عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه امضای دیجیتالی
دانلود پروژه امضای دیجیتالی

دانلود پروژه امضای دیجیتالی

امضای دیجیتالی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۲
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: ۳
مقاله دوم- تعریفات: ۳
مقاله سوم- رفتار وعکسل العمل مساوی تکنولوژیهای امضاء: ۵
مقاله چهارم- تفسیر وترجمه: ۵
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگونی توسط توافق: ۵
مقاله ششم- موافقت و انجام کار توسط یک نیازمندی برای یک امضا: ۵
مقاله هفتم- رضایتمندی و برطرف سازی مقاله ششم: ۶
مقاله هشتم- هدایت وراهنمایی امضاء کننده: ۶
مقاله نهم- هدایت و راهنمایی فراهم کننده خدمات سند رسمی‌یا گواهینامه ۶
مقاله دهم- درستی وقابلیت اعتماد: ۶
مقاله یازدهم- هدایت و راهنمایی شخص مورد اعتماد: ۶
مقاله دوازدهم- شناسایی گواهینامه‌ها و امضاهای الکترونیکی بیگانه: ۶
بخش دوم- راهنمایی برای صورت قانونی به مدل قانونی دادن UNCITRAL درامضاهای الکترونیکی (۲۰۰۱) ۶
اهداف این سازمان: ۶
فصل دوم – تفسیری باری مدل قانونی
A-  هدف: ۶
A-  هدف: ۶
B – زمینه ۶
C- تاریخچه: ۶
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان یک ابزار برای هماهنگ سازی قانونها: ۶
II نشانه گذاریهای کلی وعمده در امضاهای الکترونیکی- A: عملکردهای این نوع امضاها: ۶
B: امضاهای دیجیتالی و دیگر امضاهای الکترونیکی: ۶
امضاهای الکترونیکی در تکنیکهای دیگری از رمز نویسی با کلید عمومی: ۶
امضاهای دیجیتالی در رمز نویسی با کلید عمومی: ۶
نظریه‌های تکنیکی واصطلاحات فنی- (i) رمز نویسی: ۶
کلیدهای عمومی‌وکلیدهای خصوصی: ۶
عملکرد اختلاط و بازسازی: ۶
امضای دیجیتالی: ۶
تصدیق و تصویب امضاهای دیجیتالی: ۶
شالوده و زیر سازی کلید عمومی‌ذخیره کنندگان خدمات گواهینامه: ۶
خلاصه ای از روند امضاهای دیجیتالی: ۶
سطح تفاوت قابلیت اعتماد با مشاوره قانونی: ۶
شناسایی تعدادی از اثرات قانونی برای موافقت کردن قوانین کشورهای بیگانه : ۶
شناسایی توافقهایی میان اشخاص علاقمند به استانداردهای بین المللی: ۶
فصل سوم- نیازمندیهای قانونی
خلاصه مطلب ۶
مقدمه ۶
مقایسه میان امضای رسمی‌و متداول وامضای الکترونیکی ۶
امضای رسمی‌و متداول ۶
امضای الکترونیکی: ۶
مقایسه امضای رسمی‌و متداول با امضای الکترونیکی ۶
توضیح وتفسیری در مورد طرح کلی: ۶
اراده و درخواستی برای موافقیت وهمراهی با محتویات سند: ۶
محتویات سند: ۶
موقعیتهای مناسب قوانین و اصول جدید: ۶
اصول و پایه‌های قوانین UNCID: 6
تجزیه و تحلیل قوانین: ۶
امضای الکترونیکی و قوانین UNCID: 6
قوانین UNCID: 6
Encryption (رمز دار کردن) ۶
فصل چهارم – گسترش ایمنی SOAP
امضای دیجیتالی ۶
وضعیت: ۶
قوانینی پردازش: ۶
راه حل امضای مربوط به انگشت یا سر پنجه: ۶
نیاز در مشاغل و تاسیسات صنعتی تجارتی: ۶
تفاوت روشهای ایمن وقابل اعتماد ۶
ساختار‌ها ومزیت‌ها ۶
مثالهایی از عناصر تشکیل دهنده و اجرای کار ۶
رقابت و مبارزه طلبی: ۶
کاربردها ۶
صحت و اعتبار: ۶
درستی و صحت ۶
اجر و صورت عمل دادن ۶
تعدادی از الگوریتم‌های امضا دیجیتالی: ۶
حالت رایج استفاده – قانونی کاربردی: ۶
سیستم رمز نویسی با کلید سری فیصل دهنده: ۶
سیستم رمز نویسی با کلید عمری فیصل دهنده: ۶
سیستم کلید عمومی‌فیصل داده شده (n,i): 6
نتیجه گیری: ۶
مرجع‌ها: ۶
ضمائم
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:
این قانون در جایی بکار می‌رود که امضاهای الکترونیکی در محتویات فعالیتهای بازرگانی استفاده می‌شوند که در اصل هیچ دستوری از قانون اداره شده برای محافظت ومصرف کنندگان را در بر نمی‌گیرد وشامل آنها نمی‌شود.
مقاله دوم- تعریفات:
برای اهداف این قانون:
a ) امضای الکترونیکی در اصل اطلاعاتی را معنی می‌دهند که بطور منطقی به شکل الکترونیکی، با یک پیام اطلاعاتی ضمیمه و یا همراه می‌شود که ممکن است برای شناسایی کردن امضا کننده در رابطه با پیام اطلاعاتی و نشان دادن موافقت امضا کننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پیام اطلاعاتی استفاده شد.
B) گواهینامه و سند رسمی‌در واقع یک پیام اطلاعاتی یاتایید وتصدیق رکورد دیگری را معنی می‌دهد که ارتباط میان یک امضا کننده واطلاعات ایجاد شده از یک امضا را در بر دارد.
C) پیام اطلاعاتی در حقیقت اطلاعات ایجاد شده فرستاده شده، دریافت شده یا خیره شده توسط ابزار الکترونیکی و اپتیکال و یا ابزاری شبیه به آنها را معنی می‌دهد که نه تنها به مبادله اطلاعات الکترونیکی (EDI)، پست الکترونیکی، تلگرام، تلکس و تله کپی محدود نمی‌شود بلکه یا بر روی واسطه خود عمل می‌کند یا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند.
d) امضاء کننده با الواقع شخصی را معنی می‌دهد که اطلاعات ایجاد شده توسط امضاء را منعقدمی‌کند که این مطلب یا بر روی واسطه خودش عمل می‌کند ویا بر روی واسطه شخصی که آن را ارائه می‌دهد عمل می‌کند.
e) فراهم کننده خدمات گواهینامه یا سند رسمی‌در اصل شخصی را معنی می‌دهد که اسناد رسمی‌وگواهینامه ها را صادر می‌کند وممکن است خدمات دیگری که وابسته به امضاهای الکترونیکی هستند را فراهم کند.
f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصی را معنی می‌دهد که می‌تواند در زمینه و  بنیاد یک گواهینامه یا سند رسمی‌و یا یک امضای الکترونیکی عملیاتی را انجام دهد.
کمیسیون، متن زیر را برای کشورهای مشترک المنافع انگلستان که ممکن است گسترش وتوسعه قابلیت استعمال این قانون را طلب کنند، ارائه و پیشنهادی می‌دهد: این قانون در جایی بکار می‌رود که در اصل امضاهای الکترونیکی مورد استفاده می‌گیرند، به استثنای موقعیتها و شرایطی که در پایین اعلام شده است. واژه بازرگانی یا تجاری باید به یک تفسیری گسترده اتلاق شود که موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات یک ماهیت و طبیعت بازرگانی و تجاری را بپوشاند، خواه اینکه قرار دادی و پیمانی باشد یا نباشد که البته شامل ارتباطات یک ماهیت تجاری می‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهای زیر نمی‌شود که عبارتند از: هر معامله تجاری که برای ذخیره کردن یا معامله کالا و خدمات بکار می‌رود، توافق توزیع، نمایندگی و یا معرفی کالای تجاری، بصورت فاکتور در آوردن و فاکتور، اجاره دادن، ساختار و بنای کارها، تجزیه و تحلیل ومشورت کردن، طرح کردن و ساختن و اداره کردن، جواز دادن، سرمایه گذاری کردن، از لحاظ مالی اداره کردن و یا همکاری کردن در شغل و حرفه، حمل کالاها و مسافران توسط راههای هوایی، دریایی، راه آهن و جاده است………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است