دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه انواع الکتروموتورهای جریان مستقیم و الکتروموتورهای اونیورسال

انواع الکتروموتورهای جریان مستقیم و الکتروموتور های اونیور سال

فهرست مطالب:

انواع الکتروموتورهای جریان مستقیم و الکتروموتور های اونیور سال 1
الکترو موتورهای شنت یا موازی 6
الکترو موتورهای انیور سال 8
الکترو موتورهای سنکرون و اسنکرون و طرق مختلف راه اندازی آنها 9
الکترو موتورهای سنکرون 9
الکتروموتورهای آسنکرون 12
راه اندازی الکتروموتورهای آسنکرون 14
راه اندازی الکتروموتورهای آسنکرون سه فاز به صورت ستاره مثلث 14
راه اندازی الکتروموتور آسنکرون سه فاز روتور فازی به صورت قرار دادن مقاومت
در مسیر روتور 15
استفاده از وسایل حفاظتی الکترو موتورها 18
دستگاههای اندازه گیری و علائم اختصاری آنها به علاوه توسعه حدو اندازه گیری
ولتاژ جریان 18
فرق کنتور با وات متر 22
توسعه حدود اندازه گیری 22
در مورد ولت متر 26

الکتروموتور های جریان مستقیم مانند الکتروموتور های متناوب از سه بخش اصلی تشکیل شده اند .
1-استاتور
2-آرمیچر
3-هسته
برای راه اندازی موتورهای جریان مستقیم که به آنها موتورهای جریان دائم هم می
گویند لازم است که به استاتور و آرمیچر هر دو برق جریان مستقیم را اعمال نماییم.
بر روی محور آرمیچر تعدادی تیغه های مسی قرار دارد که به نام کلکتور معروف می باشند.این تیغه هاکه تعداد شان متناسب با تعداد کلافهای آرمیچر می باشد به طریقی در امتدادمحور نصب شده اند که تشکیل یک شکل استوانه ای را روی محور آرمیچر می دهند به نحوی که تمام تیغه ها نسب به همدیگر و بدنه عایق می باشند،دنباله این تیغه ها به
کلافهای سیم پیچی آرمیچر که به صورت موجی یا خوابیده می باشند اتصال و لحیم شده اند .کار این کلکتور جمع کردن جریان های مثبت ومنفی می باشد که در نتیجه یکسوساز، هم می باشد.
دور الکتروموتور های جریان مستقیم قابل کنترل و کم و زیاد شدن میباشد،هم از طریق مدار قطبهای استاتور و هم از طریق برق آرمیچر ،چنانچه جریان قطبهای استاتور را به وسیله رئوستا کم کنیم دورموتور ،زیاد می شود وبر عکس اگر جریان قطبهای استاتور زیاد شود.دور کم میشود.همچنین اگر جریان آرمیچر را زیاد نماییم .دور زیاد واگر کم نماییم دور کم میشود.
برای عوض کردن گردش یا دور موتور ها معمولاً جهت جریان آرمیچر را عوض می کنند البته با تغییر جهت جریان استاتور هم میسر است.

دانلود پروژه انواع الکتروموتورهای جریان مستقیم و الکتروموتورهای اونیورسال
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد