دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال تحصيلي 83-82 ناحيه يك اسلامشهر

بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال تحصيلي 83-82 ناحيه يك اسلامشهر

فهرست مطالب
مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت پژوهش
سوابق پژوهش
اهداف پژوهش
سوالهاي پژوهش
فصل دوم (بررسي پيشينه پژوهش)
تعريف آزمون
مفهوم امتحان
انواع امتحان از نظر هدف
طبقه بندي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي
سوالات استثنايي و اصول نوشتن آنها
نكات ضروري جهت تهيه و نوشتن سوالات عيني
مقايسه سوالهاي عيني و استثنايي و مزايا و محدوديتهاي هر كدام
مراحل انجام امتحان
تعريف هدفهاي آموزشي
– منابع هدفهاي آموزشي
– طبقه بندي هدفهاي آموزشي
تهيه پيش نويس طرح امتحان
تاريخچه هدفها در آموزش و پرورش رسمي ايران
تحليل و تعريف جغرافيا
بررسي چگونگي تكوين دانش جغرافيا در ايران
كلياتي در آموزش جغرافيا
روشها و فنون آموزش جغرافيا
فصل سوم (روش پژوهش)
جامعه آماري
ابزار پژوهش
روش گردآوري داده‌ها
فصل چهارم (نتايج پژوهش)
فصل پنجم (بحث و تفسير)
نتيجه گيري
محدوديتهاي پژوهش
پيشنهادهاي پژوهشي

منابع پژوهش
بررسي ميزان ارتباط سوالات آزمون پاياني درس جغرافيا پايه اول و دوم راهنمايي با اهداف و محتوي كتاب سال تحصيلي 83-82 ناحيه يك اسلامشهر
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد