دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي

اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي
فصل اول
اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي
1-1 انرژي سيال
1-1-1- انرژي
هيدروليك براي كاربردهايي مناسب است كه در آنها نيروهاي زياد، دقت حركتي بالا و حركت يكنواخت مورد نياز باشد. سيستمهاي هيدروليكي نوعاً با فشارهاي  500-5000 psi (35-350bar) كار مي كنند و قادرند هزاران پوند نيرو( چندين تن) ايجاد نمايند دو مزيت عمده انتقال انرژي از طريق سيال، قابليت افزايش نيرو و قابليت تغيير جهت سريع انتقال مي باشد.
قانون پاسكال اصل اساسي حاكم بر انرژي سيالات است اين قانون دربارة هيدروستاتيك يا انتقال نيرو از طريق يك مايع تحت فشار است در سيستمهاي هيدروستاتيك اغلب سيالات در حال حركت هستند، ولي فشار سيال است كه نيرو و انرژي را انتقال مي دهد، نه حركت سيال. سيستمهايي كه در آنها حركت سيال باعث انتقال نيرو مي شود، سيستمهاي هيدروديناميك نام دارند. در اين سيستمها، سرعت سيال يا انرژي جنبشي آن تبديل به انرژي مكانيكي ( معمولاً به فرم حركت دوراني) مي شود. در سيستمهاي هيدروديناميك سيال فشار قابل ملاحظه اي ندارد ( برعكس سيستمهاي هيدروستاتيك) مثال سيستم هيدروديناميك، توربين بخار است كه در آن با عبور بخار از بين پره هاي توربين با سرعت زياد، الكتريسيته توليد مي شود اغلب سيستمهاي هيدروليكي صنعتي، از سيال تحت فشار استفاده كرده و بنابراين جزو سيستمهاي هيدروستاتيك محسوب مي گردند.
1-2  انتقال نيرو و تغيير مقدار نيرو
يكي از ويژگيهاي كاربردي انرژي سيالات، قابليت تغيير ميزان نيرو به هنگام انتقال نيرو است كه به آساني قابل انجام مي باشد. چنين سيستمي در شكل 1-1 نشان داده شده است در اين شكل سطح پيستون ورودي برابر با in2 10 و سطح پيستون خروجي برابر با  in2   100 است. نيروي اعمالي بر پيستون ورودي 100lbs مي باشد. با توجه به سطح اين پيستون  كه10 است,فشار ايجاد شده در سيال 10psi خواهد بود اين فشار درسيلندر خروجي نيز ايجاد مي شود كه بر پيستون خروجي اعمال مي گردد. در اثر اعمال فشار 10psi بر پيستوني با سطح in2 100 نيروي خروجي برابراست با:
F=p.A=10*100=1000lbs
همانطور كه ملاحظه مي شود، نيروي خارجي به اندازة نسبت سطح دو پيستون تقويت شده است. به عبارت بهتر سطح پيستون خروجي ده برابر پيستون ورودي است و بنابراين نيروي خروجي نيز ده برابر نيروي ورودي خواهد بود.
طبق قوانين مكانيك انرژي خروجي يك سيستم نمي تواند بيش از انرژي وارد شده به آن باشد و بنابراين اگر در اين سيستم يا انتقال انرژي اتلافي وجود نداشته باشد، كار انجام شده ثابت باقي مي ماند. در سيستم نشانداده شده در شكل 1-1 نيرو در سيستم ده برابر شده است. بنابراين با ثابت در نظر گرفتن كار ورودي و خروجي مسافت طي شده در خروجي بايد به همان نسبت ( در مقايسه با مسافت طي شده در ورودي) كاهش يابد. پيستونهاي ورودي و خروجي در زمان برابر، اين مسافتها را طي مي كنند، بنابراين رابطه
سرعتهاي ورودي و خروجي به صورت زير خواهد بود:

دانلود مقاله اصول اوليه هيدروليك و معرفي المانهاي هيدروليكي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد