دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر

انتقال مال غیر

چکیده
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد……….
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه:
فصل اول
انتقال مال غیر
کلیات
گفتار اول : انتقال مال غیر و مطالبه ی خسارت
ماهیت مجازات فروش مال غیرفروش
مبحث اول : فروش مال غیرمبحث دوم : بررسی جرم انتقال(فروش)مال غیرمبحث چهارم :   فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
مبحث سوم : انتقال مال غیر و آثار آن
گفتار دوم :آثار فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي.
مبحث اول : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
مبحث دوم: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
مبحث سوم :آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفين
فصل دوم
‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌گفتار اول :قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
مبحث اول  : وضعيت حقوقي فروش مالي غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
همچنين در ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاك :
مبحث سوم : آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, نسبت به طرفين
مبحث دوم: آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي
مبحث چهارم : آثار فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي, در برابر اشخاص ثالث
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیشنهادات
Abstract
چکیده
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است.در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جز جرایم علیه اموال به شمار می آید. هم اینک رکن قانون این جرم را قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 و8 فروردین 1308- تشکلی می دهد.موضوع این جرم مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد.عمل مرتکب اعم از انتقال دهنده و منتقل الیه عبارتست از انجام معامله که به اعتبار معامل می شود ایجاب و به اعتبار متعامل قبول.این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید.اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیاز به ضرر بالفعل نیست .جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی است.بنابراین برای اثبات تحقق جرم لازم است مسئولیت مرتکب اعم از معامل و متعامل محرز گردد.با توجه به قانون 1308 و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مجازات جرم انتقال مال غیر تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری است اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد.با توجه به میزان مجازات قانون رسیدگی به اتهام جرم انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد……….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 68

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود کارتحقیقی انتقال مال غیر
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد