دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي ميزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان در زندگي روزمره

بررسي ميزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان (عج) در زندگي روزمره
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول طرح تحقيق 4
موضوع و طرح مسئله علمي 5
علت و اهداف انجام تحقيق6
فرضيه سازي 8
تعريف مفاهيم و واژه ها 9
انتخاب مفاهيم و واژه ها 11
مشكلات و موانع تحقيق 12
فصل دوم پيشينه نظري تحقيق13
بخش اول: جوان و دوران جواني 14
بخش دوم: اهميت شكر گزاري و شكر نعمت امام زمان (عج)    26
بخش سوم: غربت امام 40
بخش چهارم: انتظار فرج 50
بخش پنجم: ارمغان مهدي (عج) 64
بخش ششم: معناي ارتباط و تكليف منتظران نسبت به حضرت    69
بخش هفتم: امام حسين (ع) و حضرت مهدي (عج) 77
فصل سوم: خلاصه و نتيجه گيري84
پيوست ها:
نمونه فرم پرسش نامه
جداول و نمودار ها
منابع و ماخذ
مقدمه:
خدايا نمي‌دانم با چه زباني تو را بستايم، چرا كه اگر در عصر جاهليت چشم به اين جهان مي‌گشودم، چشمانم در زير تلي از خاك بسته مي‌شد و اگر در عصر بعد از رحلت پيامبر اكرم متولد مي‌شدم، شايد من نيز در زمره ي طلحه و زبير ها قرار مي‌گرفتم.
اما چه بگويم از لطف بيكران تو!
چرا كه در عصري كه متعلق به امام زمان (عج) و نائب بر حقشان است، زندگي مي‌كنم، عصر من، عصر ظهور مردي است از سلاله ي پيامبر خاتم (ص) امام خميني (ره) مردي كه آب و آينه و آفتاب در دست داشت. امروزه بشريت منتظر آن جامعه آرماني و ايده آل است، زيرا كه هيچ يك از نظريه هاي سوسياليستي ماركسيستي، ليبراليستي و … نتوانسته است انسان را به آن مدينه فاضله اي كه آروز دارد، برساند.
امامت خورشيد حيات بخشي است كه شيعه با اعتقاد به آن گره خورده و راه خويش را در تاريخ آغاز كرده و از اسلام خلفا و كج راهه ها و بي راهه ها جدا نموده است.
و در اين راه رنج ها برده است، تا آنجا كه به اعتراف برخي محققان آن قدر كه در اين راه شمشير كشيده شده و جان فشاني شده، در هيچ برهه اي از زمان در مورد هيچ يك از ديگر آموزه هاي دين معني ديدن بدين حد، شمشير زده نشده و جان فشاني نشده است و اين جان فشاني و اهتمام از آن جا برخاسته كه پيامبر اسلام (ص)، آن قدر كه به اين امر سفارش مي كرد به هيچ يك از امور ديگر سفارش نمي‌كرد و آن قدر كه براي اين مهم از اولين روزهاي دعوت علني تا ‌آخرين لحظات عمرش در بستر بيماري گام بر مي‌داشت و اقدام مي‌كرد، براي هيچ كار ديگري اقدام و زمينه سازي نمي‌كرد.
امروز و در اين نسل ما امامت را پذيرفته ايم، ولي هنوز براي بسياري از ما، مسئله امامت و بحث امام زمان (عج) گنگ و مبهم است و به صورت ميراثي از آن پاسداري مي‌شود ميراثي كه هنوز عمق و ضرورتش را نچشيده ايم.
اگر ما جايگاه امامت را بشناسيم و ضروتش را لمس كنيم بر اساس همان ضرورت وجود امام زمان (عج) را احساس مي‌كنيم و از زير بار اشكال هاي بني اسرائيل آزاد مي‌شويم و بر اساس همان ضرورت و احساس، به عشقي از امام مي‌رسيم.
آن هم نه عشق ساده و سطحي كه عشق شكل گرفته و جهت يافته.
در ميان امامان شيعه، امام دوازدهم از ويژگي ها و امتيازهاي خاصي برخوردار است.
او تنها كسي است كه تمامي‌جهان را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت، همانگونه كه از ظلم و بيداد پر شده است. او كسي است كه پيامبر (ص) و همه امامان، از ساليان دور، آمدن او را بشارت مي‌دادند و با ياد او و دولت او شيعيان را آرامش مي‌بخشيدند.
با امام بودن آثاري دارد و پشت كرده به او غرامتي، كسي با امام نور نباشد، گرفتار امام نار مي‌شود و اين، سنتي است الهي.
اهميت مقوله مهدويت و نقش آن در اعتقاد مردم و بررسي آثار روان شناختي، تربيتي و اخلاقي اعتقاد به امام زنده، مي‌طلبد تا از هر فرصتي براي پرداختن به اين مهم بهره بجوييم و صد البته سينه هزار ساله در يكي دو كتاب هم خالي نمي‌شود، با يكي دو صفحه چه مي‌توان كرد؟!………………

دانلود پروژه بررسي ميزان توجه جوانان به نقش و حضور امام زمان در زندگي روزمره
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد