دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي

بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي
فهرست مطالب
فصل 1- بررسيهاي مطالعاتي
مقدمه
انواع فرانيدهاي ايجاد پوششهاي سراميکي
اسپري شعله اي (flame spray)
اسپري قوسي (electric are sray)
فرايند HVOF
پلاسما اسپري (plasma spray)
مکانيزم اتصال
مراحل آماده سازي سطح
عمليات تمام کاري
کاربردها
فصل 2- روشهاي آزمايش
آماده سازي سطح نمونه ها
تميز کاري و چربي زدايي
زبر نمودن سطح
پيش گرم کردن
بررسي پودرهاي فلزي و سراميکي جهت ايجاد پوشش
روش ايجاد پوشش
اسپري شعله اي
پلاسما اسپري
بررسيهاي متالوگرافي و ريز ساختار پوشش
بررسيهاي ميکروهاردنس
بررسي خواص مکانيکي پوشش
بررسي مقاومت حرارتي پوشش
فصل 3- نتايج و بحث
مورفولوژي پودرهاي مورد استفاده
ريز ساختار
مقاومت حرارتي
خواص مکانيکي
ميکروهاردنس
منابع و مراجع
فصل 1- بررسيهاي مطالعاتي
1-1-     مقدمه
اسپري حرارتي يک روش ويژه از فرايندهاي مورد استفاده معمول جهت ايجاد پوششهاي فلزي و غير فلزي (سراميکي) مي باشد. اين فرايندها که اغلب به عنوان متاليزه کردن شناخته مي شوند، شامل  اسپري  شعله اي (Flame  spray) ،پلاسما اسپري- قوسي(Plasma-arc spray) و اسپري قوس الکتريکي (Electric arc spray) مي باشد.
پوششها را مي توان به شکل مفتول يا سيم ويا به شکل مواد پودر شده مورد استفاده قرار داد. در حالت سيم ويا مفتول، مواد به سمت يک شعله مستقيم، از قسمت پشت شعله هدايت مي شوند.سپس مواد ذوب شده از قسمت انتهاي سيم يا مفتول جدا شده وبه وسيله جرياني از هوا يا گاز ديگري که فشرده شده و با سرعت بالايي در جريان است اتمايز مي گردند واين مواد اتمايز شده با فشار حاصل از سرعت بالاي جريان گاز به سطح قطعه کار آماده شده پاشيده مي شوند. در حالت پودري، مواد به وسيله يک تغذيه کننده پودري يا قيف و توسط هواي فشرده به سمت شعله هدايت مي شوند و سپس بر روي قطعه مورد نظر پاشيده مي شوند.
1-2-          انواع فرايندهاي ايجاد پوششهاي سراميکي
1-2-1- اسپري شعله اي
اسپري شعله اي عبارتست از حرارت دادن موادي به شکل پودر يا سيم ويا مفتول تا نقطه نرم شوندگي آنها که سپس به سمت سطحي که قرار است پوشش داده شود اسپري مي گردد و در نتيجه ذراتي که تا نقطه نرم شوندگي حرارت ديده اند در سطح فرو مي روند وبا آن پيوند برقرار مي کنند که اين پيوند يا متالوژيکي و يا فيزيکي است . موادي که بدين منظور استفاده ميشوند عبارتند از: فلزات، سراميکها، سرمتها پليمرها و هر ماده ديگري که قابليت ذوب داشته باشد.
حرارت مورد نياز توسط مخلوطي از يک گاز قابل اشتغال با اکسيژن به وجود مي آيد که ميزان دماي حاصله بستگي به نوع گاز و نسبت گاز به هوا (اکسيژن ) دارد.
(جدول 1-1 تا 1-3 ملاحظه شود) و براي انتخاب صحيح دماي شعله نياز به مشخص شدن دماي ذوب ماده مي باشد که در جدول 1-4 نقطه ذوب تعدادي از مواد آورده شده است…………….
دانلود پروژه بررسي ايجاد پوشش سراميکی مقاوم به سايش بر روي پايه فلزي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد