دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بانکداری

بانکداری

فهرست مطالب
عمليات بانکداری و اصول  مديريت بانک… 3
راههای تجهيز منابع توسط يک بانک تجاری.. 3
راههای  تخصيص منابع مالی.. 3
اتاق پاياپاي.. 6
تغيير در حجم پول از طريق خلق پول تو سط بانكها با فروض مختلف: 7
بانكداري بدون ربا 9
مديريت بانک بر اساس سه اصل  «منفعت، نقدينگی، امنيت ». 12
نرخ بهره، توجيهات اقتصادي و پيامدهاي.. 14
توجيهات اقتصادي نرخ بهره و اشكالات وارده. 14
بهره، سهم سرمايه نقدي از توليد. 14
بهره به عنوان پاداش امساك از مصرف و عامل مؤثر در پس‌‌انداز. 14
نظريه ترجيح زماني.. 17
نظريه رجحان نقدينگي.. 18
بهره بعنوان اجاره پول.. 19
بهره بعنوان هزينه فرصت پول.. 21
بهره بعنوان متوسط نرخ سود و معياري براي ارزيابي پروژه. 21
بهره به عنوان پاداش تحمل ريسك… 22
پيامدهاي نرخ بهره (ربا) 24
ربا عامل كاهش ريسك پذيري بالفعل جامعه. 24
ربا عامل جذب منابع مالي به فعاليتهاي غير مولد. 25
بهره عامل بروز عدم تعادل در اقتصاد. 25
بهره علت نوسانات تجاري.. 25
بهره علت ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي مولد. 25
مشكل سياست‌گذاري.. 26
بهره عامل تبديل سرمايه نقدي به كالاي سلطه‌گر. 27
بهره عامل ترك امور خير (اصطناع معروف) 27
بهره عامل كاهش انگيزه جهت كار و فعاليت سالم. 27
بهره عامل توزيع نامطلوب ثروت.. 27
مقايسه نظام مالي مبتني بر نرخ بهره و نظام مالي مبتني بر نرخ سود. 28
بيان يك مسأله. 29
حجم پول و عوامل مؤثر بر آن.. 31
نظريه‌هاي پولي.. 34
نظريه‌هاي كلاسيك پول.. 35
ريكاردو.. 35
استوارت ميل.. 35
فيشر. 36
استنتاجات نظريه مقداري پول.. 36
انتقادات.. 36
روش كمبريج (مارشال، پيگو) 37
نظريه رجحان نقدينگي كينز از كتاب پول و بانك ماجدي (20 صفحه) 38
نظريه مقداري فريدمن از كتاب اقتصاد پول و بانكداري شجري صص172-164. 38
نظريه ويكسل از جزوه كلاسي.. 38
سياست پولي و ابزارهاي آن.. 38
تعريف سياست پولي و اهميت آن.. 38
اهداف سياست پولي.. 38
ابزار‌هاي سياست پولي.. 39
علل عدم موفقيت عمليات بازار باز در ايران.. 42
نقد و بررسي اوراق جايگزين اوراق قرضه دولتي.. 43
ارزيابي اوراق مشاركت دولتي : 47
تورم. 48
نظريه هاي تورم. 50
 علل تورم. 51
عمليات بانکداری و اصول  مديريت بانک
عمليات اصلی بانک:
پذيرش سپرده افتتاح حساب جاري، اعطاي اعتبار، انجام معامله روي برات و سفته، عمليات مربوط به سهام و اسناد و برگهاي بهادار ديگر، نقل و انتقال پول در داخل اقتصاد، معاملات ارزي، معامله روي فلزهاي گرانبها، واگذاري صندوق امانات، تضمين و صدور ضمانت نامه، كمك به ساير مؤسسات بازرگاني از جمله عمليات بانكي تعريف شده‌اند.
وظايف و عمليات اصلی بانک تجاری عبارت است از تجهيز منابع و تخصيص اين منابع مالی
راههای تجهيز منابع توسط يک بانک تجاری
سپرده های ديداری: وجوهی است که مشتريان نزد بانک به امانت می‌سپارند و بانک بايد عندالمطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد، به اين سپرده ها بهره تعلق نمی‌گيرد. لذا ارزانترين منبع مالی بانکها را تشکيل می‌دهد.
سپرده های مدت دار سپرده ثابت:
   اين نوع سپرده ها قراردادی است بين بانک و مشتری که توافق می‌شود، مشتری مبلغ معينی وجه نقد را برای مدت معين به بانک بسپارد و بانک متعهد می‌شود که اصل و بهره سپرده را در سررسيد به مشتری پرداخت نمايد. از اين سپرده ها بيشتر برای سرمايه گذاری استفاده می‌شود و اين مزيت است، البته پس از کسر ذخيره قانونی، وام اعطا می‌شود يا سرمايه گذاری می‌گردد. مكانيزم استفاده از سپرده ديداري و سپرده ثابت از طريق در اختيار گذاردن چك يا دفترچه حساب بوسيله بانك صورت مي‌پذيرد. سپرده ديداري مي‌تواند از طريق افتتاح حساب جاري يا حساب پس انداز مورد استفاده قرار گيرد. استفاده از سپرده ثابت تنها از طريق حساب پس انداز امكان پذير است.
راههای  تخصيص منابع مالی
اعطای اعتبار اضافه برداشت )اعتبار در حساب جاري(: بانک به مشتری اجازه می‌دهد تا حساب جاری خويش را تا سقف معينی بدهکار نمايد، به مانده بدهکار حساب موصوف، بهره تعلق می‌گيرد. و اين روش که بيشتر بانک به تجار اعطا می‌نمايد، يک نوع اعتبار کوتاه مدت و موقتی است، بانک اعتبار در حساب جاری را صرفا بر اساس شناخت مشتری و بدون اخذ وثيقه يا تضمينی اعطا می‌نمايد. اعتبار در حساب جاري در حقيقت اعطاي وام كوتاه مدت از طرف بانك به افراد است. هدف از اعطاي اين اعتبار ارضاء نيازهاي مالي كوتاه مدت افراد بوسيله بانك ها مي‌باشد. با اعطاي اين اعتبار بانك افراد را مجاز مي‌كند كه به ميزان اعتبار در نظر گرفته از حساب جاري خود بيشتر از مقدار سپرده استفاده نمايند. براي مثال اگر مانده حساب جاري آقاي الف (بستانكار حساب) برابر با 1000 ريال باشد و بانك اعتبار به مبلغ 50000 ريال به آقاي الف بدهد او تا مبلغ 51000 ريال مي‌تواند از حساب جاري خود برداشت نمايد. بديهي است كه در مقابل اعطاي اين اعتبار بانك بهره دريافت مي‌كند…………..

دانلود پروژه بانکداری
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد