دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي تأثير يارانه‌هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي

بررسي تأثير يارانه‌هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي

فهرست مطالب

پیشگفتار: ۲
تاریخچه: ۴
فصل اول.. ۷
(کلیات) ۷
– بیان مسئله
– ضرورت واهمیت تحقیق
– اهداف تحقیق
– سؤال‌های تحقیق
– فرضیه‌های تحقیق
– تعاریف عملیاتی
فصل دوم
(ادبیات تحقیق)
– مقدمه
– ادبیات تحقیق
– تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران
فصل سوم
(روش های تحقیق)
مقدمه
– روش تحقیق
– جامعه آماری
– نمونه آماری
– ابزار تحقیق
– روایی تحقیق
– پایایی تحقیق
– روش آماری
– مراحل اجرای پژوهش
فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل اطلاعات)
– مقدمه
– آزمون فرض اول
– آزمون فرض دوم
– آزمون فرض سوم
-آزمون فرض چهارم
فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
– مقدمه
– بحث و نتیجه گیری در سؤالات پژوهش
– پیشنهادات پژوهش
– محدودیت پژوهش
– منابع و مآخذ
-ضمائم

پيشگفتار:

يكي از سياستهاي اقتصادي رايج در كشورهاي روبه توسعه و حتي كشورهاي توسعه يافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادي حاكم، پرداخت يارانه به برخي كالاها و خدمات است.يارانه يك سياست صرفاً اقتصادي نيست زيرا كه داراي آثار اجتماعي و سياسي قابل ملاحظه اي است. پرداخت يارانه به موازات افزايش نقش دولت در اقتصاد افزايش مي يابد و به تدريج هم  به لحاظ دامنه ي سرايت و تعداد كالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار يارانه براي هر واحد مصرف و به موازات افزايش سطح قيمتها افزايش داشته است،يارانه يك ماليات غير مستقيم منفي است كه وجهه ي دولت را نزد مصرف كنندگان و به ويژه مصرف كنندگان  كم درآمد افزايش مي دهد. در حالي كه اتخاذ اين سياست از سوي مجامع مالي اقتصاد آزاد و مجامع مالي بين المللي به عنوان تمايلي ناپسند براي انشعاب از اقتصاد بازار و روش قيمت گذاري كالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقي مي شود. بدين ترتيب است كه كشورهاي داراي منابع و مواهب طبيعي هنگامي كه درآمدشان از ناحيه ي فروش اين منابع افزايش مي يابد در جهت تحكيم اساس نظام و تقويت دولت و رفاه عمومي يارانه‌ها را افزايش و در زماني كه در آمدشان كاهش يافته دچار بدهكاري و كسري تراز پرداختها و نيازمند وام خارجي مي‌شوند يارانه ها كاهش پيدا مي كند. در ايران سابقه ي يارانه به قحطي هاي ناشي از جنگهاي جهاني و مسئوليت دولت در تأمين غله و نان مردم بر مي گردد كه اگر اين يارانه ها آشكار هم نبوده در واقع از طريق حمايت هاي دولتي و تحمل هزينه هاي آن از سوي دولت وجود داشته است. اميد آن است كه اين پروژه تحقيقاتي براي ياري آيندگان مفيد واقع شود.

دانلود پروژه بررسي تأثير يارانه‌هاي دولت بر قيمت كالاهاي وارداتي
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد