دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

فهرست مطالب

مقدمه
چکیده تحقیق
-شروع موضوع تحقیق
-اهمیت و ضرورت تحقیق
-اهداف تحقیق
-طرح سوال پژوهشی
-فرضیه های تحقیق
-تعریف اصطلاحات عملی و نظری
شرح موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
خصوصیات عاطفی در دورة نوجوانی و جوانی
رشد اجتماعی در دورة نوجوانی
رشد روانی در دورة نوجوانی
عوامل مؤثر در ایجاد مسائل و مشکلات دورة نوجوانی
چگونگی رفتار بانوجوانان و جوانان
اهداف طرح تحقیق
طرح سؤال پژوهشی
فرضیه های تحقیق
تعریف اصطلاحات و مفاهیم
نوجوانی
بهزیستی
خانواده
روانی – اجتماعی
خودپنداری
-ادبیات پژوهش
-تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
-مجموع بررسی ها و برداشت های اولیه و کلی

ادبیات پژوهش
تاریخچه ای کوتاه از بهزیستی در ایران
مجموع بررسی ها و برداشتهای اولیه و کلی و دستورالعمل اجرایی
-توصیف نوع و روش تحقیق
-توصیف جامعه آماری
-تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
-روش آماری
توصیف نوع و روش تحقیق
توصیف جامعه آماری
تعداد افراد نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری

-مقدمه
-تحلیل مجذور نمرات T/student
-تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه
-اثبات فرضیه ها
-نتیجه گیری کلی
-محدودیت های تحقیق
-پیشنهادات
-اثبات فرضیه ها
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه
-فرضیه
-اثبات فرضیه

نتیجه گیری کلی
توصیف نوع روش تحقیق
جامعه آماری
روش آماری
متغیرهای حاضر در این پروژه
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات
ضمائم
مقیاس خودپنداری راجرز
مقیاس عزت نفس رونبرگ
منابع و مأخذ

بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد