دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بازاریابی الکترونیک

بازاریابی الکترونیک
فهرست مطالب
تعاريف گوناگون از تجارت الکترونيک 4
EDI: انتقال الکترونيکي داده ها 5
مفاهيم کليدي تجارت الکترونيک: 6
دلايل ايجاد تجارت الکترونيک 7
باز شدن بازارهاي جديد : 7
افزايش کارايي: 7
توسعه توانمنديهاي موجود در تجارت سنتي: 8
شكل 2-2-1 (محدوده هاي ديجيتالي در تجارت الكترونيك) 10
انواع تراکنشات در تجارت الکترونيک 10
تعريف مدل تجاري ( (Business Model: 10
جدول 2-2-1  انواع مدل هاي عمومي تجارت الكترونيك 11
تعريف بازاريابي الکترونيک (اينترنتي): 14
فوايد بازاريابي الکترونيک 15
آميخته بازاريابي الکترونيک: 18
عناصرآميخته بازاريابي الکترونيک: 18
شكل 2-3-1 (آميخته بازاريابي الكترونيك ) 19
محصول (Product) : 20
مکان (Place) 20
قيمت (Price) 20
ترفيعات (Promotion) 21
شخصي سازي (Personalization) 21
حريم شخصي(Privacy) 22
ترفيع فروش (Sales promotion) 22
امنيت (security) 22
اجتماعات مجازي (Community) 23
خدمات مشتري (Customer Service) 23
شكل 2-3- 2   اجزاي آميخته بازاريابي الكترونيك 24
شكل 2-4- 1(چارچوب رفتار مصرف كننده آنلاين) 26
رفتار خريد آنلاين 27
قابل کنترل: 28
غيرقابل کنترل: 28
عناصر تشکيل دهنده تجربه وب web experience 29
فاکتورهاي روانشناسي (Psychological factor) 29
فاکتورهاي محتوايي (Content Factors) 29
شكل 2-4-3 (عناصر تشكيل دهنده Web Experience) 30
بررسي آيتم Interactivity (تعامل) و زيرمجموعه آن 31
گارانتي و سياستهاي استرداد(Guarantee & return policy) 32
4.عناصر کاهش عدم اطمينان(Uncertainty reducing elements) 32
بررسي آيتم Marketing mix(آميخته بازاريابي ) و زيرمجموعه آن 33
بخش پنجم : بازاريابي پست الکترونيک ، اولين روش بازاريابي الکترونيک 34
تعريف بازاريابي پست الکترونيک 34
شكل 2-5-1(متوسط نرخ پاسخگويي به روشهاي مختلف بازاريابي) 35
ابزار جذب 35
چند تعريف کليدي در بازاريابي پست الکترونيک 36
شكل 2-5-2 (راهكارهاي برتر بازاريابي پست الكترونيك ) 36
بازاريابي پست الکترونيک تراکنشي (Transactional email marketing) 36
مزاياي بازاريابي پست الکترونيک 38
روشهاي بازاريابي پست الکترونيک 39
گام سوم ) ارسال ايميل 42
جايگاه CRM دربازاريابي پست الکترونيک 43
گام هاي ايجاد يک استراتژي بازاريابي پست الکترونيک 44
شكل 2-5-3(پروسه ايجاد تقاضا بدون استفاده از بازاريابي پست الکترونيک) 45
شكل 2-5-4(پروسه ايجاد تقاضا با استفاده از بازاريابي پست الکترونيک) 46
مزاياي افزودن بازاريابي پست الکترونيک در فرايند ايجاد تقاضا و سيکل فروش: 46
جذب تقاضاهاي مشتريان (Lead acquisition) 46
حفظ و نگهداري مشتريان 46
شكل 2-5-5  (مقايسه نرخ جذب و حفظ مشتريان در بازاريابي پست الكترونيك) 46
معيارهاي سنجش نتايج فعاليتها (bottom line): 49
نقش نرم افزارهاي طراحي شده در بازاريابي پست الکترونيک 52
تعارض در کانالهاي Brick & Click: 54
خريداران دمدمي مزاج 54
بخش ششم : بازاريابي ويروسي ، دومين روش بازاريابي الکترونيک 56
تعريف بازاريابي ويروسي ازديد آقاي دکتر Ralf Wilson: 56
تعريف بازاريابي ويروسي از ديد پروفسور Dave Chaffey  : 57
مزاياي بازاريابي ويروسي 58
بازاريابي وبلاگ 60
تعريف Viral Email Marketing : 61
13 نکته درباره بازاريابي پست الکترونيک ويروسي 63
تعريف تبليغات آنلاين در دايرت المعارف wikipedia : 65
شكل 2-6-1(مقايسه اثربخشي روش هاي گوناگون تبليغاتي) 66
اهداف تبليغات آنلاين 66
ايجاد آگاهي ازبرند(Brand Awarness) 66
ارتباطات يک طرفهway communication) one -): 67
شكل 2-7-1 (اشكال مختلف تبليغات آنلاين و سطوح درآمدي) 70
2. تبليغات بنر (Banner ads) 71
تبليغات طبقه بندي شده(نيازمندي ها) (Classified ads) 73
اسپانسر (sponsor ship) 74
3. تبليغات Rich media 76
6. ارجاعات (Referral) 77
اهداف (Objective) : 81
سطح ريسک Level Of Risk : 81
ارزش مشتري 81
نحوه گزينش Affiliate ها : 83
دردايرت المعارف Wikipedia: 84
بخش نهم: تبليغات موتورهاي جستجو، پنجمين روش بازاريابي الکترونيک 86
CTR 89
بخش اول:کليات تجارت الکترونيک
 تعاريف گوناگون از تجارت الکترونيک
ساده ترين تعريف تجارت الکترونيک ، تجارتي است که بوسيله ابزارهاي الکترونيکي انجام مي شود که اين خود قطعا شامل تلفن و فکس براي انجام فعاليتهاي تجاري خواهد بود.بدين معني که هرزماني که شما کاتالوگي را مثلا از طريق پست دريافت مي کنيد يا فکس ارسال مي کنيد و يا گوشي تلفن را برمي داريد در حال انجام معاملات و تراکنشات تجارت الکترونيک هستيد. ( کتابCIW E-commerce Designer. Certification Bible  نوشته Chris Minnick & Margaret T.Minnkk,  )………….
دانلود پروژه بازاریابی الکترونیک
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد