دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس

اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس
فهرست مطالب
اصول نگهداري، تكثير و پرورش كاكتوس
چكيده
مقدمه
تاريخچه
فصل 1 گياه شناسي
1-1 آشنايي با كاكتوسها و مرفولوژي آنها
2-1 تفاوت كاكتوسها با گياهان گوشتي
3-1 فيزيولوژي و متابوليسم گياه
4-1 سيستم ريشه
5-1 خاك
6-1 آبياري مناسب
7-1 نور و حرارت
1-7-1 چگونگي كاربرد نور مصنوعي
8-1 كود
9-1 به گل نشاندن
10-1 هواي مناسب
11-1 خواب زمستاني (استراحت گياهي)
12-1 گزينش گلدان مناسب براي كاكتوسها
فصل 2 روشهاي تكثير و ازدياد
1-2 انواع تكثير
2-2 روش جنسي
1-2-2 نشاء كردن گياهان دانه زاد كاكتوس و گياهان گوشتي
3-2 دلايل استفاده روش غير جنسي
4-2 قلمه زدن
5-2 پيوند زدن
1-5-2 پيوند سطحي
2-5-2 پيوند شكافي
3-5-2 پيوند مورب
4-5-2 پيوند خواب
فصل 3 اصول نگهداري و مراقبت
1-3 روش نگهداري در جايگاه سرپوشيده (فضاي بسته)
2-3 روش نگهداري بيرون از جايگاه سرپوشيده (فضاي باز)
1-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در فروردين ماه
2-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در ارديبهشت ماه
3-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در خرداد ماه
4-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در تير ماه
5-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در مرداد ماه
6-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در شهريور ماه
7-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در مهر ماه
8-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در آبان ماه
9-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در آذر ماه
10-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در دي ماه
11-2-3 روش نگهداري و پرورش كاكتوس در بهمن و اسفند ماه
فصل 4 برخي بيماريها و آفات مضرر كاكتوس
1-4 نشانه ها و علل بيماريها
2-4 روشهاي پيشگيري و درمان
3-4 حشرات و آفات مضرر
1-3-4 شته
2-3-4 شپشك هاي سپردار
3-3-4 شپشك هاي آردآلود
4-3-4 تريپيس ها و كندها
5-3-4 حلزونهاي صدفدار و بي صدف
4-4 خفاشها و كاكتوسها – رشته هاي نامرئي توازن
فصل 5 طبقه بندي كاكتوسها و آشنايي با چند جنس از آنها
1-5 طبقه بندي كاكتوس
2-5 زير خانواده سرئه
1-2-5 سرئنه Cereanae
2-2-5 هليوسرئنه Hylocereus
3-2-5 اكينوسرئنه Echinocereanae
4-2-5 اكينوكاكتانه Echinocactanea
5-2-5 كاكتانه Cactanae
6-2-5 كوري فانتانه Coryphanthanae
7-2-5 اپي فيلانه Epiphyllanae
8-2-5 ريسپاليدانه Rhipsalidanae
3-5 جنس فرشته (بشقابي) Aeonium WEBB. crassulaceae
4-5 جنس فرشته (درختي) Aeonium arboretum WEBB.
5-5 جنس زبانك ها Adromischus LEM. (crassulaceae)
6-5 اپونتيا Opungtia
7-5 پرسيكا Pereskia
8-5 سرئوس Cereus
9-5 برزي كاكتوس Borzi cactus
10-5 تلوكاكتوس Thelo cactus
11-5 زيگوكاكتوسZygo cactus
12-5 فروكاكتوس Fero cactus
13-5 نوتوكاكتوس Noto cactus
14-5 لوبي ويا Lobivia
فصل 6
نتيجه گيري
خلاصه
چكيده
در حدود ده هزار گونه از گياهان گلدار يعني حدود 3 درصد كل گونه هاي شناخته شده و 12 درصد از كل خانواده هاي گياهي تحت عنوان گياهان گوشتي معرفي شده اند. يكي از گروههاي جذاب و مورد توجه گياهان گوشتي را كاكتوسها تشكيل مي دهند.
كاكتوسها به دليل تنوع زياد در شكل ظاهري، طرز آرايش خارها و تيغ ها، گوناگوني رنگ و اندازه گلها، رشد كند و نامحسوس به عنوان گياهان گلخانه اي و پرورشي مورد توجه بسياري از كلكسيونرها مي باشند و به طور كلي شرايط گرم و خشك را مي پسندند.
سعي شد با ايجاد شرايط مناسب گلخانه اي مجموعه اي از گياهان گوشتي و كاكتويها از نظر مشخصات مورفولوژيكي و روش كشت و پرورش و تكثير مورد مطالعه قرار گيرد. به خصوص گونه هايي از جنس Mammillaria كه به خوبي در شرايط گلخانه اي رشد نموده و در بيشتر مواقع سال به گل بودند از نظر مورفولوژيكي و آناتومي مورد مطالعه قرار گرفتند.
بنام خدا
مقدمه
كاكتوس از واژه يوناني آن Kaktos به معناي گياه خاردار يا سوزش دار گرفته شده است. كاكتوسها از گروه گياهان گوشتي و از رده دو لپه ايهاي جدا گلبرگ كه سر دسته تيره ويژه اي بنام CACTACEAE مي باشند و با تيره هاي ديگر دو لپه ايها، تفاوتهاي كلر دارند. زيرا ساقه اين گياهان بسيار ضخيم و از حالت استوانه خارج و برگها نيز شكل اصلي خود را از دست داده اند و بصورت خارها و تيغهاي كوچك در نقاط گوناگون درآمده اند.
كاكتوسها در زبان فارسي از ديدگاه شكل ساقه ها به نامهايي چون: گل مار، زبان مادر شوهر و … نيز معروف هستند. زادگاه و رويشگاه آنها قاره آمريكاست و پس از رده اركيده ها، بزرگترين تيره گياهان را پديد آورده اند.
كاكتوسها تيره بزرگي از گياهان را تشكيل مي دهند كه از آمريكا منشاء گرفته اند و بعدا در ساير نقاط پرانده گرديده اند. برخي بومي گستره گرم و سوزان آمريكاي مركزي و جنوبي و در پاره اي پهنه هاي جهان كه آب و هوايي همانند آمريكا دارند، نيز ديده مي شوند. در دشتهاي بزرگ و جنگلهاي آفريقاي جنوبي، استراليا، مكزيك، پاراگوئه كه در بيشتر سال داراي آب و هواي خشك هستند نيز كاكتوسها را در گستره هاي بزرگي مي توان ديد.
كاكتوسها در اندازه و شكلهاي گوناگون ديده مي شوند. برخي بسيار كوتاه و در ماسه هاي بياباني پنهان بوده و از برخي گونه هاي آن نيز درختان غول پيكري پديد مي آيد كه بلندي آنها گاه به 15-20 متر هم مي رسد.
همگي اين گياهان نيز داراي شيره هستند و از همين رو است كه مقدار فراواني رطوبت را در خود نگاه مي دارند و گاه همين ويژگي، تشنگاني را كه در بيابانهاي و دشتهاي بزرگ و خشك و سوزان، به دام افتاده اند از مرگ رهانيده است، تفاوت بزرگ و پايه اي كاكتوسها از ساير گياهان به سبب توانايي و استواري شگفت انگيز آنها در برابر دگرگونيها و شرايط سخت و نامساعد طبيعي است چرا كه اين گياهان در نامناسب ترين و دشوارترين شرايط رشد نموده و براي بقاء نسل و زندگي، پايداري نشان داده و شكلهاي گوناگون به خود مي گيرند.
اين گياهان اهميت اقتصادي و كاربردهاي فراوان دارند. در برخي مناطق پوشش گياه اصلي را تشكيل مي دهند و در زمينه هاي مختلفي همچون تأمين غذا، سوخت، از انواع درختي به عنوان چرب، از ميوه و ساقه برخي از انواع گوشتي مخصوصا آپونتياسه ها به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند……………

دانلود پروژه اصول تكثير، نگهداري و پرورش كاكتوس
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد