دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه امضاء دیجیتال

امضاء دیجیتال

فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (2001) 2
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: 3
مقاله دوم- تعريفات: 3
مقاله سوم- رفتار وعكسل العمل مساوي تكنولوژيهاي امضاء: 5
مقاله چهارم- تفسير وترجمه: 5
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگوني توسط توافق: 5
مقاله ششم- موافقت و انجام كار توسط يك نيازمندي براي يك امضا: 5
مقاله هفتم- رضايتمندي و برطرف سازي مقاله ششم: 7
مقاله هشتم- هدايت وراهنمايي امضاء كننده: 7
مقاله نهم- هدايت و راهنمايي فراهم كننده خدمات سند رسمي‌يا گواهينامه 8
مقاله دهم- درستي وقابليت اعتماد: 10
مقاله يازدهم- هدايت و راهنمايي شخص مورد اعتماد: 11
مقاله دوازدهم- شناسايي گواهينامه ها و امضاهاي الكترونيكي بيگانه: 11
بخش دوم- راهنمايي براي صورت قانوني به مدل قانوني دادن UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (2001) 13
اهداف اين سازمان: 14
فصل دوم – تفسيري باري مدل قانوني
A-  هدف: 16
A-  هدف: 17
B – زمينه 19
C- تاريخچه: 22
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان يك ابزار براي هماهنگ سازي قانونها: 31
II نشانه گذاريهاي كلي وعمده در امضاهاي الكترونيكي- A: عملكردهاي اين نوع امضاها: 33
B: امضاهاي ديجيتالي و ديگر امضاهاي الكترونيكي: 33
امضاهاي الكترونيكي در تكنيكهاي ديگري از رمز نويسي با كليد عمومي: 34
امضاهاي ديجيتالي در رمز نويسي با كليد عمومي: 34
نظريه هاي تكنيكي واصطلاحات فني- (i) رمز نويسي: 34
كليدهاي عمومي‌وكليدهاي خصوصي: 35
عملكرد اختلاط و بازسازي: 36
امضاي ديجيتالي: 36
تصديق و تصويب امضاهاي ديجيتالي: 37
شالوده و زير سازي كليد عمومي‌ذخيره كنندگان خدمات گواهينامه: 38
خلاصه اي از روند امضاهاي ديجيتالي: 39
سطح تفاوت قابليت اعتماد با مشاوره قانوني: 40
شناسايي تعدادي از اثرات قانوني براي موافقت كردن قوانين كشورهاي بيگانه : 40
شناسايي توافقهايي ميان اشخاص علاقمند به استانداردهاي بين المللي: 41
فصل سوم- نيازمنديهاي قانوني
خلاصه مطلب 44
مقدمه 45
مقايسه ميان امضاي رسمي‌و متداول وامضاي الكترونيكي 45
امضاي رسمي‌ و متداول 45
امضاي الكترونيكي: 46
مقايسه امضاي رسمي‌و متداول با امضاي الكترونيكي 47
توضيح وتفسيري در مورد طرح كلي: 48
اراده و درخواستي براي موافقيت وهمراهي با محتويات سند: 48
محتويات سند: 49
موقعيتهاي مناسب قوانين و اصول جديد: 49
اصول و پايه هاي قوانين UNCID: 51
تجزيه و تحليل قوانين: 52
امضاي الكترونيكي و قوانين UNCID: 52
قوانين UNCID: 53
Encryption (رمز دار كردن) 56
فصل چهارم – گسترش ايمني SOAP
امضاي ديجيتالي 62
وضعيت: 62
قوانيني پردازش: 64
راه حل امضاي مربوط به انگشت يا سر پنجه: 68
نياز در مشاغل و تاسيسات صنعتي تجارتي: 68
تفاوت روشهاي ايمن وقابل اعتماد 69
ساختار ها ومزيت ها 70
مثالهايي از عناصر تشكيل دهنده و اجراي كار 72
رقابت و مبارزه طلبي: 72
كاربردها 73
صحت و اعتبار: 73
درستي و صحت 74
اجر و صورت عمل دادن 75
تعدادي از الگوريتم هاي امضا ديجيتالي: 76
حالت رايج استفاده – قانوني كاربردي: 76
سيستم رمز نويسي با كليد سري فيصل دهنده: 78
سيستم رمز نويسي با كليد عمري فيصل دهنده: 79
سيستم كليد عمومي‌فيصل داده شده (n,i): 79
نتيجه گيري: 80
مرجع ها: 80
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (2001)
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:
اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه امضاهاي الكترونيكي در محتويات فعاليتهاي بازرگاني استفاده مي‌شوند كه در اصل هيچ دستوري از قانون اداره شده براي محافظت ومصرف كنندگان را در بر نمي‌گيرد وشامل آنها نمي‌شود.
مقاله دوم- تعريفات:
براي اهداف اين قانون:
a ) امضاي الكترونيكي در اصل اطلاعاتي را معني مي‌دهند كه بطور منطقي به شكل الكترونيكي، با يك پيام اطلاعاتي ضميمه و يا همراه مي‌شود كه ممكن است براي شناسايي كردن امضا كننده در رابطه با پيام اطلاعاتي و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پيام اطلاعاتي استفاده شد.
B) گواهينامه و سند رسمي‌در واقع يك پيام اطلاعاتي ياتاييد وتصديق ركورد ديگري را معني مي‌دهد كه ارتباط ميان يك امضا كننده واطلاعات ايجاد شده از يك امضا را در بر دارد.
C) پيام اطلاعاتي در حقيقت اطلاعات ايجاد شده فرستاده شده، دريافت شده يا خيره شده توسط ابزار الكترونيكي و اپتيكال و يا ابزاري شبيه به آنها را معني مي‌دهد كه نه تنها به مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI)، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس و تله كپي محدود نمي‌شود بلكه يا بر روي واسطه خود عمل مي‌كند يا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
d) امضاء كننده با الواقع شخصي را معني مي‌دهد كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء را منعقدمي‌كند كه اين مطلب يا بر روي واسطه خودش عمل مي‌كند ويا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند…………..

دانلود پروژه امضاء دیجیتال
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد