خداوندا مرا از کسانی قرار دِه که دنیاشان را برای دینشان میفروشند نه دینشان را برای دنیاشان. (دکتر علی شریعتی)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پژوهش بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق
دانلود پژوهش بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق

دانلود پژوهش بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی

چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی می پردازد . هدف از این پژوهش ، شناخت سه عامل مهم و مؤثر بر رضایتمندی زناشویی است که شناخت هر یک به بهبود زندگی های زوجین و نهایتاً کاهش نرخ طلاق منجر می شود ، بود . برای رسیدن به این هدفها ، ۴۱ زن متأهل خانه دار ( ۴۵ ـ ۳۰ ) ساله ساکن شهر تهران به عنوان نمونه ی تصادفی برگزیده شدند . همه ی آزمودنیها به دو  پرسشنامه ی سبکهای عشق ( استرنبرگ ) و رضایت زناشویی ( ENRICH ) پاسخ دادند .

پس از بررسی های آماری بر روی سه فرضیه پژوهش ، از طریق ضریب همبستگی پیرسون ، نتایج نشان داد . که بین عنصر صمیمیت سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی معنا داری ، در سطح ۹۶ /۰ = r که نمایانگر همبستگی خیلی بالا و کامل است ، وجود داشت . و این در حالی بود که بین عناصر شهوت سبکهای عشق در رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنا دار در سطح ۳۹ /۰ ـ = r  بدست آمد  . و همچنین بین عنصر تعهد سبکهای عشق و رضایت از زندگی زناشویی همبستگی منفی معنادار در سطح ۷۴ /۰ ـ = r بدست آمد .

دانلود پژوهش بررسی رابطه ی بین عناصر سبکهای عشق

فصل اول

مقدمه

۱ ـ مقدمه

۲ ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

۳ ـ اهداف پژوهش

۴ ـ بیان مسئله

۵ ـ فرضیه ها

۶ ـ تعریف واژه ها

مقدمه

در گذشته ، هر گونه ارتباط بین عشق و ازدواج امری بدون معنا و غیرمعمول بود . پدر و مادر ، دختری را برمبنای مبانی و ملاکهای کاملاً عینی و مشهود چون ثروت و دارایی و تمول و نظایر آن انتخاب می نمودند . هر طبقه اجتماعی ملاکهای فرعی خاص خود را نیز در نظر می گرفتند ، مثلاً نجبا و اشراف زادگان ؛ اصالت و اشراف زادگی ، کشاورزان ؛ تنومندی و نیروی کار در مزرعه را مهم تلقی می نمودند. دخترهای جوان ، درباره ی مردی که قرار بود شوهر آنها گردد ، تقریباً هیچ اطلاعی نداشتند . در جوامع سنتی و متعصب ، عروس و داماد تا لحظه ی زفاف ، کمترین شناخت لازم را نیز یکدیگر نداشتند و گاه تا آن هنگام حتی یکدیگر را ندیده بودند . زنان در اثر تعلیم و تربیت خاص آن زمان ، بیشتر از طریق بدنیا آوردن بچه های زیاد و انجام وظایف خانه داری و کدبانویی ، امید به خوشبختی داشتند . عشق در روح و روان آنها ، تنها رویا و گاه فقط یک شوخی بود . به علاوه ، لذت جنسی و ارگاسم برای زن نجیب و محترم ، امری شرم آور و گستاخ نآبانه بود . در قرون وسطی ، انجام تکالیف ساده زناشویی را معادل عشق متین و موقری دانستند که تا جنگ جهانی ارزیابی هایی مورد قبول اکثر نخبگان و دانشمندان نیز بود ، به گونه ای که جنین اظهار می شد که زن خود فرد نمی بایست محبوب عشق فرد دیگری باشد . ( اوحدی ، ۱۳۸۲ ) .

امروزه ، از نظر علمی و عملی ثابت شده است که وجود دوره ی نامزدی قبل از ازدواج ، در ثبات و تفاهم پس از آن ، بسیار و لازم و ضروری می باشد . آشنایی و عشق قبل از ازدواج ، اگر با دلایل عقلانی و قضاوت ها و بینش های منطقی همراه گردد ، احتمال به اوج رسیدن تفاهم و عشق پس از ازدواج و نهایتاً رضایت را افزایش خواهد داد . تعصبات کور و محدودیت های غیرمنطقی در مورد روابط دختر و پسرها قبل از نامزدی و ازدواج جز بالا بردن ریسک و احتمال شکست عاطفی زوجین و بروز اختلالات روانی همراه و متعاقب ، ثمر دیگری نخواهد داشت ، زیرا شناخت های بنیان های شخصیتی و خصوصیات روانی انسان ها ، آسان نبوده و غالباً به تدریج صورت می پذیرد . و نیز به دلیل تفاوت اصلی ساختار روانی مردان و زنان ، روابط منطقی و عاطفی بین آنها ـ به شرطی که هرج و مرج و بی بندوباری جنسی نینجامد ـ باعث تجربه ی بهتر و کامل تر مردان و زنان در کسب شناخت و بینش به اصول روان شناسی و نیازهای روحی ـ روانی یکدیگر و بدین ترتیب ، نیل به تفاهم و هماهنگی بیشتر در ازدواج آن ها با جنس مقابل خواهد شد . ( همان منبع )

در نظام و فرهنگ الهی ، هدف اصلی از ازدواج رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر ، پیمودن طریق رشد ، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است . تردیدی نیست که از تنهایی به درآمدن ، همسر و همراه شدن ، خانواده ی مستقل تشکیل دادن ، ارضای کششهای نفسانی و فرزندآوری از نتایج قهری ازواج و بالطبع از مهم ترین عوامل مؤثر در آرامش فکر و جان و احساس رضایتمندی درونی است . در واقع والاترین هدف ازدواج ، به عنوان یک نیاز ، برخوردارشدن از آرامش روان و آسودگی خاطری است که خود لازمه ی اعتلای وجود ، شکفتن همه ی قابلیت ها ، همگانی و همراهی در مسیر رشد و کمال است و سایر اندیشه های دیگر فروعی بر این اصل می باشد . ( افروز ، ۱۳۷۸ )

از آنجایی که عشق یکی از مهم ترین عامل آرامش زوجین است . این آرزوی مشترک بین همه ی زن و شوهرها است که با یکدیگر دوست و برای سراسر عمر یارو یاور هم باشند . بررسی زندگی های زناشویی بادوام و توأم باکامیابی نشان می دهد که تنها مولفه ای که به زوجها کمک می کند روزهای سخت و دشوار را پشت سر بگذارند و از لذت خوب برخوردار شوند دوستی و مودت و عشق بین آنهاست .

( کوآن و کیندر ، ۱۳۸۱ )

ضرورت و اهمیت پژوهش :

انسان ، اصالتاً موجودی است اجتماعی و نخستین بستر فعلیت یافتن این ویژگی برترین مخلوق الهی به طور قطع کانون مقدس خانواده است . خانواده ؛ اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی در تاریخ فرهنگ و تمدن انسانی است . در فرهنگ اسلامی ، خانواده به مثابه ی دژی استوار و نهادی مقدس ، بیشترین مسئولیت را در رشد و تحول ، تربیت و تعالی و سعادت وجود انسان برعهده دارد . خانواده کانونی است که در آن ارزشهای اخلاقی ، باورهای دینی و معیارهای اجتماعی از نسلی به نسلی دیگر انتقال می یابد و زمینه ی رشد عاطفی و تربیت اخلاقی و اجتماعی اعضای خانواده فراهم می گردد . خانواده در انتقال فرهنگ و پاسداری از ارزشهای فرهنگی جامعه نیز اساسی ترین نقش را عهده دار است . خانواده با پیمان ازدواج و پیوند همسری زن و مردی هوشمند و آگاه و برخوردار از بلوغ فکری و قابلیتهای اجتماعی پایه گذاری می شود و این زوج ستون اصل حیاتی ترین نهاد اجتماعی ، یعنی ًً خانواده ًً را تشکیل می دهند . بنابراین سلامت و سعادت جامعه به سلامت و پوپایی نظام خانواده وابسته است و بنابراین سلامت و تعادل نظام خانواده نیز به کیفیت روابط بین زن و شوهر و والدین و فرزند بستگی دارد . ( افروز ، ۱۳۷۸ )

هر قدر روابط بین همسران بهتر، سالمتر و پر جاذبه تر باشد ، زندگی شیرین تر و باصفاتر می گردد و فرزندان با نشاط و موفقی تربیت می شوند . بدین ترتیب خانواده های لجام گسیخته و متزلزل جامعه متزلزل را پدید می آورند که در آن نشانی از خانواده های سالم یافت نشود ، میزان طلاق  روز به روز بالا برود و ازدواجهای مطلوب و برنامه ریزی شد کمتر صورت می گیرد ، به زودی متلاشی خواهد شد و به طور کلی اساس کجرویهای اجتماعی را باید در آن جست و جو کرد . ( همان منبع )

منابع و مآخذ :

۱- احدی ، حسن و جمهری ، فرهاد . ( ۱۳۸۰ ) .روان شناسی رشد . تهران . انتشارات پردیس .

۲- افروز ، غلامعلی ( ۱۳۷۸ ) . روان شناسی خانواده همسران برتر . تهران . انتشارات سازمان انجمن اولیاء و مربیان .

۳- ابراهیمی ، بجنوردی ، داوود ( ۱۳۷۴ ) بهداشت روانی خانواده . تبریز . انتشارات آشینا .

۴- استرنبرگ ، جی رابرت( ۱۳۸۲ ) قصه ی عشق.( ترجمه علی اصغر بهرامی ). تهران . نشر جوانه رشد .

۵- اسلامی نسب بجنوردی ( ۱۳۷۶ ) مشاوره ی ازدواج . تهران . موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان .

۶- برن ، اریک ( ۱۳۸۳ ) بازی ها . ( ترجمه اسماعیل صفیح ) . تهران . فرهنگ معاصر .

۷- بک ، آرون تی ( ۱۳۸۴ ) عشق هرگز کافی نیست . ( ترجمه مهدی قراچه داغی ) . تهران . نشر آسیم .

۸- بوسکالیا ، لئو ( ۱۳۷۷ ) زندگی با عشق زیباست . ( ترجمه تواندخت تمدن ملکی ) . تهران . انتشارات یاسمن .

۹- بوسکالیا ، لئو ( ۱۳۷۷ ) زندگی ، عشق و دیگر هیچ ( ترجمه مهدی قراچه داغی و زهره فتوحی ) . تهران . انتشارات اوحدی .

۱۰- پاشا شریفی ، حسن و نجفی زند ، جعفر ( ۱۳۸۰ ) . روشهای آماری در علوم رفتاری . تهران . انتشارات سخن .

۱۱- پک ، اسکات ( ۱۳۷۶ ) . عشق راه کم گذر . ( ترجمه مهدی مجردزاده کرمانی ) . تهران . موسسه فرهنگی راه بین .

۱۲- پورافکاری ، نصرت الله ( ۱۳۷۳ ) فرهنگ جامع روانشناسی ـ روان پزشکی جلد اول و دوم . تهران . فرهنگ معاصر .

۱۳- حسینی بیرجندی ، سید مهدی ( ۱۳۷۷ ) مشاوره ی ازدواج و خانواده . تهران . انتشارات آوای نور .

۱۴- دلاور ، علی . ( ۱۳۸۱ ) روش تحقیق روان شناسی و علوم تربیتی . تهران . نشر ویرایش .

۱۵- دی انجلیس ، بابارا ( ۱۳۷۹ ) آیا تو آن گمشده ام هستی . ( ترجمه هادی ابراهیمی ) . تهران . انتشارات فراوان .

۱۶- سالاری ، طاهره ( ۸۴ ـ ۱۳۸۳ ) بررسی رابطه میان باورهای غیرمنطقی و رضایتمندی زناشویی . پایان نامه کارشناسی روان شناسی بالینی ، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز .

۱۷- شاملو ، سعید ( ۱۳۷۸ ) بهداشت روانی . تهران . انتشارات رشد .

۱۸- شولتز ، دوان و شولتز ، سیدنی الن ( ۱۳۸۳ ) نظریه های شخصیت . ( ترجمه یحیی سید محمدی ) . تهران نشر ویرایش .

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۳۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است