دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بافت صنایع شهرستان ابهر

بافت صنایع شهرستان ابهر

فهرست مطالب

مقدمه : 4
پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر 4
محصولات غذائي وآشاميدنيها 15
محصولات ازلاستيك و پلاستيك 24
صنايع‌پلاستيك‌پوشينه‌ 28
نام محصول : فيلم پلاستيكي – انواع فيلم پلاستيكي چندلايه 28
ماشين آلات و دستگاههاي برقي 33
ساير محصولات كاني غيرفلزي 35
ساخت فلزات اساسي 44
ساخت مواد و محصولات شيميائي 45
شركت توليدي صنعتي‌پاياكودسازان‌ 48
نام محصول:سولفات آهن 48
ساخت منسوجات 56
توليدي‌دوك‌ نخ 66
نام محصول:پارچه هاي سيستم پنبه اي والياف مصنوعي 66
پارس‌نخ‌ 71
پارس‌ دكور (مكمل‌) 72
پرريس‌ 73
شركت‌نساجي‌رازي‌ 76
فولاد چرخ‌ 79
شهاب‌ صنعت‌هيدج 81
پژوهشكار 83
تولید محصولات چرمی و چوبی 85
ساخت وسایل نقلیه 87
كيان‌چرخ‌ 89
كيان‌چرخ‌ 89
نام محصول: انواع دوچرخه 89
چكاد صنعت‌فلاح‌(موقت) 91
وحدت‌شريف‌آباد 92
محصولات فلزي فابريكي 95
توليدي‌كيانيا 96
تانكر سازي‌پيمان‌ابهر 98
شركت‌ توليدي‌وصنعتي‌جم‌قوطي‌ابهر(سهامي‌خاص‌( 99
مشخصات ابهر بافت 102
منابع : 106
مقدمه :
پتانسیل های معدنی و صنعتی شهرستان ابهر
شمه ايي كلي از پتانسيلهاي معدني شهرستان ابهـر
مرغوبيت نسبي در مواد معدني موجود در شهرستان ابهر وتنوع آن ,وضعيت مناسبي را براي ايجاد صنايع معدني تزئيني وصنايع جنبي مورد نياز بوجود آورده است بويژه وجود معادن فعال گرانيت  سيليس كائولن وخاك صنعتي در اين شهرستان وظرفيت كافي براي توليدات اين مواد واولويتهاي نزديكي محل معادن به بازار مصرف و وجود راههاي مناسب ارتباطي به استانهاي مجاور حائز اهميت است.
از ديگر جهات وجود صنايع معدني متناسب با مواد معدني ,فراهم شدن كليه امكانات لازم براي فعاليت بخش خصوصي از طريق رفع موانع قانوني ,حمايت دولت از تعاوني هاي معدني وعدم وابستگي فعاليتهاي معدني به تكنولوژي خارجي شرايط را براي سرمايه گذاران در اين بخش فراهم نموده است
از طرف ديگر تنگناها ومحدوديتهايي چون كوتاه بودن زمان بهره برداري از معادن ,انگيزه سرمايه گذاري طولاني مدت را براي فعالان بخش خصوصي از بين مي برد.ركود نسبي فعاليت برخي از معادن بعلت فقدان بازار مصرف ,يا نداشتن حرفه اقتصادي ,كمبود ماشين آلات مناسب ونو و تكنولوژي پيشرفته در فعاليتهاي اكتشافي وعدم بهره مندي از نيروهاي متخصص بعلت دشواري كار توسعه وايمني كافي براي فعالان در اين بخش را كاهش داده است .
عدم وجود شركتهاي صنعتي مناسب براي صنايع معدني براي جلوگيري از آلودگي حاصل از كار , تعداد مراكز تصميم گيري وروشن نبودن مقررات ادارات مرتبط ,سرمايه بر بودن وريسك پذير بودن فعاليتهاي معدني ,فقدان مراكز آزمايشگاهي وتحقيقات كاربردي ,فقدان شركتهاي مشاوره اي وخدماتي ,كمبود سرمايه گذاري زيربنايي , از قبيل راه برق ,مخابرات ومطالعات واكتشافات ,فقدان تشكل در بين معدن كاران ومتناسب نبودن رشد قيمت ماده معدني در مقايسه با رشد قيمت تمام شده از عمده تنگناها ومحدوديتهاي بخش صنايع معدني در شهرستان ابهر مي باشد
با وصف اين در سالهاي اخير خصوصاً در دوران خدمتگذاري دولت اصلاحات شاهد رشد چشمگيــري در اين زمينــه بوده ايم كه در ذيل برخي از آن موارد را بصورت كلي ملاحظه مي فرمائيد
از مجموع 32 معدن فعال در شهرستان تعداد 18 معدن از سال 76 تا 84 پروانه بهره برداري گرفته اند .كه 25/56% را شامل مي شوند
– اكنون در بخش معادن شهرستان حدود 280 نفر بصورت مستقيم مشغولند ونزديك 500 نفر نيز بصورت غير مستقيم در چرخه فعاليت معادن شهرستان اشتغال دارند
– شهرستان ابهر 9/65 درصد از سهم معادن شهرستانهاي (ناحيه ابهر) را بخود اختصاص داده وناحيه ابهر نيز 2/15% از ذخاير معادن استان را تشكيل مي دهد.
– در شهرستان ابهر در بخش معدن 5 واحد تعاوني معدنكاري و27 واحد خصوصي معدن مشغول فعاليت است.
– در پيگيريهايي كه از طريق فرمانداري ابهر صورت گرفته جلساتي با معدنكاران در سال 83 برگزار گرديده وضمن توجه وحل پاره ايي از مشكلات آنان تشكيل سنديكاي ويژه معدنكاران پيشنهاد گرديده كه در شرف انجام است.
معــدن :
تعداد وميزان ذخاير معدني در شهرستان ابهر در سال 76

معادن    معادن غيرفعال    مجموع    ميزان ذخاير (تن)
فعال    غيرفعال    مجموع
29    2    31    28756901    642000    29380901
تعداد معادن فعال موجود در سال 1382
معدن    سيليس    سنگ لاشه    سنگهاي تزئيني (تن)    آهن    خاك صنعتي (تن(
گرانيت    تراورتن    مرمريت    2    4
11    1    0
ظرفيت    15974321 تن    –    37516901    –    –    –    3068000
ميزان استخراج وارزش توليد  در سال 1382
استخراج (تن)    ارزش توليد (ميليون ريال)    نيروي شاغل بكار در سال 1382
327329    17670    263 نفر
تعداد موافقت اصولي     گواهينامه اكتشاف صادر شده وشركت هاي تعاوني در سال 82
حوزه        پروانه اكتشاف صادر شده     تعداد گواهينامه اكتشاف صادر شده     تعداد شركتهاي تعاوني
ابهر                16    3    8
از مجموع 110885964000 ريال سرمايه گذاري انجام شده در بخش معدن  د ر سا ل 1382 در استان زنجان 16794568000 ريال  سرمايه گذاري  د ر ناحيه ابهر صورت گرفته كه 15% سرمايه گذاري  كل استان  را  شامل ميشود بيشترين  سرمايه گذاري در  ناحيه ابهر  در شهرستان ابهر  به ميزان 000/282/359/10  ريال انجام گرفته است كه برابر با 7/61% كل سرمايه گذاري  ناحيه در بخش معدن بوده است.
سرمايه گذاري  انجام شده   در بخش  معدن (خصوصي ) 000/282/359/10 ريال در ابهر بوده است.
مهمترين محدوديت ها وتنگناهاي توسعه بخش معدن
1- عدم وجود برنامه توسعه صنعتي و معدني يا برنامه دراز مدت
2- محدود بودن فصل کاري فعاليت مدني به لحاظ شرايط جوي شهرستان
3- کمبود منابع تامين سرمايه گذاري و مشکلات سيستم بانکي در رابطه با ارائه تسهيلات
4- ايجاد راه هاي ارتباطي مناسب براي معادن فعال و غير فعال و انديس هاي معدني
5- ضعف شديد تکنولوژي کلي صنعتي و معدني
6- عدم اطلاع اکثر مديران معدني از دانش روز و ضعف مديريتي واحدهاي امور مختلف توليد، صادرات، بازاريابي و انبارداري
7- عدم وجود صنايع تبديلي مربوط معادن فعال شهرستان
8- کمبود ماشين آلات درحال حاضر نحوه استخراج در اغلب معادن شهرستان بصورت سنتي انجام مي گيرد.
9- ناکافي بودن مطالعات زمين شناسي و معدني در شهرستان
10- عدم وجود برنامه جامع مطالعات معادني شهرستان و تهيه نقشه با مقياس بزرگ زمين شناسي
11- فعال نمودن کميته توسعه صادرات غير نفتي، تشويق توسعه صادرات، بيمه تضمين صادرات
مهمترين قابليت ها و مزيتهاي بخش معدن
– وجود ذخاير قابل توجهي از گرانيت، گچ، سيلس، کائولن، خاک هاي صنعتي در شهر استان که زمينه ساز ايجاد صنايع معدني و صنايع وابسته به مواد اوليه معدني است.
2- وجود پتانسيل هاي مواد معدني فلزي براي سرمايه گذاري در بخش اکتشاف
3- وجود شهرک صنعتي
4- استقرار شبکه هاي زير بنايي از قبيل راه، راه آهن، برق و گاز
5- قرار گرفتن شهرهاي عمده شهرستان در مسير ترانزيت تهران – تبريز و اروپا
6- وجود نيروي انساني کارآمد ومراکز آموزش عالي و فني حرفه اي
بخش معدن
از مجموع 34 معدن فعال و غير فعال شهرستان ابهر سهم معادن فعال 46/70 درصد مي باشد انديس هاي معدني فعال شهرستان عبارتند از کانساره هاي غير فلزي، معادل سيلس، نقش معدن و خاک هاي صنعتي سه معدن، کانساره هاي فلزي، شامل آهن دو معدن – 6 مورد معادن سنگ هاي تزئيني، لاشه آهکي، تراورن، 5 مورد معدن گرانيت و يک مورد معدن مرمريت معادن سيلس با 30 درصد بيشترين و معدن مرمريت بالا درصد کمترين سهم از معادن فعال شهرستان را به خود اختصاص داده اند. ميزان ذخاير مدني شهرستان 36729 هزار تن برآورده گرديده که سهم معادن فعال 26908 هزار تن معادل 3/73 درصد و سهم معادن غير فعال با 9821 هزار تن معادل 7/26 درصد بوده است.
تعداد شاغلان در معادن فعال شهرستان ابهر جمعاً 78 نفر بوده که سهم معادن سيلس با 8/30 درصد بيشترين معادن آهن با 4/6 درصد کمترين درصد سهم را به خود اختصاص داده است.
سهم شهرستان از معادن فعال استان معادل 4/36 درصد و از معادن غير فعال 8/20 درصد بوده است ميزان ذخاير معادن فعال و غير فعال شهرستان ابهر در مقايسه با کل استان به ترتيب 1/18 درصد و 8/3 درصد بوده است ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در بهره برداري از معادن شهرستان معادل 400000 ريال بوده که در مقايسه با استان 3/33 درصد به اين شهرستان اختصاص داشته است.
محدوديت ها و تنگناهاي بخش صنعت
1- عدم استقرا اداره صنايع و معادن با توجه به فعاليت بسيار گسترده صنايع در منطقه
2- لزوم پيگيري استقرار سريع سايپا ديزل در شهرستان که زمين مورد نياز مشخص و واگذار گرديده و موافقت اوليه آن صورت گرفته است.
3- فقدان ارتباط کافي بخش هاي صنعت، معدن و کشاورزي
4- عدم وجود برنامه ريزي صحيح وبازار جذب توليدات
5- گسترش وقفه دار صنايع در شهرک صنعتي
6- پايين بودن توان مالي توليد کنندگان صنايع دستي و مقرون به صرفه نبودن توليدات
7- صدور مجوزهاي صنعتي توليدي در استان مجاور که مشابه آن در شهرستان فعاليت توليدي دارند.
8- حمايت ناکافي از توليد کنندگان و صنايع کوچک
9- ضعف تخصصي مديران واحدهاي صنعتي و کمبود نيروي انسان متخصصين.
10- وجود يک واحد اداري مربوط به صنايع دستي تکافوي نياز اين شهرستان را نمي کند و با توجه به گسترش و ميل به صنعتي شدن منطقه و ايجاد واحد جديد بدون توجه به واحدهاي موجود، نياز اين شهرستان را به مراکز آموزشي و خدمات فني صنايع بيشتر مي کند اين شهرستان داراي زمينه مناسب براي توسعه صنعتي مي باشد که بر طرف نمودن ضعف همکاري و هماهنگي سازمان هاي متوي در خصوص تدوين و تنظيم آئين نامه هاي هماهنگ و پشتيباني حمايت لازم از شهرک صنعتي، امکان توسعه مطلوب در آن زمينه را فراهم مي سازد.
11- عدم رفع حل مشکل شهرک صنعتي شماره 2 ابهر که موجب غير فعال بودن و جلب سرمايه گذاري گرديده است.
قابليت ها و امکانات بخش صنعت
1- قرار گرفتن شهرستان در مسير جاده ترانزيت – آزاد راه – راه آهن و …
2- همجواري با استان هاي مهم صنعتي کشور بخصوص استان قزوين و تهران.
3- وجود واحدهاي صنعتي قوي در زمينه نساجي و قطعات خودرو و صنايع کاني غير فلزي
4- دسترسي به شبکه قوي انتقال برق، گاز، نفت
5- برخورداري از پتانسيل هاي آبي و ظرفيت مناسب معدن
6- زمينه بسيار مناسب ايجاد صنايع گوناگون تبديلي زراعي، باغي و دامي
صنايع دستي
صنايع دستي رايج در منطقه ابهر قالي بافي و گليم بافي سات ولي از ميزان توليد و ارزش ريالي و همچنين تعداد خانوارهايي که به اين کار مشغول مي باشند گزارش در دست نمي باشد در منطقه ابهر تعداد 14 واحد صنعتي در نقاط روستايي، 10 طرح در زمينه صنايع غذايي صنايع کاني غير فلزي 3 طرح صنايع فلزي طرح مي باشد که ميزان اشتغال زايي آنها 118 نفر مي باشد که صنايع غذايي با 72 در صد از ظرفيت هاي اشتغال زايي، رشته توليدي غالب است و سهم کاني غيرفلزي 25 درصد مي باشد. درکليه رشته هاي توليدي، غير از صنايع نساجي شهرستان زنجان داراي سهم غالب است و پس از آن شهرستان ابهر قرار مي گيرد. نساجي هر دو واحد توليد استان در شهرستان خدابنده استقرار دارد.
در صنايع غذايي بالاترين ضريب تمرکز به ميزان 2 مربوط به شهرستان ابهر مي باشد در شهرستان ابهر صنايع غذايي کاني غير فلزي و فلزي با فاصله نزديک نسبت به يکديگر رشته هاي توليدي غالب محسوب مي شوند 42 درصد از ظرفيت فني اشتغال زايي صنايع روستايي در حال احداث در شهرستان ابهر تمرکز دارد و بالاترين ضريب تمرکز مکاني ظرفيت هاي اشتغال زايي به ميزان 5/2 مربوط به شهرستان ابهر است در صنايع روستايي سهم شهرستان ابهر در مقايسه با استان درصدور جواز تاسيس 8/36 درصد نيروي شاغل 7/52 درصد و ميزان سرمايه گذاري 5/55 درصد مي باشد.
صنعت
شهرستان ابهر داراي چهار شهرک صنعتي ابهر – سلطانيه – هيدج وصائين قلعه مي باشد بر اساس آمار اداره کل صنايع استان تعداد کارگاه هاي بزرگ صنعتي فعال شهرستان ابهر برابر 123 واحد با اشتغال 8287 نفر نيروي انساني بوده است در اين شهرستان عمده سرمايه گذاري در صنعت محصولات غذايي و آشاميدني 20 فقره منسوجات 36 فقره – دباغي – کيف وکفش يک فقره، چوب و محصولات چوبي 3 فقره محصولات لاستيک و پلاستيک 11 مورد محصولات کاني غير فلزي 16 مورد وسيله نقليه موتوري 2 مورد – ساخت کاغذ ومصنوعات کاغذي 8 مورد بوده که در اين شهرستان سرمايه گذاري در صنعت نساجي اعم از واحدهاي در حال بهره برداري و طرح هاي نيمه تمام نسبت به ساير صنايع و مناطق استان چشمگير مي باشد مطبويت خاصي داشته است اين شهرستان داراي امکانات نسبي از نظر زير بناهاي صنعتي مي باشد که اگر اين زيربنا ها از نظر کمي و کيفي توسعه يابد مي تواند در استمرار واستقرار و توسعه صنايع ديگر نقش خوبي داشته باشد شهرستان ابهر به لحاظ شاخص اشتغال زائي و تعداد واحد صنفي موجود دومين شهرستان استان محسوب مي گردد.
در سالهاي اخير بلحاظ انتقال قسمتي ازخط توليد ريخته گري و تغيير محصولات توليد شرکت پلاستيک به توليدي قطعات پلاستيکي و همچنين اقداماتي که درخصوص انتقال قسمتي از شرکت سايپا ديزل به شهرستان ابهر صورت گرفته مي تواند نسبت به ساير صنايع چشمگير تر باشد.
بطور کلي توسعه صنعتي دراين شهرستان در وضعيت کنوني و آينده، در اثر مرکزيت و وجود امکانات زيربنايي و رفاهي وراه هاي ارتباطي مناسب مي بوده و توسعه يافتگي صنعتي را در آينده اين شهرستان توجيه مي نمايد
محصولات غذائي وآشاميدنيها
صنايع غذائي هوكامه
صنايع غذائي هوكامه
آدرس كارخانه: ابهر- ابتدای جاده قیدار- بعد از پارس نخ- جنب شرکت جافرآورد
آدرس دفترمركزي: تهران خ سپهبد قرني چهارراه موسي كلانتري ساختمان  شماره 17ط2
تلفن وفاكس مركزي: 8821002
نام محصول : غذاي اماده ازغيرسبزيجات
اسلام‌نقيلو
اسلام‌نقيلو
آدرس كارخانه: هيدج‌خيابان‌قندي‌شرقي‌پشت‌مخابرات‌
تلفن وفاكس كارخانه : ‌ 0242-5754111
تلفن وفاكس مركزي:  09112412050
نام محصول غلات پوست كنده – بسته بندي غلات –  بسته بندي حبوبات
شركت‌ كيمياگرآريان‌
شركت‌ كيمياگرآريان‌
آدرس كارخانه:  ابهر، مجتمع صنعتي نورين، قطعه10 جنب شاهين دوچرخ
آدرس دفترمركزي: تهران خيابان آفريقا برج آناهيتا واحد405
تلفن وفاكس مركزي:  021-8783356
نام محصول : اسانس ميوه……….

 

دانلود پروژه بافت صنایع شهرستان ابهر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد