دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

فهرست مطالب

مقدمه

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه

الف ) فارابي

ب ) قاسبي

ج ) ابن سحنون

مبناي تعيين اهداف تعليم و تربيت

الف ) مبناي علمي

ب ) مبناي فلسفه

1) معرفت شناسي

2) هستي شناسي

3) ارزش شناسي

ج ) مبناي ديني

اهداف تربيتي از ديدگاه اسلام

اهداف نمائي

اهداف جزئي

روش‌هاي تعليم و تربيت

الف ) روش هاي تربيت مقربي

ب ) روش‌هاي خودسازي

ج ) روش‌هاي تربيت در اسلام

د ) روش‌هاي تعليم و تربيت از ديدگاه ابن خلدون

آداب و وظايف ويژه معلم با دانش آموزان

آداب و وظايف معلم در امر تدريس و جلسه درس

چكيده

منابع

اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي

بدين ترتيب مي‌توان اهداف تعليم و تربيت در نزد فارابي را بيان كرد

الف ) آموزش عقايد صحيح و تقويت اعتقاد به آنها. عقايدي همچون اعتقاد به خدا، عقل فعال، جهان آخرت، سعادت و راه وصول به آن از طريق شناخت افعال و اعمالي كه به سعادت منتهي مي‌شود.

ب ) آموزش مهارتهاي لازم براي تصدي وظيفه در مدينه فاضله

ج ) ترغيب و تشويق افراد براي عمل بر طبق عقايد صحيح

د ) ترغيب و تشويق افراد براي انجام وظايف مدني (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 1377)

ب ) اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه قابسي

از ديدگاه او هدف تعليم و تربيت كاملاً ديني است او فصل اول كتابش را با مباحث مهم ديني آغاز كرده است و او اين هدف ديني را دو بعد اعتقادي و رفتاري (عملي) و با عناوين ايمان – اسلام، استقامت و … تبيين مي‌كند او در بعد اعتقادي هدف تعليم و تربيت را ايمان مي‌داند.

ج ) اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه ابن سحنون

در نوشته‌هاي ابن سحنون هدف از تعليم و تربيت امري واضح تلقي شده است و اين اهداف ناظر بر تربيت ديني است.

دانلود مقاله اهداف تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد