دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله انقلاب اسلامی و دستاوردها

انقلاب اسلامی و دستاوردها
فهرست مطالب
چكيده
مقدمه
فصل اول- چرا انقلاب؟
1-1انواع انقلاب
2-1چرايي وچگونگي وقوع انقلابي اسلامي
1-3 آرمان هاي انقلاب اسلامي
1-4دستاوردهاي انقلاب اسلامي
فصل دوم –اين قافله ي عمر عجب مي گذرد !
2-1 زمامداري كارتر
2-2 فضاي باز سياسي
2-3 دو حادثه ي سرنوشت ساز (باز ديد كارتز از ايران / مقاله ي روزنامه ي اطلاعات)
2-4 عزيمت امام خميني به پاريس
2-5 شاه بايد برود
2-6 تلاش براي حفظ شاه
2-7 فكر كردن به آن چه فكر  كردني نيست
2-8 تظاهرات حيله دولت نظامي
2-9 دولت دكتر شاپور بختيار
2-10 شوراي نيابت سلطنت و خروج شاه
2-11 بازگشت امام خميني به ايران
2-12 فروپاشي رژيم پهلوي / واپسين روزها
2-13 جلسه ي بعد از ظهر 22 بهمن
2-14 بيماري مخفي شاه
2-15 در جستجوي پناهگاه
2-16 توطئه براي استفاده از حضور شاه در پاناما
2-17 برقراري تماس با ايران
2-18 در تدارك عزيمت به مصر
2-19 در مصر
فصل سوم :واما بعد…
1-3 مروري كوتاه بر اقتصاد كشور در شرايط جنگ و بازسازي
3-2 باز سازي اقتصادي و ضرورت برنامه ريزي
3-3 هجوم فرهنگي استكبار و راياري داخلي اش
4-3 انقلاب اسلامي محور تحولات سياسي دهه ي هفتاد در جهان
5-3 استراژي فشار
3-6 ماجراي يك فارلين ،عزاي بزرگ آمريكا
3-7 ماجراي خونين مكه
3-8 تعديل مسكو ونامه ي امام به گور باچف
چه بايد كرد ؟
 كتابنامه                                     
چكيده
انقلاب اسلامي ايران در نوع خود ونيز در مقايسه با ديگر انقلاب هاي جهان ،از لحاظ تكوين ،حركت ،روند ونتيجه آن داراي ويژگيهاي  كم نظيري بود . وجه مشترك پيدايش همه ي انقلاب ها ، كم و بيش يكسان است .همگي ريشه ي طبقاتي واجتماعي دارند ،هنگامي كه ظلم وفساد بي كفايتي انظام حاكم تحمل نا پذير شد ،توده ها به حركت در مي آيند ، طغيان مي كنند ، نمايندگان  سنتي خود را كنار مي زنند و مواقعي كه برسر را هشان قرار دارد ،درهم مي كوبند تا رژيم حاكم را بر اندازد وبه جاي آن نظام جديدي كه اميال و خواستهاي آنها را تاًًًمين كند ،برپا  سا زد .
كمتر انقلابي كه صر فاٌ  معني يا مينهي باشد . صرف وجود محرو ميت هاي اقتصادي در جامعه ،يا توان روحي وكار ايي آن نيرو ها را تضعيف نمايد ويا اين كه ، آن نيرو ها ، به انقلابيون  پيوند ند . عواملي كه انقلاب را شتاب مي بخشد ،بيزاري از اشرا فيت  ،، نا سازگاري هاي اجتماعي واقتصادي وشدت محرو ميت هاي تحمل ناپذير ، ميان آن چه مردم مي خوا هند آن چه به دست ميآورند ، مي باشد .
انقلاب، يك رويداد غير مترقبه است . در يك انقلاب اصيل ، همهي قشرهاي جامعه شركت دارند . هدف هاي انقلاب ، در بر گيرنده ي خواست هاي اكثريت جامعه است : در آغاز ، توده ها با يك برنامه ي از پيش  تعيين شده براي ساختار نظام و جامعه ي جديد ،به عرصه ب انقلاب نمي روند انگيزه توده ها ،در آغاز ،بر اندازي نظام است .نظامي كه ديگر قادر به تحمل آن نيستند .رهبران و پيشتازان  انقلاب ،برنامه ي بازسازي جامعه را در نظام آينده تهيه مي كنند و پس از تأ ييد مردم آن را به اجرا مي گذارند  ملت ايران طي يك قرن گذشته دو انقلاب ،يك جنبش و دو كودتا را تجربه كرده است ،انقلاب مشرو طيت سال 1285 ،جنبش  ملي شدن صنعت نفت سال 32-1329 ……………

دانلود مقاله انقلاب اسلامی و دستاوردها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد