دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر

اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر
فهرست مطالب
مقدمه 4
فصل اول : اجزای مدار
مقدمه 6
میکروکنترلر80516
آی سی تایمر5559
کلید12 پایه10
فصل دوم : نحوه عملکرد مدار
مقدمه 13
رگلاتور13
LCD
آی سی 55515
میکروکنترلر 805115
کلید 12 پایه 17
فصل سوم : برنامه میکروکنترلرونقشه مدار
مقدمه20
توضیح برنامه میکروکنترلر20
برنامه کامل میکروکنترلر24
نقشه کامل مدار29
منابع31
مقدمه
همانطورکه می دانید محاسبه واندازه گیری مقادیرعناصرالکتریکی درطراحی وپیاده سازی مدارهای الکتریکی والکترونیکی نقش مهمی دارد . این مسئله زمانی که تفاوت های جزئی درمقادیر محاسباتی این عناصرنتایج متفاوتی رادریک سیستم باعث میشوند اهمیت بیشتری می یابد .
دراین پروژه طراحی وپیاده سازی یک اهم متروخازن سنج دیجیتال بررسی میشود .
هدف ازانجام این پروژه محاسبه مقدارمقاومت برحسب اهم وظرفیت خازن برحسب فاراد می باشد . شرح مراحل کارومشخصات فنی مداروقطعات به کاررفته به طورمفصل درفصل های بعد مورد بررسی قرارگرفته است که خلاصه ای ازهرفصل درزیربیان می گردد .
درفصل اول به معرفی قطعات وآی سی های مورد استفاده درمدارمی پردازیم . ازجمله میکروکنترلر8051 وآی سی تایمر555 .
فصل دوم مربوط به مشخصات فنی وشرح کارپروژه می باشد . دراین فصل با نحوه عملکرد مدارآشنا می شوید .
درفصل سوم نقشه کلی مداروکدبرنامه میکروکنترلربیان شده است .
مقدمه
دراین فصل به بررسی اجزای مداروشرح پایه های آنها می پردازیم . اجزای اصلی مداراهم سنج دیجیتال عبارتند از :
1-   میکروکنترلر8051
2-   آی سی تایمر555
3-   کلید 12 پایه
لازم به ذکراست که مدارشامل اجزای دیگری نیزمیباشدکه درفصل بعد مورد بررسی قرارگرفته است . دراین فصل ماتنها به بررسی قطعات اصلی می پردازیم .
میکروکنترلر8051

دانلود مقاله اندازه گیری مقادیرمقاومت وخازن بامیکروکنترلر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد