امام حسين(ع):اگر دين نداريد لااقل آزاده باشيد.
خانه » پروژه » فناوری اطلاعات » دانلود پروژه امضای دیجیتالی
دانلود پروژه امضای دیجیتالی

دانلود پروژه امضای دیجیتالی

امضای دیجیتالی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول-مدل قانون UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (2001) 2
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال: 3
مقاله دوم- تعريفات: 3
مقاله سوم- رفتار وعكسل العمل مساوي تكنولوژيهاي امضاء: 5
مقاله چهارم- تفسير وترجمه: 5
مقاله پنجم- اصلاح و دگرگوني توسط توافق: 5
مقاله ششم- موافقت و انجام كار توسط يك نيازمندي براي يك امضا: 5
مقاله هفتم- رضايتمندي و برطرف سازي مقاله ششم: 6
مقاله هشتم- هدايت وراهنمايي امضاء كننده: 6
مقاله نهم- هدايت و راهنمايي فراهم كننده خدمات سند رسمي‌يا گواهينامه 6
مقاله دهم- درستي وقابليت اعتماد: 6
مقاله يازدهم- هدايت و راهنمايي شخص مورد اعتماد: 6
مقاله دوازدهم- شناسايي گواهينامه‌ها و امضاهاي الكترونيكي بيگانه: 6
بخش دوم- راهنمايي براي صورت قانوني به مدل قانوني دادن UNCITRAL درامضاهاي الكترونيكي (2001) 6
اهداف اين سازمان: 6
فصل دوم – تفسيري باري مدل قانوني
A-  هدف: 6
A-  هدف: 6
B – زمينه 6
C- تاريخچه: 6
II. مدل قانون UNCITRAL بعنوان يك ابزار براي هماهنگ سازي قانونها: 6
II نشانه گذاريهاي كلي وعمده در امضاهاي الكترونيكي- A: عملكردهاي اين نوع امضاها: 6
B: امضاهاي ديجيتالي و ديگر امضاهاي الكترونيكي: 6
امضاهاي الكترونيكي در تكنيكهاي ديگري از رمز نويسي با كليد عمومي: 6
امضاهاي ديجيتالي در رمز نويسي با كليد عمومي: 6
نظريه‌هاي تكنيكي واصطلاحات فني- (i) رمز نويسي: 6
كليدهاي عمومي‌وكليدهاي خصوصي: 6
عملكرد اختلاط و بازسازي: 6
امضاي ديجيتالي: 6
تصديق و تصويب امضاهاي ديجيتالي: 6
شالوده و زير سازي كليد عمومي‌ذخيره كنندگان خدمات گواهينامه: 6
خلاصه اي از روند امضاهاي ديجيتالي: 6
سطح تفاوت قابليت اعتماد با مشاوره قانوني: 6
شناسايي تعدادي از اثرات قانوني براي موافقت كردن قوانين كشورهاي بيگانه : 6
شناسايي توافقهايي ميان اشخاص علاقمند به استانداردهاي بين المللي: 6
فصل سوم- نيازمنديهاي قانوني
خلاصه مطلب 6
مقدمه 6
مقايسه ميان امضاي رسمي‌و متداول وامضاي الكترونيكي 6
امضاي رسمي‌و متداول 6
امضاي الكترونيكي: 6
مقايسه امضاي رسمي‌و متداول با امضاي الكترونيكي 6
توضيح وتفسيري در مورد طرح كلي: 6
اراده و درخواستي براي موافقيت وهمراهي با محتويات سند: 6
محتويات سند: 6
موقعيتهاي مناسب قوانين و اصول جديد: 6
اصول و پايه‌هاي قوانين UNCID: 6
تجزيه و تحليل قوانين: 6
امضاي الكترونيكي و قوانين UNCID: 6
قوانين UNCID: 6
Encryption (رمز دار كردن) 6
فصل چهارم – گسترش ايمني SOAP
امضاي ديجيتالي 6
وضعيت: 6
قوانيني پردازش: 6
راه حل امضاي مربوط به انگشت يا سر پنجه: 6
نياز در مشاغل و تاسيسات صنعتي تجارتي: 6
تفاوت روشهاي ايمن وقابل اعتماد 6
ساختار‌ها ومزيت‌ها 6
مثالهايي از عناصر تشكيل دهنده و اجراي كار 6
رقابت و مبارزه طلبي: 6
كاربردها 6
صحت و اعتبار: 6
درستي و صحت 6
اجر و صورت عمل دادن 6
تعدادي از الگوريتم‌هاي امضا ديجيتالي: 6
حالت رايج استفاده – قانوني كاربردي: 6
سيستم رمز نويسي با كليد سري فيصل دهنده: 6
سيستم رمز نويسي با كليد عمري فيصل دهنده: 6
سيستم كليد عمومي‌فيصل داده شده (n,i): 6
نتيجه گيري: 6
مرجع‌ها: 6
ضمائم
مقاله اول- حدود وحوزه استعمال:
اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه امضاهاي الكترونيكي در محتويات فعاليتهاي بازرگاني استفاده مي‌شوند كه در اصل هيچ دستوري از قانون اداره شده براي محافظت ومصرف كنندگان را در بر نمي‌گيرد وشامل آنها نمي‌شود.
مقاله دوم- تعريفات:
براي اهداف اين قانون:
a ) امضاي الكترونيكي در اصل اطلاعاتي را معني مي‌دهند كه بطور منطقي به شكل الكترونيكي، با يك پيام اطلاعاتي ضميمه و يا همراه مي‌شود كه ممكن است براي شناسايي كردن امضا كننده در رابطه با پيام اطلاعاتي و نشان دادن موافقت امضا كننده در مورد اطلاعت گنجانده شده در پيام اطلاعاتي استفاده شد.
B) گواهينامه و سند رسمي‌در واقع يك پيام اطلاعاتي ياتاييد وتصديق ركورد ديگري را معني مي‌دهد كه ارتباط ميان يك امضا كننده واطلاعات ايجاد شده از يك امضا را در بر دارد.
C) پيام اطلاعاتي در حقيقت اطلاعات ايجاد شده فرستاده شده، دريافت شده يا خيره شده توسط ابزار الكترونيكي و اپتيكال و يا ابزاري شبيه به آنها را معني مي‌دهد كه نه تنها به مبادله اطلاعات الكترونيكي (EDI)، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس و تله كپي محدود نمي‌شود بلكه يا بر روي واسطه خود عمل مي‌كند يا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
d) امضاء كننده با الواقع شخصي را معني مي‌دهد كه اطلاعات ايجاد شده توسط امضاء را منعقدمي‌كند كه اين مطلب يا بر روي واسطه خودش عمل مي‌كند ويا بر روي واسطه شخصي كه آن را ارائه مي‌دهد عمل مي‌كند.
e) فراهم كننده خدمات گواهينامه يا سند رسمي‌در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه اسناد رسمي‌وگواهينامه ها را صادر مي‌كند وممكن است خدمات ديگري كه وابسته به امضاهاي الكترونيكي هستند را فراهم كند.
f) شخص مورد اعتماد ومطمئن در اصل شخصي را معني مي‌دهد كه مي‌تواند در زمينه و  بنياد يك گواهينامه يا سند رسمي‌و يا يك امضاي الكترونيكي عملياتي را انجام دهد.
كميسيون، متن زير را براي كشورهاي مشترك المنافع انگلستان كه ممكن است گسترش وتوسعه قابليت استعمال اين قانون را طلب كنند، ارائه و پيشنهادي مي‌دهد: اين قانون در جايي بكار مي‌رود كه در اصل امضاهاي الكترونيكي مورد استفاده مي‌گيرند، به استثناي موقعيتها و شرايطي كه در پايين اعلام شده است. واژه بازرگاني يا تجاري بايد به يك تفسيري گسترده اتلاق شود كه موضوعات و مباحث برخاسته از همه رابطه ها و ارتباطات يك ماهيت و طبيعت بازرگاني و تجاري را بپوشاند، خواه اينكه قرار دادي و پيماني باشد يا نباشد كه البته شامل ارتباطات يك ماهيت تجاري مي‌شود اما محدود به معاملات و داد و ستدهاي زير نمي‌شود كه عبارتند از: هر معامله تجاري كه براي ذخيره كردن يا معامله كالا و خدمات بكار مي‌رود، توافق توزيع، نمايندگي و يا معرفي كالاي تجاري، بصورت فاكتور در آوردن و فاكتور، اجاره دادن، ساختار و بناي كارها، تجزيه و تحليل ومشورت كردن، طرح كردن و ساختن و اداره كردن، جواز دادن، سرمايه گذاري كردن، از لحاظ مالي اداره كردن و يا همكاري كردن در شغل و حرفه، حمل كالاها و مسافران توسط راههاي هوايي، دريايي، راه آهن و جاده است………….

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است