دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران

فهرست مطالب

فصل اول : كليات

مقدمه

بيان مسئله

اهداف تحقيق

روش انجام تحقيق

اهميت موضوع تحقيق

محدوديتهاي تحقيق

تعريف واژه ها و اصطلاحات

خلاصه از ساير فصلها

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق,

مقدمه

ادبيات

سابقة موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقي

مقدمه

عنوان تحقيق

اهداف كلي تحقيق

نوع تحقيق

جامعه آماري

حجم نمونه

ابزار تحقيق

محدوديت هاي تحقيق

موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ

اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم

نتيجه گيري

پيشنهادات

 منابع و مأخذ

ضمائم

فهرست جداول

جدول شماره 1 ( ميزان تحصيلات مخاطبين )

جدول شماره 2 ( رشته تحصيلي مخاطبين )

جدول شماره 3 ( سابقه رسمي مخاطبين )

جدول شماره 4 ( سابقه خدمت در شهرستان مخاطبين )

جدول شماره 5 ( سابقه خدمت در پست مديريت مخاطبين )

جدول شماره 6 ( سابقه خدمت قبل از مديريت مخاطبين )

جدول شماره 7 ( بومي وو غير بومي بودن مخاطبين )

جدول شماره 8 ( انتصاب قبل و بعد از انتصاب مخاطبين )

جدول شماره 9 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

جدول شماره 10 ( دوره آموزش قبل از انتصاب مخاطبين )

جدول شماره 11 ( نظر خواهي از مخاطبين )

جدول شماره 12 ( مدرك تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

جدول شماره 13 ( ميزان مطالعه مخاطبين )

جدول شماره 14 ( زمان انتصاب مخاطبين )

جدول شماره 15 ( رشته تحصيلي قبل از انتصاب مخاطبين )

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدیران
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد