دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي الگوي سني ازدواج در ايران

بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
فهرست مطالب
بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
بيان مسئله:
عوامل موثر بر الگوي سني ازدواج:
الف – عوامل موثر بر سن ازدواج در زن و مرد
ب – عوامل موثر بر اختلاف سن زن ومرد در هنگام ازدواج
ج – عوامل موثر بر افزايش و كاهش ميزان ازدواج
د – عوامل موثر بر ازدواج مجدد در زن ومرد
ه- عوامل موثر بر نسبت جنسي در جامعه
اهداف اختصاصي:
اهداف:
اهداف   كاربردي:
سئوال ها:
فرضيات:
روش تحقيق:
نمونه گيري:
ملاحظات اخلاقي:
پيش آزمايي:
نتيجه بررسي:
تحليل داده ها:
 بررسي وضع موجود :
هرم سني به تفكيك روستا و شهر
هرم سني به تفكيك روستا و شهر در كل كشور
هرم سني به تفكيك استانها
گروه هاي سن
گروه هاي سني ازدواج:
نمودار شماره 9
برآورد وضعيت الگوي سني ازدواج در آينده كشور:
نمودار شماره10: مقايسه تعداد موارد ازدواج درهر گروه سني به تفكيك زن و مرد
آغاز بحران:
نمودار شماره 11: هرم سني افراد مجرد دركل كشور
نمودار شماره 12: نمايش اختلاف تعداد پسر و دختر به تفكيك سال تولد
نمودار شماره 14: مقايسه تعداد افراد مجرد به تفكيك سال تولد
برآورد رقمي:
برآورد شرايط ايده آل:
پيشگيري:
نتيجه گيري
منابع:
بيان مسئله:
كنترل ميزان رشد جمعيت يكي از مهمترين شاخصهاي توسعه بحساب مي آيد. جمعيت دنيا در سال 1950 دو و نيم ميليارد نفر بوده و اكنون از مرز 6 مليارد نفر گذشته است و پيش بيني مي شود در سال 2025 ميلادي به 5/8 ميليارد نفر برسد طي همين سالها در ايران روند رشد جمعيت از متوسط دنيا بالاتر بود و جمعيت 10 ميليوني 100 سال قبل اكنون به نزديك به 7 برابر رسيده است.
كشور جمهوري اسلامي ايران كه در دوران سالهاي اوليه انقلاب داراي رشد جمعيت بالا و در حدود7/2 (كه تا 4/3 نيز ذكر شده است)و در سالهاي اخير اين ميزان رشد  تا حدود 7/1 (و مواردي تا 2/1 نيز ذكر شده) كاهش يافت اين كاهش رشد جمعيت ناشي از اجراي طرحها و برنامه هاي كنترل جمعيت در سالهاي اخير بوده است.
هرم سني جمعيت ايران در سالهاي اول بعد از انقلاب شكلي مخروطي با قاعده پهن به خود گرفت كه اين شكل نشانگر رشد جمعيت بالا است و در سالهاي بعد اين رشد بسرعت كنترل و باعث تغيير در شكل نمودار فوق گرديد بطوري كه اكنون يك ناحيه فرو رفته در قاعده مخروط را مي توان بوضوح مشاهده كرد مشابه اين  تغيير را مي توان در نمودار رشد جمعيت كشور هاي اروپايي و بخصوص در كشور آلمان پس از جنگ جهاني اول مشاهده نمود كه البته اين تغيير شكل نمودار در اروپا در بين گروه جوانان و افراد ميانسال (بويژه مردان ) و بدليل كشته شدن سربازان در جنگ بوده است در حالي كه تغيير شكل مزبور در كشور ما ناشي از كنترل رشد جمعيت و تنظيم خانواده مي باشد.
كشور ايران داراي جمعيت جواني مي باشد و برابر آمار (در زمان مطالعه) حدود 35% جمعيت كشور را افراد زير 18 سال تشكيل مي دهند اين آمار اهميت تحقيق در مسائل جوانان و از جمله مسئله ازدواج را روشن تر مي نمايد……………..


دانلود پروژه بررسي الگوي سني ازدواج در ايران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد