دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق ( صميميت ، شهوت ، تعهد ) و رضايت زناشويي

چكيده :

پژوهش حاضر به بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق ( صميميت ، شهوت ، تعهد ) و رضايت زناشويي مي پردازد . هدف از اين پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضايتمندي زناشويي است كه شناخت هر يك به بهبود زندگي هاي زوجين و نهايتاً كاهش نرخ طلاق منجر مي شود ، بود . براي رسيدن به اين هدفها ، 41 زن متأهل خانه دار ( 45 ـ 30 ) ساله ساكن شهر تهران به عنوان نمونه ي تصادفي برگزيده شدند . همه ي آزمودنيها به دو  پرسشنامه ي سبكهاي عشق ( استرنبرگ ) و رضايت زناشويي ( ENRICH ) پاسخ دادند .

پس از بررسي هاي آماري بر روي سه فرضيه پژوهش ، از طريق ضريب همبستگي پيرسون ، نتايج نشان داد . كه بين عنصر صميميت سبكهاي عشق و رضايت از زندگي زناشويي همبستگي معنا داري ، در سطح 96 /0 = r كه نمايانگر همبستگي خيلي بالا و كامل است ، وجود داشت . و اين در حالي بود كه بين عناصر شهوت سبكهاي عشق در رضايت از زندگي زناشويي همبستگي منفي معنا دار در سطح 39 /0 ـ = r  بدست آمد  . و همچنين بين عنصر تعهد سبكهاي عشق و رضايت از زندگي زناشويي همبستگي منفي معنادار در سطح 74 /0 ـ = r بدست آمد .

دانلود پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق

فصل اول

مقدمه

1 ـ مقدمه

2 ـ ضرورت و اهميت پژوهش

3 ـ اهداف پژوهش

4 ـ بيان مسئله

5 ـ فرضيه ها

6 ـ تعريف واژه ها

مقدمه

در گذشته ، هر گونه ارتباط بين عشق و ازدواج امري بدون معنا و غيرمعمول بود . پدر و مادر ، دختري را برمبناي مباني و ملاكهاي كاملاً عيني و مشهود چون ثروت و دارايي و تمول و نظاير آن انتخاب مي نمودند . هر طبقه اجتماعي ملاكهاي فرعي خاص خود را نيز در نظر مي گرفتند ، مثلاً نجبا و اشراف زادگان ؛ اصالت و اشراف زادگي ، كشاورزان ؛ تنومندي و نيروي كار در مزرعه را مهم تلقي مي نمودند. دخترهاي جوان ، درباره ي مردي كه قرار بود شوهر آنها گردد ، تقريباً هيچ اطلاعي نداشتند . در جوامع سنتي و متعصب ، عروس و داماد تا لحظه ي زفاف ، كمترين شناخت لازم را نيز يكديگر نداشتند و گاه تا آن هنگام حتي يكديگر را نديده بودند . زنان در اثر تعليم و تربيت خاص آن زمان ، بيشتر از طريق بدنيا آوردن بچه هاي زياد و انجام وظايف خانه داري و كدبانويي ، اميد به خوشبختي داشتند . عشق در روح و روان آنها ، تنها رويا و گاه فقط يك شوخي بود . به علاوه ، لذت جنسي و ارگاسم براي زن نجيب و محترم ، امري شرم آور و گستاخ نآبانه بود . در قرون وسطي ، انجام تكاليف ساده زناشويي را معادل عشق متين و موقري دانستند كه تا جنگ جهاني ارزيابي هايي مورد قبول اكثر نخبگان و دانشمندان نيز بود ، به گونه اي كه جنين اظهار مي شد كه زن خود فرد نمي بايست محبوب عشق فرد ديگري باشد . ( اوحدي ، 1382 ) .

امروزه ، از نظر علمي و عملي ثابت شده است كه وجود دوره ي نامزدي قبل از ازدواج ، در ثبات و تفاهم پس از آن ، بسيار و لازم و ضروري مي باشد . آشنايي و عشق قبل از ازدواج ، اگر با دلايل عقلاني و قضاوت ها و بينش هاي منطقي همراه گردد ، احتمال به اوج رسيدن تفاهم و عشق پس از ازدواج و نهايتاً رضايت را افزايش خواهد داد . تعصبات كور و محدوديت هاي غيرمنطقي در مورد روابط دختر و پسرها قبل از نامزدي و ازدواج جز بالا بردن ريسك و احتمال شكست عاطفي زوجين و بروز اختلالات رواني همراه و متعاقب ، ثمر ديگري نخواهد داشت ، زيرا شناخت هاي بنيان هاي شخصيتي و خصوصيات رواني انسان ها ، آسان نبوده و غالباً به تدريج صورت مي پذيرد . و نيز به دليل تفاوت اصلي ساختار رواني مردان و زنان ، روابط منطقي و عاطفي بين آنها ـ به شرطي كه هرج و مرج و بي بندوباري جنسي نينجامد ـ باعث تجربه ي بهتر و كامل تر مردان و زنان در كسب شناخت و بينش به اصول روان شناسي و نيازهاي روحي ـ رواني يكديگر و بدين ترتيب ، نيل به تفاهم و هماهنگي بيشتر در ازدواج آن ها با جنس مقابل خواهد شد . ( همان منبع )

در نظام و فرهنگ الهي ، هدف اصلي از ازدواج رسيدن به آرامش روان و آسايش خاطر ، پيمودن طريق رشد ، نيل به كمال انساني و تقرب به ذات حق است . ترديدي نيست كه از تنهايي به درآمدن ، همسر و همراه شدن ، خانواده ي مستقل تشكيل دادن ، ارضاي كششهاي نفساني و فرزندآوري از نتايج قهري ازواج و بالطبع از مهم ترين عوامل مؤثر در آرامش فكر و جان و احساس رضايتمندي دروني است . در واقع والاترين هدف ازدواج ، به عنوان يك نياز ، برخوردارشدن از آرامش روان و آسودگي خاطري است كه خود لازمه ي اعتلاي وجود ، شكفتن همه ي قابليت ها ، همگاني و همراهي در مسير رشد و كمال است و ساير انديشه هاي ديگر فروعي بر اين اصل مي باشد . ( افروز ، 1378 )

از آنجايي كه عشق يكي از مهم ترين عامل آرامش زوجين است . اين آرزوي مشترك بين همه ي زن و شوهرها است كه با يكديگر دوست و براي سراسر عمر يارو ياور هم باشند . بررسي زندگي هاي زناشويي بادوام و توأم باكاميابي نشان مي دهد كه تنها مولفه اي كه به زوجها كمك مي كند روزهاي سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و از لذت خوب برخوردار شوند دوستي و مودت و عشق بين آنهاست .

( كوآن و كيندر ، 1381 )

ضرورت و اهميت پژوهش :

انسان ، اصالتاً موجودي است اجتماعي و نخستين بستر فعليت يافتن اين ويژگي برترين مخلوق الهي به طور قطع كانون مقدس خانواده است . خانواده ؛ اولين و مهم ترين نهاد اجتماعي در تاريخ فرهنگ و تمدن انساني است . در فرهنگ اسلامي ، خانواده به مثابه ي دژي استوار و نهادي مقدس ، بيشترين مسئوليت را در رشد و تحول ، تربيت و تعالي و سعادت وجود انسان برعهده دارد . خانواده كانوني است كه در آن ارزشهاي اخلاقي ، باورهاي ديني و معيارهاي اجتماعي از نسلي به نسلي ديگر انتقال مي يابد و زمينه ي رشد عاطفي و تربيت اخلاقي و اجتماعي اعضاي خانواده فراهم مي گردد . خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداري از ارزشهاي فرهنگي جامعه نيز اساسي ترين نقش را عهده دار است . خانواده با پيمان ازدواج و پيوند همسري زن و مردي هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فكري و قابليتهاي اجتماعي پايه گذاري مي شود و اين زوج ستون اصل حياتي ترين نهاد اجتماعي ، يعني ًً خانواده ًً را تشكيل مي دهند . بنابراين سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پوپايي نظام خانواده وابسته است و بنابراين سلامت و تعادل نظام خانواده نيز به كيفيت روابط بين زن و شوهر و والدين و فرزند بستگي دارد . ( افروز ، 1378 )

هر قدر روابط بين همسران بهتر، سالمتر و پر جاذبه تر باشد ، زندگي شيرين تر و باصفاتر مي گردد و فرزندان با نشاط و موفقي تربيت مي شوند . بدين ترتيب خانواده هاي لجام گسيخته و متزلزل جامعة متزلزل را پديد مي آورند كه در آن نشاني از خانواده هاي سالم يافت نشود ، ميزان طلاق  روز به روز بالا برود و ازدواجهاي مطلوب و برنامه ريزي شد كمتر صورت مي گيرد ، به زودي متلاشي خواهد شد و به طور كلي اساس كجرويهاي اجتماعي را بايد در آن جست و جو كرد . ( همان منبع )

منابع و مآخذ :

1- احدي ، حسن و جمهري ، فرهاد . ( 1380 ) .روان شناسي رشد . تهران . انتشارات پرديس .

2- افروز ، غلامعلي ( 1378 ) . روان شناسي خانواده همسران برتر . تهران . انتشارات سازمان انجمن اولياء و مربيان .

3- ابراهيمي ، بجنوردي ، داوود ( 1374 ) بهداشت رواني خانواده . تبريز . انتشارات آشينا .

4- استرنبرگ ، جي رابرت( 1382 ) قصه ي عشق.( ترجمه علي اصغر بهرامي ). تهران . نشر جوانه رشد .

5- اسلامي نسب بجنوردي ( 1376 ) مشاوره ي ازدواج . تهران . موسسه فرهنگي انتشاراتي حيان .

6- برن ، اريك ( 1383 ) بازي ها . ( ترجمه اسماعيل صفيح ) . تهران . فرهنگ معاصر .

7- بك ، آرون تي ( 1384 ) عشق هرگز كافي نيست . ( ترجمه مهدي قراچه داغي ) . تهران . نشر آسيم .

8- بوسكاليا ، لئو ( 1377 ) زندگي با عشق زيباست . ( ترجمه تواندخت تمدن ملكي ) . تهران . انتشارات ياسمن .

9- بوسكاليا ، لئو ( 1377 ) زندگي ، عشق و ديگر هيچ ( ترجمه مهدي قراچه داغي و زهره فتوحي ) . تهران . انتشارات اوحدي .

10- پاشا شريفي ، حسن و نجفي زند ، جعفر ( 1380 ) . روشهاي آماري در علوم رفتاري . تهران . انتشارات سخن .

11- پك ، اسكات ( 1376 ) . عشق راه كم گذر . ( ترجمه مهدي مجردزاده كرماني ) . تهران . موسسه فرهنگي راه بين .

12- پورافكاري ، نصرت الله ( 1373 ) فرهنگ جامع روانشناسي ـ روان پزشكي جلد اول و دوم . تهران . فرهنگ معاصر .

13- حسيني بيرجندي ، سيد مهدي ( 1377 ) مشاوره ي ازدواج و خانواده . تهران . انتشارات آواي نور .

14- دلاور ، علي . ( 1381 ) روش تحقيق روان شناسي و علوم تربيتي . تهران . نشر ويرايش .

15- دي انجليس ، بابارا ( 1379 ) آيا تو آن گمشده ام هستي . ( ترجمه هادي ابراهيمي ) . تهران . انتشارات فراوان .

16- سالاري ، طاهره ( 84 ـ 1383 ) بررسي رابطه ميان باورهاي غيرمنطقي و رضايتمندي زناشويي . پايان نامه كارشناسي روان شناسي باليني ، دانشگاه آزاد واحد تهران مركز .

17- شاملو ، سعيد ( 1378 ) بهداشت رواني . تهران . انتشارات رشد .

18- شولتز ، دوان و شولتز ، سيدني الن ( 1383 ) نظريه هاي شخصيت . ( ترجمه يحيي سيد محمدي ) . تهران نشر ويرايش .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 236

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پژوهش بررسي رابطه ي بين عناصر سبكهاي عشق
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد