دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ايمني و بهداشت محيط كار

ايمني و بهداشت محيط كار
فهرست مطالب
ايمني و بهداشت محيط كار 1
تاريخچه: 9
سازمان بين‎المللي كار ‎(I.L.O) 12
وظايف سازمان بين‎المللي كار 13
ساختار و نحوة كار سازمان بين‎المللي كار 15
عضويت در سازمان بين‎المللي كار 16
كمكهاي اوليه به هنگام برق‎گرفتگي 17
عوامل فيزيكي زيان‎آور محيط كار:‌ 18
1) جا و مكان وسايل و تجهيزات 20
2) روشنايي 21
3) آثار تهويه در محيط كار 22
4) صدا 23
آثار سروصدا 24
عوامل شيميايي زيان‎آور محيط كار 25
راه‎هاي پيشگيري و كنترل ذرات در محيط كار: 26
گازها 27
دستگاه‎هاي كنترل مواد آلاينده هوا در صنايع: 28
1- جذب در مايعات: 28
2- جذب سطحي جامدات: 28
3- تقطير: 29
ب- روشهاي كنترل و جدا كردن ذرات: 30
1- اتاقك‎هاي ته‎نشيني: 30
2- فيلتر يا صافي: 30
3- غبارگيرهاي هيدروليك (جمع‎آوري ذرات به طريقه شستشو): 30
آموزش ايمني 31
تعريف و اهداف آموزش ايمني: 31
عوامل رواني و فيزيولوژيكي محيط كار: 32
محيط و شرايط كار: 32
خستگي جسمي و رواني: 33
استعداد حادثه: 34
شرايط فيزيولوژيكي: 35
نقش روانشناسي در كار و صنعت: 36
خستگي 36
وسايل حفاظت انفرادي عبارتند از: 38
انواع گوشي‎هاي حفاظتي: 41
7- وسائل حفاظتي دست‎ها و بازوها: 43
8- حفاظت پاها (گتر، كفش و چكمه) 44
گترها: 44
كفش‎ها و چكمه‎ها: 45
انواع كفش‎هاي ايمني: 45
نكات مهم: 46
وسايل حفاظتي جهاز تنفسي: 46
ايجاد تسهيلات بهسازي محيط كار: 50
سؤالات تشريحي فصل اول 51
كمك‎هاي اوليه 53
صفات كمك دهنده: 53
حدود اختيارات و وظايف كمك دهنده: 54
الف) وظايف فرعي كمك‎دهنده 54
ب) وظايف اصلي كمك‎دهنده: 55
زخمها 56
انواع زخم‎ها: 56
زخم‎بندي يا پانسمان: 57
موارد استفاده از بانداژ: 58
نكات قابل توجه در نواربندي: 59
تنفس مصنوعي 59
تعريف تنفس مصنوعي: 60
دستورات كلي براي انجام تنفس مصنوعي 61
انواع تنفس مصنوعي 62
1- تنفس مصنوعي دهان به دهان: 63
2- طريقه دهان به بيني: 64
ماساژ قلب 64
ماساژ خارجي قلب 65
طريقة انجام ماساژ قلب بوسيله يك كمك‎دهنده: 65
ماساژ قلب و تنفس مصنوعي توسط يك كمك‎دهنده: 66
ماساژ قلب و تنفس مصنوعي بوسيلة دو كمك دهنده: 66
ماساژ قلبي در كودكان 67
شكستگي‎ها 68
اسكلت آدمي: 68
تقسيمات كلي اسكلت آدمي: 69
مفصل‎ها: 69
حمل بيمار يا مصدوم 70
انواع حمل: 71
طرز تهيه برانكار‎ ‎(Brancard): 71
سوختگيها 72
علل سوختگي: 72
كمك‎هاي اوليه در مورد سوختگان: 72
اقدامات اوليه سوختگي درجة يك: 74
اقدامات اوليه سوختگي درجة «دو»ي وسيع و درجة «سه»: 74
جعبة كمك‎هاي اوليه 74
مركز اورژانس: 75
توجه: 76
اگر بيمار يا مصدوم: 77
سؤالات تشريحي فصل دوم 78
آتش‎نشاني 80
طبقه‎بندي مواد سوختني نسبت به نوع و طريقة ‌اطفاء 81
طرق مختلف اطفاء حريق در حالت كلي 82
طرق مختلف اطفاء حريق مناسب هر يك از مواد سوختني 83
1- اطفاء (خاموش كردن) حريق (آتش‎سوزي) جامدات: 83
2- خاموش كردن حريق مايعات: 83
3- اطفاء آتش‎سوزي وسائل الكتريكي: 84
4- آتش‎سوزي گازها: 84
5- مواد منفجره: 84
موفقيت براي مبارزه با حريق: 85
خاموش كننده‎هاي دستي (كپسول‎هاي آتش‎نشاني) 86
انواع خاموش‎كننده‎ها از نظر مواد اطفايي داخل آن 88
نحوه به كار بردن دستگاه‎هاي محتوي آب: 88
2- خاموش كننده‎هاي مولد كف:‌ 88
فرق كف شيميايي و كف مكانيكي: 89
3- خاموش كننده‎هاي مايعات تبخير شونده (مواد هالوژنه) 89
4- خاموش كننده‎هاي گاز كربنيك ‎(CO2) 90
موارد استفاده از ‎CO2 90
5- خاموش كننده‎هاي پودر شيميايي 90
نحوه به كار بردن دستگاه‎هاي پودر شيميايي و گاز كربنيك: 91
محل نصب خاموش كننده‎هاي دستي 91
هوزريل‎ها: 92
محل هوزريل و سطح پوشش آن: 92
الف) استاندارد: 93
ب) حروف مشخص كنندة‌ كپسول‎ها: 93
1)‌ حرف ‎A: 93
2) حروف ‎A.B: 94
3) حروف ‎B.C: 94
4) حروف ‎A.B.C: 94
5) حرف ‎D: 95
اطفاء حريق‎هاي گسترده 95
كاربرد انواع خودروها 95
سؤالات تشريحي فصل سوم 97
 تاريخچه:
بشر از زماني كه خود را شنا خته، در پي تلاش و فعاليت بوده و طبيعتاً در مسير زمان، تحولاتي را پشت سر گذاشته است.
در دوره‎هايي كه زندگي بشر از شكار و صيد و يا كشاورزي تأمين مي‎شده، به سبب سادگي ابزار، عوارض وابسته به شغل (ايمني و بهداشت محيط كار) ناچيز بوده است و در اكثر موارد از چند خراش يا زخم ساده يا حدا كثر شكستگي اعضاء تجاوز نمي‎كرده است، ولي بتدريج كه صنعت پيشرفت كرد و نيروي محركه مكانيكي الكتريكي بوجود آمده ، خطرات نيز به همان نسبت افزايش يافت.
با وقوع انقلاب صنعتي در سالهاي بين 1760 تا 1830 در انگلستان و سرايت آن به ديگر كشورهاي اروپايي، نيروي محركه مكانيكي و الكتريكي وبوجود آمد با گسترش اختراعات و اكتشافات به تدريج كارهاي دستي، ماشيني شد.
استفاده از انرژيهاي ماهيچه‎اي، حيوانات، باد و جريان آب به حداقل رسيد و استفاده از انرژي جريان الكتريسيته، انرژي بخار (از طريق ماشين بخار و توربين بخار) و انرژي سوخت (گازهاي ناشي از سوخت بنزين و گازوئيل) افزايش يافت و جايگزين  آنها شد.
انقلاب صنعتي با اختراع ماشين بخار (1782) توسط «جيمز وات» آغاز شد و جهشي در صنايع نساجي و به دنبال آن در صنايع ديگر در انگلستان ايجاد كرد. سپس با اختراع وسايل ماشيني متعدد (به منظور تغيير و تبديل انرژي) به سرعت در تمام اروپا و آمريك او بعد هم در نقاط ديگر جهان گسترش يافت.
در نتيجة انقلاب صنعتي و اختراع و تكامل ماشينهاي توليد جديد، محيط كار از خانه‎ها و كارگاه‎هاي كوچك به كارخانه‎ها كشانده شد و صنعت چهره جديدي به خود گرفت.
هرچند انقلاب صنعتي براي انسان آسايش زيادي در زندگي  به همراه آورد و باعث گسترش پيشرفت در كليه مظاهر و شئون حيات شد، ليكن اين دگرگونيها جنبه‎هاي منفي نيز به دنبال داشت كه مهمترين آنها حوادث صنعتي، سروصدا، آلودگي محيط زيست و آلودگي هواست.
دربارة‌ پيشگيري از حوادث صنعتي بايستي اذعان داشت كه بشر با قيمتي گزاف و دردناك تجربه اندوزي كرده است. اوايل قرن نوزدهم با اوج انقلاب صنعتي و ورود ماشين در عرصه توليد، تغييرات شگرف، وسيع و همه  جانبه‎اي در شيوه زندگي  و اوضاع اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي مردم جهان پديدار شد.
اولين قانون كار  را فرانسه در خصوص كارخانه‎ها و كارگاه‎هايي كه ار انرژي مكانيكي استفاده مي‎نمودند و يا كار بطور مداوم در آنها صورت مي‎گرفت، مدون ساخت و همين قانون يك نظام بازرسي را در كارخانه‎هايي كه داراي 20 كارگر بودند پيش‎بيني نمود، معذالك قوانين لازم در خصوص حفاظت فني و واقعي كلمه تا سال 1839 تدوين نگرديد.
در بخشنامه‎اي به تاريخ 28 مه 1845 وزير كشور و دارايي پروس توصيه نمودند كه براي كارخانه‎ها بازرسان طبي تعيين شود. در سال 1853 براي مراكز صنعتي دوسلدرف- اكس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرساني از سوي دولت، انتخاب و موظف شدند كه به امور حفاظتي و نيز سلامت كارگران جوان رسيدگي كنند.
حمايت عمومي از كارگران، در مقابل حوادث و بيماري‎هاي ناشي از كار،  با تدوين قوانيني بوسيله كنفدراسيون آلمان شرقي در سال 1869 تأمين شد  و سپس در سال 1872 يك نظام بازرسي حفاظت و بهداشت كار بطور كلي، در پروس و تقريباً در همان دوره در ايالات صنعتي ساكس و باد بوجود آمد.
به موجب قانون امپراطوري مصوب 15 ژوئيه 1878، بازرسي كارخانه‎ها در كليه ايالات آلمان اجباري گرديد.  قوانين مربوط به بيمة حوادث ناشي از كار ‎- كه در چهارچوب آن نظام انجمن‎هاي  و بيمه حوادث بوجود آمد‎- در سال 1884 تدوين گرديد.
 انجمن ژاپني براي رفاه در صنايع كه در سال 1928 تأسيس شد، يكي از قديمي‎ترين سازمانهاي  موجود در آسيا مي‎باشد و به دنبال آن انجمن هندي براي حفاظت كه در سال  1931  تأسيس شد. در كشور استراليا شوراي ملي براي حفاظت و انجمن گال جديد جنوبي، فعاليت‎هاي خود را از سال 1927 آغاز كرده‎اند.
 شايد در صنعت معدن بيشتر از هر رشته ديگر در زمينه حفاظت تحقيقات به عمل آمده باشد. انفجار گاز و غبار، موارد حريق، تأسيسات برقي از مسائلي هستند كه درباره آنها كارهاي زيادي صورت گرفته است. بطور كلي صنعت از تحقيقات مربوط به محصولات شيميايي و مصالح ساختماني، مواد استخراجي، ماسك‎هاي تنفسي و غيره استفاده شاياني نموده است. به عنوان نمونة مؤسسات تحقيقي مي‎توان مؤسسات زير را نام برد:
1- انجمن صاحبان صنايع بلژيك
2- انستيتو «فدرال»  برا‌ي آزمايش مواد و مصالح
3- انستيتوي «بوخوم»  در خصوص تحقيقات راجع  به سيليكوز  در جمهوري فدرال آلمان
4- مركز مطالعات و تحقيقات در خصوص صنعت زغال در فرانسه (صنعت ملي شده)
5- انستيتوي ملي ايتاليا براي پيشگيري از حوادث
6- انستيتو حفاظت در معادن شفيلد انگلستان
7- دفتر معادن در ايالات متحده آمريكا
سازمان بين‎المللي كار ‎(I.L.O)
«International Labour Organisation»…………..
دانلود پروژه ايمني و بهداشت محيط كار
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد