دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان

دانلود بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل

فهرست:
فصل اول (مقدمه)
بیان مسأله:
اهداف تحقیق:
سوالات پژوهش:
مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش:
مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28 :
فصل دوم
پیشینه تحقیق
مقدمه:
پیشینه نظری
مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی:
دیدگاه فروید (1856) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (1870)
نظریه اریکسون (1963) در ارتباط با سلامت :
نظریه کورت لوین )1890( در ارتباط با سلامت روان:
نظریه کارل راجرز (1902) در ارتباط با سلامت روان:
مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف:
پیشینه پژوهشی:
مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین
سالمندان ساکن در خانه:
سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز:
(بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در
شهرستان ساری، سال 1384)
یافته ها:
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق:
جامعه آماری:
روش نمونه گیری:
نمونه:
روش گرد آوری اطلاعات:
ابزار مورد استفاده پژوهش:
شیوه تجزیه و تحلیل داده:
فصل چهارم
یافته های تحقیق
مقدمه:
فصل پنجم
بحث، تفسیر، نتیجه گیری
محدودیت های پژوهشی :
پیشنهادات:
منابع:
پیوست
جدول (1) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک
جدول (2) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک
جدول (3) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان
جدول (4) سالمندان ساکن در منزل شهر گرگان

فرمت : WORD | صفحات:60

***********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

بررسي مقايسه اي سلامت رواني بين سالمندان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد