دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات

فهرست مطالب
فصل اول- طرح تحقيق    1
مقدمه    2
سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:    2
تعاريف:    2
طرح تحقيق:    3
ابزارها وروش گردآوري داده ها:    3
فصل دوم- ادبيات تحقيق    4
تاريخچه پسته    5
1- مبدا درختان پسته    5
اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته    9
نتيجه گيري درباره مبدا درختان پسته و نخستين مواضع پرورش آنها    13
نام ارقام پسته رفسنجان در سال 1335ش    27
نخستين مشكلات و توصيه ها و تبليغات در باب بهبود صادرات پسته و خشكبار ايران    32
مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته    37
پروانه جوانه خوار پسته    38
پروانه گلبرگ خوار پسته    38
پروانه پوسته خوار ميوه پسته    39
مينوز پسته    39
پسيل پيچيده برگ پسته    39
كپك فرنگي پسته، يا قارچهاي مولد زهرابه افلاتوكسين    40
توصيه هايي در جهت پيشگيري    44
آفات انباري پسته    46
پروانه هندي    47
پيشگيري و مبارزيه با آفات انباري پسته    47
فصل سوم- روش تحقيق    49
بازرگاني خارجي و ارزش و ميزان پسته ايران از سال 1268 تا پايان سال 1367(يك قرن)    50
نخستين مشتريان پسته ايران در يك قرن گذشته    50
ميزان و ارزش صادرات پسته در مقايسه با خشكبار و ارزش كل صادرات مواد غيرنفتي در يك صدسال گذشته    51
رقباي پسته ايران در بازارهاي جهاني    52
امكاناتي كه آمريكايي ها در صادرات پسته براي رقابت با ايران در اختيار دارند    59
دو اقدام منفي عليه بازار جهاني پسته ايران توسط امريكا بعد از قطع روابط سياسي و اقتصادي ايران با امريكا    60
مسائل و مشكلات پسته ايران    61
چند نكته ي مهم در زمينه پايين آوردن ميزان افلاتوكيس پسته:    62
آمار مقايسه اي صادرات خشكبار ايران    63
(مصاحبه اي با آقاي كاظمي يكي از صادركنندگان پسته ايران به آمريكا)    64
فصل چهارم- تجزيه وتحليل داده‌ها    66
بين مشكلات پسته و ميزان فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد    67
بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.    68
كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.    69
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات    70
نتيجه گيري و پيشنهادات    71
منابع    73

مقدمه
هدف پژوهش: بررسي مشكلات توليد پسته در ايران وتأثيراتي كه اين مشكلات برروي فروش داخلي و خارجي آن مي گذارد وارائه ي راهكارهاي توسعه صادرات.
بيان مسئله: آيا پسته ايران با استانداردهاي بين الملل مطابق است؟
آيا جايگاه بازارصادراتي يك قرن گذشته را هم اكنون داريم؟
سؤال يا فرضيه هاي تحقيق:
بين مشكلات پسته و فروش آن در داخل همبستگي وجود دارد.
كاهش مشكلات توليد پسته مي توان موجب افزايش فروش پسته در داخل كشور شود.
بين مشكلات توليد پسته و ميزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.
كاهش مشكلات توليد پسته مي تواند موجب افزايش صادرات پسته گردد.
تعاريف:
تعريف متغيرهاي مورد بررسي: توليد پسته : اين بخش شامل باغداري و پرورش پسته ونحوه باروري وچيدن آن مي باشد كه پس از قسمت باغداري و باغ شامل شستشوي پسته وپوست كندن آن يا تفت وآماده سازي براي فروش وارائه به بازارداخلي وخارجي مي باشد. توزيع داخلي (در اينجا بازار داخل كشور مد نظر مي باشد) توزيع خارجي (كه شامل بازارهاي خارج از كشورمي باشد كه پسته ايران به آن كشورها صادر مي شده يا مي شود.
طرح تحقيق: 
با توجه به اينكه وضعيت پسته ايران تا بحال به صورت تمام صنعتي واتوماتيك نبوده است و نيز هم اكنون ما با تكنولوژيهاي جديد ومتد مدرن روز كار نمي كنيم در نتيجه نمي توانيم كارخانه يا قسمت خاصي را براي پژوهش تعيين كنيم در نتيجه باتوجه به اينكه جامعه آماري ما تمام صنعت پسته ايران اعم از باغات و كارخانجات مي باشد ونيز با توجه به گستردگي در سراسر كشور ما تحقيق را در ابتدا بصورت كتابي براي (پيشينه ي تحقيق) ودر ادامه بصورت مصاحبه اي ادامه خواهيم داد.

ابزارها و روش گردآوري داده ها:
روش گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بصورت ميداني بوده است ولي در ابتدا براي جمع آوري اطلاعات محيطي و تاريخي از روش كتابخانه اي استفاده شده وسپس براي كسب اطلاعات بيشتر وتجزيه وتحليل مطالب از ابزار مصاحبه استفاده نموده ايم.
نتيجه گيري و پيشنهادات
با توجه با اطلاعات گردآوري شده و مطالب آموخته مي توان گفت كه بازاريابي براي پسته ي ايران در حال حاضر بسيار كار سختي مي باشد كه دليل اينكه پسته ي توليدي ايران داراي استاندارد بين المللي از نظر سم افلاتوكسين نيست و لذا براي اينكه در آينده اي نه چندان دور بتوانيم برروي بازاريابي پسته ي كشورمان و رائه ي استراتژي براي آن نظر دهيم بايستي هم اكنون به فكر اصلاح در نحوه ي باغداري و صنايع تبديلي مربوط ي آن باشيم و از شيوه ي سنتي به صنعتي روي آوريم و اين به جز كمك و ياري و آگاهي رساندن به باغداران توسط دولت از طريق اداره ي صنايع و معادن ميسر نمي باشد ما بايستي كلاسهاي توجيه كننده اي براي باغدارانمان در نحوه ي آبياري ، نگهداري ، و چيدن محصول پسته و همچنين پس از آن در نحوه ي نگهداري پسته و شستشوي آن بگذاريم .
بخش ديگري از اين صنعت را صاحبان صنايع تبديلي تشكيل مي دهند كه اين بخش چون از لحاظ امكانات تكنولوژيكي و پيشرفته پايين مي باشد توليدات آن نيز از كيفيت بالايي برخوردار نمي باشد لذا دولت مي تواند با ارائه ي تسهيلات لازم براي خريد دستگاههاي تمام اتوماتيك در كيفيت توليد اين محصول مهم صنعتگران را ياري كند و نيز بازرگانان به دليل مسائل و مشكلات صادرات محصول از ايران و يا سهل انگاري در امر انبارداري اين محصول باعث ايجاد سم افلاتوكسين در آخرين مرحله ي توليد و فروش مي شوند كه اين سهل انگاري براي بازرگان و ايران بسيار گران تمام مي شود.
در نتيجه مسئولان در اين صنعت ، بايستي 3 قشر شامل:
1-    باغداران
2-    صنعتگران
3-    بازرگانان
را با برگزاري سمينارها و كنفرانسها و كلاسهاي اطلاعاتي در افزايش آگاهي و علم آنان قدم بردارند .

منابع
1-    پسته ايران – محمد حسن ابريشمي – 1380
2-    خبرنامه اتحاديه صادرات كنندگان خشكبار- هفت جلد. 1382. 1383.
3-    سالنامه اتاق بارزگاني سال 1383.
4-    مصاحبه با آقاي كاظمي

بررسي مشكلات توليد و توزيع داخلي وخارجي پسته ايران وارائه راهكارهاي توسعه صادرات
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد