دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي علت تخريب برقگير هاي 400/230KV پست فيروز بهرام

بررسي علت تخريب برقگير هاي 400/230KV پست فيروز بهرام

 فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1-كليات2

1-2-هدف2

 فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها

2-1- مقدمه7

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه7

2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه8

2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه9

2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)10

2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليد‌زني11

2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني12

2-2-2-2-1- اضافه‌ ولتاژهاي ناشي از كليد‌زني جريان‌هاي سلفي و خازني13

2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار13

2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت14

2-2-3-1- مقدمه14

2-2-3-2- خطاهاي زمين15

2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار17

2-2-3-4- اثر فرانتي19

2-2-3-5- تشديد در شبكه 21

2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي23

 فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها

3-1- مقدمه26

3-2- برقگيرهاي اكسيد روي26

3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي27

3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها28

3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي29

3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي32

3-2-4-1- ولتاژ نامي32

3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهره‌برداري35

3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم36

3-3-4-4- فركانس نامي36

3-2-4-5- ولتاژ تخليه36

3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير36

3-2-4-7- نسبت حفاظتي38

3-2-4-8- حاشيه حفاظتي38

3-2-4-9- جريان مبناي برقگير38

3-2-4-10- ولتاژ مرجع38

3-2-4-11- جريان دائم برقگير39

3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير39

3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي39

3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير40

3-2-5- انتخاب برقگيرها41

3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير42

فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي

4-1- مقدمه45

4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير46

4-3- پايين بودن كيفيت قرص‌هاي وريستور49

4-4- پيرشدن قرص‌هاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان51

4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرص‌هاي اكسيد روي51

4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها54

4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه55

 4-7-1- پايين‌بودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌هاي موجود در محل55

 4-7-2- پايين‌بودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV57

4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهره‌برداري از برقگير57

4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير57

4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير58

4-8-3- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير59

فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام

5-1- مقدمه61

5-2- شناسايي پديده فرورزونانس61

5-3- فرورزونانس63

5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي63

5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني66

5-4- طبقه‌بندي مدلهاي فرورزونانس 68

5-4-1- مدل پايه69

5-4-2- مدل زير هارمونيك69

5-4-3- مدل شبه پريوديك70

5-4-4- مدل آشوب گونه71

5-5- شناسايي فرورزونانس72

5-6- جمع‌آوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيه‌سازي و بررسي حادثه پست فيروز‌ بهرام74

5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام83

5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp83

5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه87

5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه90

5-7-1-3- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام 94

الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور94

ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام96

 فصل ششم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

6-1- نتيجه‌گيري و پيشنهادات100

 منابع و مراجع103

بررسي علت تخريب برقگير هاي 400/230KV پست فيروز بهرام
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد