دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها 
فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه
كليات
هدف
فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
مقدمه
انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه
اضافه ولتاژهاي صاعقه
مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه
اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)
موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني
علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني
اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني
اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار
اضافه ولتاژهاي موقت
مقدمه
خطاهاي زمين
تغييرات ناگهاني بار
اثر فرانتي
تشديد در شبكه
تشديد در خطوط موازي
فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها
مقدمه
برقگيرهاي اكسيد روي
ساختمان مقاومتهاي غير خطي
منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها
پايداري حرارتي، اختلال حرارتي
تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي
ولتاژ نامي
مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري
حداكثر ولتاژ كار دائم
فركانس نامي
ولتاژ تخليه
مشخصه حفاظتي برقگير
نسبت حفاظتي
حاشيه حفاظتي
جريان مبناي برقگير
ولتاژ مرجع
جريان دائم برقگير
جريان تخليه نامي برقگير
قابليت تحمل انرژي
كلاس تخليه برقگير
انتخاب برقگيرها
انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير
فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
مقدمه
اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير
پايين بودن كيفيت قرص‌هاي وريستور
پيرشدن قرص‌هاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان
نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرص‌هاي اكسيد روي
عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها
اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه
پايين‌بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌هاي موجود در محل
پايين‌بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV
اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره‌برداري از برقگير
وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير
آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير
اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير
فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام
مقدمه
شناسايي پديده فرورزونانس
فرورزونانس
فرورزونانس سري يا ولتاژي
فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني
طبقه‌بندي مدلهاي فرورزونانس
مدل پايه
مدل زير هارمونيك
مدل شبه پريوديك
مدل آشوب گونه
شناسايي فرورزونانس
جمع‌آوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيه‌سازي و بررسي حادثه پست فيروز‌ بهرام
بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام
مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp
رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه87
عنوان
رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام
فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
6-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات
ضمائم
منابع و مراجع………………..

بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد