ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران داشجو
دانلود پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران داشجو

دانلود پژوهش بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران و پسران داشجو

بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه میزان افسردگی دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کیله دانشجویان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز می­باشد.نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده که ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده که این پژوهش به روش نمونه­گیری پس رویدادی از نوع (علی- مقایسه­ای ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگی «بک» پژوهش انجام گرفت.سپس با استفاده از ابزار آماری و با بررسی میانگین دو گروه مقدار t محاسبه شده از t جدول کوچکتر بوده بنابراین نتیجه گرفته می­شود که فرضیه پژوهش رد شده و فرضیه صفر تأیید شده است. یعنی بین میزان افسردگی دختران و پسران دانشجو تفاوت ناچیزی وجود دارد که این تفاوت معنادار نمی­باشد.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

درطول قرن بیستم انسان بیش از تمام تاریخ دستخوش دگرگونی از نظر شیوه­های زندگی روابط اجتماعی ومسائل بهداشتی و پزشکی شده است. امروزه زندگی پیچیده ماشینی ایجاب می­کند که با ظرافت خاص علمی به قضایا و پدیده­های محیط زندگی نگریسته شود. این ظرافت زمانی به اوج اهمیت می­رسد که پدیده­های مورد بررسی درارتباط مستقیم با انسان باشد.

و در نتیجه جستجو برای شناخت واقعی خویشتن بیش از هر زمان دیگری برای انسان اجتناب ناپذیر است تا در این رهگذر بتوانند به گونه­ای مطلوب و سازنده با دنیای بیرون و درون خود رابطه منطقی برقرار کند وبر اساس یک شناخت درست و سنجیده با مسائل و مشکلات و پیچیدگی های زندگی خود رو به رو شودو از افتادن در دام نگرانیها و تشویشهای فکری و نگرشهای غلط خود را محفوظ نگه دارد.گذشته نشان داده است که بسیاری از بیماریهای شایع غیر فراگیر بیماریهای روانی در کشورهای پیشرفته و صنعتی زائیده عواملی هستند که خود انسان آنها را خلق کرده و گرفتار آن شده است.لذا چنین عواملی قابل پیشگیری هستند(میلانی فر، ۱۳۷۹).مشاهدات معمولی نشان می­دهند که موفقیت شخص در سازش با مسائل زندگی به دلایل گوناگون تغییر می­کند مثلاً در مواردی از قبیل شکست در عشق ، از دست دادن پول، بیماری، حادثه، مرگ فرد مورد علاقه ، ممکن است چنان انسان ازلحظه تولد تا هنگام مرگ به دیگران وابسته و نیازمند باشد و برای زنده ماندن از لحاظ جسمانی ، روانی ، اجتماعی به پرستاری و مراقبت دیگران نیاز دارد. انسان به تنهایی نمی­تواند بار مشکلات خویش را به دوش کشد.بارزترین علامت اختلالات عاطفی، تغییرات و نوسات اخلاقی کم دست که به شدت با اخلاق افراد سالم فرق دارد و به صورت افسردگی و یا خوشحالی زیاده از حد تظاهر می­کند.(شاملو، ۱۳۸۰).این باور که همه ما در برخورد با دشواری های زندگی واکنش شادی نشان می­دهیم اغلب با تبلیغات روانشناسی و روانپزشکی از رنج و اندوه همخوانی ندارد. نتیجه فریبنده این نظریه به تأیید نرسیده است.جستجو واکنشی برای سبب یابی سالم هر بیمار بد حالی است که از در وارد می­شود و این در حالی است که جواب ساده و طبیعی و خیر خواهانه وجود دارد که می­توان آن را در قالب نسخه­ای نوشت.(دوپالو، ۱۳۸۱).افسردگی از قدیمی ترین بیماری های شناخته شده و متداولترین انواع اختلالات روانی در همه زمانها و مکان هاست وتقریباً همه ما در طول زندگی گاهی احساس غم و افسردگی کرده­ایم.مردم درموقعیتهای خاص همچون مشاجره با یک دوست و همکار، شکست شغلی، تحصیلی، بیماری پیری یا از دست دادن عزیزان احساس غمگینی می­کنند افسردگی واکنش طبیعی انسان به فشارهای محیطی است.(راسل، ۱۳۷۴)طبق تحقیقات انجام شده افسردگی در بین زنان آشکارا تأیید شده است. در جامعه ما جنس مونث بیشتر از جنس مذکر به ابزار نشانه های افسردگی تمایل داشته است در حالی که مردان برای خشم و بی تفاوتی بیشتر تقویت می­شوند(روزنهان، ۱۳۸۰).رابطه افسردگی با جنس زن می­تواند به دلیل فعالیتهای آنزیم های شیمیایی ، استعداد ژنتیکی و دوره ماهیانه افسردگی پیش از قاعدگی دانست که به دلیل تغییرات خلق آنان است که بر آسیب پذیری زنان تأثیر می­گذارد همچنین امکان دارد ناقلان زنانه ژن افسردگی ، افسرده شوند در حال که ناقلان مردانه این ژن الکلی می­شوند. و اینکه زنان تصور ذهنی از بدن و تعقیب لاغری از طریق رژیم غذایی مربوط می­شود. رژیم غذایی یک چرخه ناکامی و درماندگی را تشکیل می­دهد.(روزنهان ، ۱۳۸۰)می­توان به تحقیقاتی اشاره کرد که در سال ۱۹۷۸ توسط آریتی انجام شد ونشان داد که حدود ۷۵ درصد بیماران افسردگی حاد دارند. تحقیق دیگری که در استرالیا توسط جیمز درسال ۱۹۷۸ انجام شد و نتایج آن حاکی از آن بود که تعداد خودکشی بین بیماران روانی ۴ برابر بیشتر در مردها و ۹ برابر درزنها.

هدف پژوهش و بیان ضرورت آن:

چون جوانان دانشجو ومتخصص فعالترین و بهترین بخش جامعه هستند که در آینده اداره بخشهایی از جامعه را به دست می­آورند به همین علت باید بیشتر مورد توجه باشند تا اگر دچار مشکلات شدند بتوانیم هر چه سریعتر آن مشکل راشناسایی و رفع کنیم. چون در حال حاضر افسردگی شایعترین اختلال روانی دربین جوانان است و بیماران افسرده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیماران روانی را تشکیل می­دهند باید به آن توجه بیشتری کرد تا با شناخت علائم آن برای پیشگیری و درمان راه حلهای مناسب پیدا کرد افسردگی یک انحراف عاطفی است به عبارت دیگر افکار منحرف و فریب آلود مجموعه­ای از احساسات غم و اندوه عدم اعتماد به نفس بی تفاوتی و بی حوصلگی خستگی و ضعف ، ناامیدی و یاس و … راتحت عنوان افسردگی به دنبال خود می­کشد و قربانی خود را به طرف خودکشی سوق می­دهد. بنابراین باید گفت افکار غیر منطقی و غیر واقعی و فریب آلود میکروب و علت افسردگی هستند و چنانچه این افکار تصحیح و اصلاح شوند افسردگی درمان خواهد یافت.

منابع :

 1. آزاد، حسین(۱۳۷۸) . آسیب شناسی روانی، تهران ، انتشارات پاژنگ.
 2. آزاد، حسین.(۱۳۸۰) . روانشناسی مرضی کودک، تهران ،انتشارات رشد.
 3. اخوت، ولی الله .(۱۳۸۲) . افسردگی ، تهران، انتشارات دهخدا.
 4. امانت، ابراهیم .(۱۳۷۶) . افسردگی و خودکشی ، تهران انتشارات دانشگاه.
 5. برنز ، دیوید.(۱۳۷۵). روانپزشکی افسردگی(ترجمه مهدی قراچه داغی)، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی
 6. پرتو، داریوش (۱۳۸۰) تحقیق آزمایشی در پراکندگی افسردگی، مجله روانشناسی دانشگاه تربیت معلم ،شماره ۱۳
 7. پلاجمی، کلایتون وجیمز باریت.(۱۳۷۹)، در مان افسردگی (ترجمه حسن سلطانیفر) ، تهران ، انتشارات رشد.
 8. پورات،سیف، فیض .(۱۳۷۵) . رفتار درمانی کاربردو بازده ،تهران انتشارات فردوس.
 9. پورافکاری ، نصرت الله ، (۱۳۷۸). نشانه شناسی بیماریهای روانی، تبریز ، انتشارات تبریز.
 10. دوپالو، جی ریموند وابلاو، کیت راسل.(۱۳۸۱) در مان افسردگی .(ترجمه مهدی قراچه داغی)، تهران . نشر البرز
 11. دادستان، پریرخ.(۱۳۷۸). روانشناسی مرضی تحول از کودکی تا بزرگسالی ، تهران ،انتشارات رشد.
 12. راسل، میچل.(۱۳۸۰) . افسردگی .(ترجمه غلامرضا خواجه پور).تهران انتشارات سینا.
 13. رواندوست، وحید.(۱۳۷۸) افسردگی ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.
 14. روزنهان، دیویدال وسلیگمن، مارتین.ای . پی .(۱۳۸۰) آسیب شناسی روانی (ترجمه یحیی سید محمدی)،تهران، نشر ساوالان.
 15. شاملو، سعید، (۱۳۸۰).آسیب شناسی روانی، تهران، انتشارات دانشگاه.
 16. شاملو، سعید.(۱۳۷۴) . بهداشت روانی ،تهران، انتشارات رشد.
 17. شرفی، محمدرضا،(۱۳۷۸) . مراحل رشد و تحول انسان .تهران انتشارات فرهنگ و ارشاد
 18. شعاری نژاد، علی اکبر ، (۱۳۷۰) فرهنگ وعلوم رفتاری .تهران .انتشارات امیر کبیر .
 19. صنعتی. علی (۱۳۷۸) خلاصه مقالات سمپوزیوم استرس .تهران. انتشارات البرز .
 20. صبائیان.زهرا (۱۳۸۴) .بررسی افسردگی بین دانشجویان متأهل و مجرد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده روانشناسی .
 21. فدایی .فربد.(۱۳۸۰) نشریه روانشناسی مرکز روانپزشکی رازی. شمار ه ۱۲
 22. قراچه داغی .مهدی (۱۳۷۹) روانشناسی افسردگی. تهران. انتشارات خاتون.
 23. قراچه داغی . مهدی (۱۳۸۰) شناخت در مانی. تهران. انتشارات ۲۰۰۰
 24. قهرمانی ، ابراهیم جعفر (۱۳۷۴) نشانه شناسی بیماری های روانی تهران انتشارات چهر.
 25. معانی . ایرج (۱۳۷۸) افسردگی های روانی. تهران . انتشارات چابخش.
 26. وهاب­زاده، جواد (۱۳۷۶) مباحث عمده در روانپزشکی تهران چاپخانه ۱۷ شهریور.
 27. هاشمیان. کیانوش (۱۳۷۹) زمینه روانشناسی تهران انتشارات رشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۱۶

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

روانشناسی و اجتماعی

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است