دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی بحث فقهی و حقوقی قتل ناشی از اشتباه در حد

بحث فقهی و حقوقی قتل ناشی از اشتباه در حد
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کلیات
فصل اول
بحث فقهی و حقوقی قتل ناشی از اشتباه در هدف
گفتار اول: قتل ناشی از اشتباه در هدف
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هدف
مبحث اول: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر است.
مبحث دوم: گروهی که معتقدند محقون‌الدم یا مهدورالدم بودن هدف نخستین قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف مؤثر نیست.
مبحث سوم : نظر دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
مبحث چهارم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف
گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه در هویت
الف: تعریف قتل ناشی از اشتباه در هویت
مبحث اول: طرفداران نظریی عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت
مبحث دوم : طرفداران نظریی غیرعمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هویت
مبحث سوم :تحلیل نهایی:
مبحث چهارم : مفهوم اشتباه در هدف
‌مبحث پنجم : ديدگاه‌هاي فقهي و حقوقي در قبال قتل ناشي از اشتباه در هدف
بند اول :  ديدگاه حقوقي
بند دوم : ديدگاه مقنن در قبال قتل ناشي از اشتباه در هدف
فصل دوم
صور مسأله
گفتار اول :صور مسأله
قتل عمدی غیر مشروع
مبحث اول :علت حرمان قاتل از ارث
مبحث دوم : دلیل اثباتی حکم مسذله
مبحث سوم : قتل عمدی مشروع:
مبحث چهارم :اثر قتل عمدی مشروع در ارث
مبحث پنجم : دلیل اثبات این حکم
بند اول : قتل خطائی غیر مشروع
بند دوم : اثر قتل خطائی غیر مشروع در ارث
عقیده اول و ادله آن
بند سوم :عقیده سوم و ادله آن
مبحث ششم : قتل خطائی مشروع
بند اول :اثر قتل خطائی مشروع در ارث
نتيجه‌گيري
پیشنهادات
منابع
Abstract
چکيده:
ماهيت قتل ناشي از اشتباه در هدف، يکي از مسائل مورد اختلاف در حقوق کيفري اختصاصي در رابطه با قتل است و اين موضوع همواره منجر به بروز اختلاف نظرهايي ميان حقوق‌دانان و فقها شده است. ‌
بعضي از فقها چنين قتلي را خطاي محض دانسته و در مقابل گروهي ديگر از فقها، محقون الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از خطاي در هدف را در ماهيت قتل ارتکابي مؤثر مي‌دانند.حقوق‌دانان نيز تقريباً شبيه ديدگاه فقها قايل به پذيرش هر يک از موارد مذکور شده‌اند.در قوانين موضوعه ايران تا قبل از انقلاب اسلامي چنين قتلي، عمدي بود تا اين‌که قانون‌گذار در ماده 296 قانون مجازات اسلامي، مطلقاً چنين قتلي را بدون تفکيک در هدف اوليه قاتل، آن را خطاي محض تلقي نمود.
در اين مقاله در حد توان به ديدگاه‌هاي فقهي، حقوقي و تقنيني درخصوص قتل ناشي از اشتباه در هدف خواهيم پرداخت و در نهايت سياست کيفري ايران در قبال چنين قتلي مورد مداقه قرار مي‌گيرد.
مقدمه
جرایم علیه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق کیفری اختصاصی می‌باشد که به دو بخش جرایم علیه تمامیت جسمانی و جرایم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود. در این بین جرایم علیه تمامیت جسمانی (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنین) نسبت به جرایم علیه شخصیت معنوی (مثل توهین، افترا، قذف، نشراکاذیب) از اهمیت بیشتری برخوردار است. در بین جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرم قتل نیز از همه مهمتر است چرا که بنا به تعریف، قتل عبارت است از سلب حیات از انسان زنده و به این ترتیب جرم قتل، با ارزش‌ترین موهبت الهی به انسان را که همان جسم و جان او باشد، از وی می‌گیرد. بنابراین در همه‌ی نظامهای حقوقی دنیا جرم قتل از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار می‌باشد. جرم قتل دارای حالتهای ارتکابی مختلفی است که از جملی آنها “قتل ناشی از اشتباه در هدف ” و “قتل ناشی از اشتباه درهویت ” می‌باشند که همواره حقوقدانان و حتی فقها نیز در مورد ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از این جهت بررسی تفصیلی مسائل اختصاصی مربوط به هرکدام از این دو نوع قتل، به درک مطلب کمک خواهد کرد.

 

دانلود کار تحقیقی بحث فقهی و حقوقی قتل ناشی از اشتباه در حد
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد