آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران
بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران

 

فهرست مطالب

*  چکیده
* فصل اول  کلیات پژوهش
*  مقدمه
*  بیان مسئله
*  اهمیت ضرورت پژوهش
*  انگیزه پژوهش
*  هدف پژوهش
*  سوال پژوهش
*  تعاریف عملیاتی
* فصل دوم  ادبیات و پیشینه پژوهش
*  مبانی نظری پژوهش
*  فرهنگ سازمانی
    *  تعاریف فرهنگ سازمانی
    *  اهمیت فرهنگ سازمانی
    *  خصوصیات فرهنگ سازمانی
    *  منابع فرهنگ
    *  شیوه پیدایش فرهنگ
    *  انواع فرهنگ سازمان
    *  رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی
    *  رابطه فرهنگ و ساختار سازمان
    *  فرهنگ سازمانی و توسعه
    *  نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش
*  رابطه فناوری و فرهنگ
*  رابطه فرهنگ و مدیریت
*  رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی
*  کارکرد فرهنگ سازمان
*  زنده نگه داشتن فرهنگ
*  عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی
*  تغییر فرهنگ سازمانی
*  فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار
*  الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی
*  الگوی آجیل پارسونز
*  الگوی اوچی
*  الگوی پیترز و واترمن
*  الگوی لیت وین و اترینگر
    *  الگوی کرت لوین
    *  الگوی منوچهر کیا
    *  فناوری اطلاعات و ارتباطات
    *  تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات
    *  مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات
    *  چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی
* به فناوری اطلاعات و ارتباطات و
*  کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  پول الکترونیک
*  تجارت الکترونیک
*  دولت الکترونیک
*  نشر الکترونیک
*  پارک های فناوری
*  شهر اینترنتی
*  دهکده جهانی
*  شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows
*  واژه پردازها Word
*  صفحه گسترها Excel
*  بانک اطلاعاتی Access
*  ارائه مطلب Power point
*  اینترنت Internet
*  ظهور اینترنت
*  اینترنت چیست
*  شبکه عنکبوتی جهانی
*  موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات
*  فناوری پوش
*  ارتباطات شبکه ای
*  راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات
*  توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی
    *  نظام های اطلاعاتی و ارتباطی
    *  نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور
    * سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد
    *  تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات
    *  نظم نوین اطلاعات و ارتباطات
    *  فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده
    *  مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
*  نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان
*  فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه
*  فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا
*  مدیریت فناوری اطلاعات IT
*  پیشینه پژوهش
*  پژوهش های داخل کشور
*  پژوهش های خارج کشور
* فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های آماری
*  مقدمه
*  اطلاعات عمومی
*  توصیف داده ها
*  تحلیل داده ها
* فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
*  بحث و نتیجه گیری
*  تفسیر سوال اصلی پژوهش
*  تفسیر سوالات فرعی پژوهش
*  تفسیر سوال فرعی اول پژوهش
*  تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش
*  تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش
* نتیجه کلی
*  محدودیتها و مشکلات پژوهش
*  پیشنهادهای پژوهش
*  خلاصه پژوهش
* منابع و مآخذ
* فهرست منابع فارسی
* فهرست منابع لاتین
* ضمایم
* پرسشنامه فرهنگ سازمانی
* پرسشنامه فناوری اطلاعات
چکیده
فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش به تعداد ۲۶۵۹ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۳۳۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:
۱-    بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
۲-    میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.
۳-    بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
۴-    میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد یکسان می باشد.

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است