دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي علل اعتياد جوانان

بررسي علل اعتياد جوانان
 فهرست مطالب
1-1- مقدمه
2-1 – تعريف موضوع تحقيق و هدف آن
3-1- اهميت و انگيزه انتخاب موضوع
4-1- فرضيات و متغيرها
5-1- قلمرو  مکاني و زماني
6-1- روش تحقيق
7-1- روش جمع آوري اطلاعات
8-1- تعريف نمونه و جامعه
9-1- محدوديتهتاي تحقيق
10-1 – تعاريف و اصطلاحات خاص
 فصل دوم و سوم : ادبيات  تحقيق
1-2 – تعريف اعتياد به صورت جامع
2-2- تاريخچه  مواد مخدر در جهان و ايران
3-2- نشانه‌هاي اعتياد
4-2- عوارض اعتياد به مواد مخدر
الف ) عوارض جسمي  – رواني
ب ) عوارض اقتصادي و مالي
ج) عوارض فرهنگي – اجتماعي
د) عوارض معنوي
5-2- عوامل اعتياد
1) وراثت
2) لذت طلبي و هوسراني
3) عدم آگاهي نسبت به عواقب خطرناک‌
4) اضطراب، افسردگي و احساس پوچي
5)غفلت  جواني
6) عشق خودبزرگ بيني
6-2 – عوامل اجتماعي و خانوادگي
1) معاشرت بالوسکان ناباب
2) سابقه اعتياد در خانواده
3) آشفتگي و نابساماني در خانواده
4) از بين بردن  قبح و زشتي مساله
7-2- عوامل اقتصادي
1) فقر و تنگدستي
2) ثروت زياد و احساس بي نيازي
3) بيکاري
4) فاصله غير متعارف طبقاتي
8-2- عوامل سياسي
1) دست استعمار
9-2- درمان وابستگي جسمي
1) قطع آني ماده مخدر
2) قطع نيمه تدريجي ماده مخدر
3) قطع تدريجي و منظم ماده مخدر
10-2- درمان وابستگي رواني
– شيوه هاي درمان وابستگي رواني
1) روان درماني فردي
2) روان درماني گروهي ( گروه درمان )
فصل چهارم : تجزيه وتحليل داده ها  
1-4- روش تحقيق
2-4- روش جمع آوري اطلاعات
3-4- روش نمونه گيري
4-4- نمونه پرسشنامه
5-4- تجزيه و تحليل اطلاعات پرسشنامه
6-4- متغير مستقل و وابسته
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5- نتيجه گيري
2-5- ساير نتايج تحقيق
3-5- پيشنهادات
1) پيشنهادات براي حل مشکل يا بهبود اوضاع
2) پيشنهادات براي محقق بعدي
4-5- منابع و ماخذ

1-1- مقدمه :

هر چند شناخت و مقابله با تمامي آسيب‌هاي اجتماعي از ظرافت و پيچيدگي خاصي برخوردار است اما شايد بتوان ادعا  نمود که هيچکدام از آنها به پيچيدگي اعتياد، در اوضاع و احوال کنوني جامعه بشري نباشد استفاده نابجا و اعتياد به مواد مخدر بلاي خانمان برانداز و آتش هستي سوز  جوامع بشري است، آتشي که تا کنون صدها ميليون  انسان را در کام خود فرو برده است و صدماتي که بر پيکره جوامع انساني وارد نموده است که هيچگاه قابل جبران نيست. براي خاموش کردن يا کم کردن گسترة اين آتش، اقدامات شايسته و تلاشهاي فراواني صورت گرفته اما مع الاسف روز به روز دامنة آن گسترده تر شده است. به راستي آيامي‌توان در چنين وضعي سپر انداخت و آيه ياسي خواند و نظاره گر اين صحنه دردناک بود؟

چهره اعتياد هر چند زشت است و نفرت هر انساني را برانگيخته مي‌کند، فرد معتاد را بايد در چهره يک بيمار نگريست و بيمار را بايد مداوا و معالجه کنند، در اين راه هم، نخستين گام اطلاع رساني درست و علمي و آگاهي دادن به جامعه است.

آمار و ارقام هشدار دهنده هستند و ما را به هويستاري بيشتر مي‌خوانند. بر اساس آمار دولتي تا کنون 2 ميليون معتاد در کشور وجود دارد، اما برخي از صاحبنظران معتقدند اين تعداد بين 3 تا 6 ميليون نفر است و با جرم بودن اعتياد باعث فقدان برنامه ريزي مناسب براي مبارزه با اين آسيب اجتماعي شده، و مشکل يک ميليون و 200 هزار از اين معتادين بسيار جدي و وخيم گزارش شده است.

اعتياد به نظر شخصي بنده از هر نوع بيماري مانند، سرطان ، وبا و طاعون خطرناکتر و وحشتناکتر است چون فرد معتاد به هنگام نياز همه شئونات اخلاقي را زير پا مي‌گذارد.

دانلود پروژه بررسي علل اعتياد جوانان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد