دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ایمنی زیستی

 ایمنی زیستی
فهرست مطالب
مقدمه:. 1
فصل اول
وضعيت فعلي محصولات تراريخته در جهان. 2
آخرين وضعيت محصولات تراريخته. 3
وضعيت كشورهاي توليد كننده محصولات تراريخته  5
ارزش بازار جهاني و اثرات محصولات تراريخته  8
چشم اندازه آينده. 9
فصل دوم
عمده محصولات تراريخته و صفات تغيير يافته آنها  12
عمده محصولات تراریخته. 14
مقايسه سطح زيركشت محصولات تراريخته و غيرتراريخته  15
فصل سوم
نگراني‌هاي مصرف‌كنندگان. 17
عواقب پيش بيني نشده:. 20
عكس العملهاي نامطلوب به مواد غذايي. 21
حساسيت‌زاهاي غذايي. 22
فصل چهارم
راه‌های بر طرف کردن نگرانی. 24
ارزيابي خطرات اكولوژيكي رهاسازي محصولات تراريخته در محيط  25
آيا محصولات تراريخته با ساير گونه‌ها تلاقي پيدا خواهند كرد وموجب افزايش علف‌هاي هرز خواهند شد؟. 26
فصل پنجم
راه‌های مبارزه. 29
تکنیک‌های بیوتکنولوژی. 30
ارتباط نوع تغيير بيوتكنولوژيكي و آلرژي زايي  31
ارزيابي پتانسيل آلرژي زايي پروتئين‌هاي غذايي جديد  33
مراحل تشخيص موجودات تراريخته. 36
الف ـ مرحله نمونه برداري. 37
ب ـ مرحله غربال براي موجودات تغيير يافته ژنتيكي  39
ج ـ مرحله تشخيص موجودات تراريخته. 40
د ـ مرحله تشخيص كمي ميزان محصولات تراريخته  41
آنالیزهای ایمنوشیمی. 42
پارامترهاي فيزيكوشيمياي. 43
مثبت‌هاي دروغني در مقابل منفي‌هاي دروغين  43
فصل ششم
سیستم‌های کنترل کننده. 44
1- روشهاي تك فاكتوري جلوگيري از فرار ژن  45
2- روشهاي دو فاكتوري جلوگيري از فرار ژن  50
ايمني زيستي. 52
ايمني زيستي در ايران. 53
فصل هفتم
آگاهی دادن به مصرف کنندگان. 60
اهميت بيوتكنولوژي در كشاورزي. 62
-افزايش بهره‌وري توليد در واحد سطح. 64
-محصولات مقاوم در برابر علف كش‌ها. 65
-محصولات تراريخته و پالايش آلودگي‌هاي معدني  66
درخت تصميم گيري. 68
فاكتورهاي كليدي در طراحي درخت تصميم‌گيري:  71
1ـ خصوصيات گياه تراريخته:. 71
2 ـ تاريخچه مقاومت آفات:. 71
3 ـ پيچيدگي آفات:. 71
4 ـ سيستم زراعي:. 72
مراحل كليدي بكارگيري برنامه مديريت مقاومت براي آفات  72
پروتكل جهاني ايمني زيستي كارتاهينا. 73
برچسب گذاری. 74
نتيجه گيري و بحث. 75
مقدمه:
در حاليكه فقط حدود 20 سال از توليد اولين گياه دست ورزي شده ژنتيكي در جهان مي‌گذرد، روند پذيرش، كاشت و توليد گياهان زراعي تراريخته بويژه در ده سال اخير به سرعت افزايش يافته است به طوريكه د سال 2003 بيش از 7/67 ميليون هكتار از اراضي زير كشت دنيا به زراعت گياهان تراريخته اختصاص يافته است.
درك مناسبي از مزاياي اين گياهان و نيز بررسي اين موضوع كه چرا زراعت گياهان تراريخته مورد استقبال جدي كشاورزان آمريكا و ديگر كشورهاي جهان قرار گرفته و همينطور چالش‌ها و نگراني‌هايي كه مصرف كنندگان توليدات گياهان تراريخته با آن روبرو هستند…….

دانلود پروژه ایمنی زیستی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد