها ۵۶
رقم: لوبیا سفید دانشکده ۵۶
رقم: یاس ۵۷
رقم کرم کشاورز ۵۷
لوبیا قرمز ۵۸
رقم: لوبیا قرمز ناز ۵۸
رقم: اختر ۵۹
رقم: بهمن ۵۹
رقم: لوبیا قرمز گلی ۶۰
رقم: صیاد ۶۱
رقم: درخشان ۶۱
لوبیا چیتی ۶۲
رقم: لوبیا چیتی تلاش ۶۲
رقم: لوبیا چیتی دانشجو ۶۳
رقم: خمین ۶۳
ارقام لوبیا چشم بلبلی ۶۴
رقم: کامران ۶۴
رقم: لوبیا چشم بلبلی مشهد ۶۵
قدرت ترکیب پذیری ۶۶
مشخصات گل لوبیا ۶۶
وسایل لازم برای دورگ‌گیری: ۶۸
انواع دورگ گیریها: ۶۸
تعداد مورد نیاز گلهای دورگ: ۶۹
« خصوصیات گیاهی لوبیا » ۶۹
کشت بافت در اصلاح نباتات ۷۴
تاریخچه کشت بافت: ۷۴
کشت بافت ۷۵
موارد استفاده از کشت بافت در اصلاح نباتات ۷۹
هدف استفاده از دو رگ گیری به طریق آمیختگی پروتوپلاست ۸۱
سایتهای اینترنتی مرتبط: ۸۴
دانههای روغنی ۸۴
سبزیجات ۸۴
سیبزمینی ۸۵
منابع مورد استفاده: ۸۶
تاریخچه :
همزمان با تاسیس موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر در سال ۱۳۳۸، تحقیقات مربوط به محصولات سبزی و صیفی نیز با مبنای یک برنامه مدرن ابتدا برای شناخت ارقام بومی و محلی و سلکسیون و خالصسازی آنها شروع شد و سپس با ورود ژرم پلاسمهای جدید سیبزمینی و پیاز و سایر محصولات سبزی و صیفی برنامه شناخت ارقام مناسب جدید و سازگار خارجی از طریق روشهای علمی و آزمایشات مقایسه ارقام و تعیین نیازهای زراعی ارقام تولید بذر مادری و توزیع بذر گواهی شده پیریزی گردید. از سال ۱۳۵۸ بخش تحقیقات سبزی و صیفی به طور مستقل فعالیت›های خود را تحت مدیریت مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر ادامه دارد و در سال ۱۳۷۶ تحقیقات صیفی و سبزی به ورامین منتقل گردید و فعالیتهای محصولات سیب زمینی و پیاز و حبوبات آبی تحت بخش تحقیقات سیب زمینی و پیاز در کرج فعالیتهای خود را شروع نمود و در حال حاضر تحقیق این بخش در ۲۰ مرکز تحقیقاتی کشاورزی به اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه محصولات ذیر بط اشتغال دارند.
از نظر کادر فنی این بخش شامل دو نفر دکتر و ۲۴ نفر کارشناس ارشد به عنوان پژوهنده و ۲۴ نفر کارشناس و ۳۹ نفر افراد دیگر کادر میباشد.
در حال حاضر دکتر سپهوند در سال ۱۳۸۳ ریاست بخش را بر عهده دارند که خود ایشان هم در زمینه پیاز تحقیقاتی را انجام داده اند.
این بخش علاوه بر انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه پیاز و سیبزمینی و حبوبات آبی فعالیتهای جنبی دیگری را نیز انجام میدهند که به قرار زیر است:
۱ ـ مشارکت در برگزاری و تدریس کلاسهای از آموزی کارشناسان و تکنسینهای تحقیقاتی.
۲ ـ برنامه ریزی در خصوص کارآموزی تابستانه دانشجویان مقاطع کارشناسی و کاردانی.
۳ ـ برگزاری گروههایی سالیانه محصولی جهت بررسی طرحهای تحقیقاتی مورد نظر موسسات تحقیقاتی و دستگاههای اجرائی.
۴ ـ مشارکت در آموزش فنی بازرسین مزارع تولید کننده سیبزمینی بذری با سازمان حفظ نباتات در جهت ارتقاء کیفی غدد بذری تولیدی.
۵ ـ آموزش دانشجویان دورههای کارشناسی دانشگاههای کشور در قالب دورههای کارآموزی.
مقدمه
سیب زمینی بیش از چهار صد سال پیش در اواخر قرن شانزدهم (۱۵۶۷) وارد اروپا شد و اندکی بعد در سطوح گسترده کشت و کار آن شروع و به عنوان یک محصول زراعی مطرح گردید طی صد الی صد و پنجاه سال گذشته به خصوص با تهیه ارقام S.tubersum سطح زیر کشت سیبزمینی در نقاط مختلف جهان روبه افزایش گذاشت  به طوری که امروز از ۵۰ درجه جنوبی از مجموعه ۱۶۷ کشور جهان در ۱۳۲ کشور سیبزمینی کاشته میشود.
تحقیق در مورد امکان استفاده از بذر حقیقی با هدف تولید محصول سالم (فاقد عوامل، بیماریها و آفات) عدم نیازمندی به انبار فنی، حمل و نقل آسان. اولین واریته T.P.S جهت تولید محصول در سال ۱۹۸۲ از طرف مرکز بینالمللی سیبزمینی CIP به کشاورزان تحویل داده شد. اکنون در بیش از چهل کشور استفاده از بذر حقیقی در سطوح ازدیادی مرسوم می باشد که بیشترین سطح کشت را در کشورهای گرم و مرطوب خاور دور و آمریکای جنوبی به علت کاهش سطح ابتلاء بیماریهای ویروسی و قارچی و باکتریایی را دارد.
وضعیت عملکرد محصول در هکتار بر اساس گزارش سال ۸۷-۱۹۸۶ مرکز CIP به شرح زیر میباشد:
۱ ـ فیلیپین ۲۰ الی ۴۰ تن در هکتار
۲ ـ ویتنام شمالی تولید ۲۰ تن در هکتار
۳ ـ رواندا ۳/۱۶ الی ۵/۲۲ تن در هکتار
۴ ـ مصر ۲۰ الی ۳۵ تن در هکتار
۵ ـ هندوستان ۲۰ الی ۳۵ تن در هکتار
بر اساس آخرین گزارش واصله ازCIP مرکز بینالمللی سیبزمینی در لیما ـ پرو (۱۹۹۴) وضعیت استفاده از بذر حقیقی سیبزمینی به شرح زیر است.
سیبزمینی Potato
سیبزمینی از نظر تغذیهای و تولید جایگاه ویژهای در بین محصولات کشاورزی دارد و در زمره نباتات استراتژیک است. امروزه در بیش از ۴/۳ جهان کشت میشود و با سطح زیر کشت حدود (۱۸ میلیون) هکتار و تولیدی برابر ۳۰۰ میلیون تن پس از گندم و برنج و ذرت در مقام چهارم و از لحاظ تولید انرژی در هکتار (۲۱۶ مگاژول در روز) مقام اول را به خود اختصاص داده است. (FAO 1996)
در ایران سطح زیر کشت آن ۱۶۳ هزار هکتار با تولید ۴/۳ میلیون تن در کل میباشد (طبق آمارنامه کشاورزی ۱۳۷۷-۱۳۷۶). نرخ خود کفایی سیب زمینی خوراکی ۶/۱۰۲% است اما از لحاظ سیبزمینی بذری وابستگی وجود دارد که در سال ۷۷ حدود ۵۰۰ تن غده بذری مادری به قیمت ۵۰۰ هزار دلار که حدود ۶/۱ نیاز داخلی کشور است از خارج وارد شد که در صورت تولید آن در کشور با توجه به تواناییهایی مثل کشت بافت و سلکسون کلونی میتوان مقدار قابل توجهی صرفه جوئی ارزی کرد.
سطح زیر کشت و میزان تولید سیب زمینی در ایران(آمارسالنامه FAO 1992)
سطح زیر کشت
(هزار هکتار) مقدار تولید
(میلیون تن) عملکرد متوسط kg/hec
ایران جهان ایران جهان ایران جهان
F150000 18031000 F2800000 268492000 18667 14890
طبق آمار نامه کشاورزی ایران سال ۷۷-۱۳۷۶ از ۱۶۳ هزار هکتار ۷/۹۶% اراضی آبی و بقیه به صورت دیم میباشد. در بین استانها اردبیل با ۷/۱۵% سطح زیر کشت در مقام اول و اصفهان با ۵/۱۲% در جایگاه بعدی قرار دارد.
ـ ۵/۹۸% از تولید سیبزمینی مربوط به اراضی آبی میباشد استان اردبیل و اصفهان به ترتیب با ۶/۱۶ و ۲/۱۶ درصد از کل تولید کشور را به عهده دارند.
متوسط تولید سیبزمینی آبی کشور در یک هکتار ۵/۲۱ تن و متوسط دیم ۳/۹ تن میباشد. بالاترین عملکرد ـ سیبزمینی آبی ۷/۲۷ تن مربوط به استان آذربایجان غربی و کمترین مربوط به استان گیلان با ۵/۶ تن میباشد بیشترین عملکرد کشت دیم ۶/۱۱ تن در استان گلستان و کمترین با ۸/۵ تن به استان گیلان متعلق است.
ـ از نظر توزیع میزان تولید سیبزمینی استانها نسبت به کل کشور در سال زراعی ۷۷/۷۶ عبارتست از: اردبیل ۱۹%، اصفهان۱۶%، همدان۱۰%، آذربایجان شرقی ۸%، خراسان۷%، فارس ۶%، سمنان۴%
ـ از نظر توزیع سطح زیر کشت سیبزمین استانها نسبت به کل کشور در سال زراعی ۷۷-۷۶ عبارتست از:
اردبیل ۱۶%، اصفهان ۱۲%، همدان ۸% ، آذربایجان شرقی ۷%، فارس و خراسان هر یک ۶%، سمنان ۵%، گلستان و جیرفت و کهنوج و زنجان هر یک ۴% و سایر استانها ۲۶% مبدا پیدایش سیبزمینی در مناطق کوهستانی آمریکای لاتین (پرو یا بولیوی) ذکر شده است که در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط جان ملکم انگلیسی وارد ایران شد و احتمالاً اولین بار در پشند (اطراف کرج)، دماوند و فریدون اصفهان کشت شده است. سیبزمینی از معرض جغرافیای ۵۰ شمالی تا ۵۰ جنوبی پراکندگی دارد و ۳۵۰ گونه غالب مورد کشت که پراکندگی جهانی دارد با نام علمی Solanum tuberosum گیاهی است تتراپلوئید که N=12*4کرومزوم است.
کلیات: همانطور که گفته شد سیبزمینی یک گیاه غیر بومی در ایران است. در ایران در ۲ فصل کامل کشت میشود چرا که نیاز رطوبتی و حرارتی آن مشخص است.
سیبزمینی یک گیاه C3 و محصول فصل خنک است. سیب زمینی نیاز به حرارتی بین ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد دارد که دمای ایده آن۲۲-۱۵ است. رشد غدهها در خاکهای گرمتر از c20 کند میشود و در دمای c30 که نقطه جبرانی گیاه است، متوقف میگردد. بهترین دما c20 در روز و c14 در شب میباشد.
غدهزایی از c17 شروع می شود نمودار روند رشد سیبزمینی باتوجه به دما به شکل زیر است:
خاکهای عمیق و بارور با بافت متوسط و ساختمان خوب و اسیدیته خنثی و کمی اسیدی (۵/۶-۵/۵) است. به شوری خاک حساس بوده و جزء گیاهان نیمه مقام است. آستانه شوری ۸/۱=EC شروع در ۱۰=EC محصول به میزان ۹۵-۹۰ درصد کاهش مییابد که این کاهش با افت کیفیت نیز همراه است. و تا ارتفاع ۱۴۰۰ متر و بالاتر هم کاشته میشود. در منطقهای در گرگان در ۱۲ متر پایینتر از سطح دریا نیز کاشته میشود. سیبزمینی براساس زمان رسیدن به ۲ گروه عمده تقسیم می شود:
۱ ـ زودرسها که شامل زودرسها (۱۰۵-۸۵ روز)، نیمه زودرسها (۱۲۰-۱۰۵ روز) است.
۲ ـ دیررسها شامل خیلی دیررس (۲۱۰-۱۵۰ روز)، دیررس (۱۵۰-۱۳۵ روز)، نیمه دیررس (۱۳۵-۱۲۰ روز) می باشد.
اغلباً گونههای وحشی دیررس هستند. محصولات زودرس نیاز به روز کوتاه و دمای پایین، شدت نور زیاد غدههای مسنتر از نظر سن فیزیولوژیکی، تراکم بوته بیشتر بمصرف درست و آب کمتر دارند.
محصولات دیررس نیاز به دمای بالاتر روز بلند و شدت نور کم، غدههای بذری جوان، تراکم بوته پایین و مصرف ازت زیاد بالطبع مصرف آب مطلوب، در این محصولات شاخ و برگ بیشتری تولید می شود.
طول روز کوتاه و دمای پایین حدود ۲۵-۱۷ غده زایی را افزایش می دهد. در دماهای معتدل، طول روز اثر بهتری دارد بویژه در زودرس ها در شرایط روز بلند تشکیل غده محدود می شود و لذا مصرف ازت زیاد زیاد و باعث کمبود غده می شود. زمان خاک دادن باید دمای هوا ۱۱-۹ باشد.
اجزای عملکرد:
۱ ـ تعداد ساقه اصلی
۲ ـ تعداد غده در هر بوته (ساقه اصلی)
۳ ـ وزن غده
تعداد بوته اصلی در هر متر مربع باید در حدود ۱۵ عدد باشد. هر چه تعداد غده زیادتر شود اندازه غدهها کوچکتر میشود. اگر خاک بیشتری به گیاه دهیم غده بیشتری تولید میشود و اندازه آنها کوچکتر می شود.

اصلاح و تهیه نهال و بذر- تحقیقات جهت دسترسی به محصولات سبزی و صیفی سالم و بدون میکروب (سیب زمینی و پیاز …)

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است