خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » پروژه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر
پروژه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

پروژه بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر

چکیده ای از مطالب

مقدمه :

الف – بیان مسئله

ب – طرح مسئله

پ – سوالات تحقیق

ت – اهداف تحقیق

ث – اهمیت موضوع

ج – بیان مفاهیم

مقدمه :

در این تحقیق به بررسی ویژگیهای اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر پرداخته ایم . و از آنجایی که موضوع اعتیاد یکی از دغدعه های ذهنی محقق بود و در طی دوره کارورزی بطور عمیق با فضای زندگی افراد معتاد آشنا شده است پس نیاز به بررسی همه جانبه فضای اجتماعی پیرامون شخص معتاد مطرح شد . از آنجایی که اعتیاد یکی از معضلات اصلی رو به گسترش در جامعه ما است به طور ملموس همه روزه با پی آمدها ، عوارض ، ناهنجاریهای ناشی از آن روبرو هستیم پس بر آن شدم تا به طور علمی این مشکلات را بررسی کنم . در این تحقیق جامعه آماری ، شامل افراد معتاد ترک اعتیاد کرده در تهران می باشد و در آن از روش مشاهده ، مصاحبه ، بررسی اسناد و مشارکت استفاده شده است . اطلاعات حاصل از این روشهای گردآوری شده و این اطلاعات را در فصل چهارم به طور مسبوط ملاحظه می کنید . این پژوهش در اسفند ماه ۱۳۸۵ تا پایان مرداد ۱۳۸۶ در تهران انجام شد .

الف ) بیان مسئله :

 • ایده آغازین :

یک روز بعد از تعطیلات نوروز استاد در سر کلاس این موضوع را مطرح کرد که شما درباره ی گروه Na چه می دانید ، چه گروهی هستند چه اقداماتی را انجام می دهند من در آن زمان کارورزی کار با گروه را انتخاب کرده بودم ولی هنوز محل کارورزی ام مشخص نبود وقتی استاد بیشتر راجع به این گروه توضیح داد و گفت که چه کارایی را انجام می دهند راغب شدم که کارورزی کار با گروه را به مطالعه و بررسی این گروه اختصاص دهم .

و در جلسات گروه شرکت کردم و کلاً با این گروه آشنا شدم . (NA گروه معتادان گمنام است ) طی این جلسات با گروه بیشتر آشنا شد و راجع به آنها اطلاعات کسب کردم و به شیوه عمل گروهی به قوانین کار با گروه آنان اشراف پیدا کردم روابط ما آنقدر گسترده شد .

که استاد قرار ملاقات را با چندین  تن از اعضای گروه NA را تنظیم کردند و ما رو در رو با آن افراد ترک اعتیاد کرده بودند مصاحبه کردیم و اطلاعات بیشتری کسب کردیم و این آشنایی باعث شد که من کارورزی کار با جامعه خود را نیز با آن گروه ادامه دهم و بعد از آن هم به دلیل علاقه مندی به مشکلات معتادان و شناخت تأثیر آنان در زندگی اجتماعی موضوع پایان نامه خود را نیز درباره ی افراد معتاد انتخاب کردم چون امروزه در خانه ای نیست که حداقل یک فرد معتاد نباشد و یا آمار و ارقامی که راجع به اعتیاد جوانان و نوجوانان چاپ می‌شد و تصویر دردناکی از مشکلات اجتماعی را نشان می دهد.

در کشور رو به توسعه ایران که هنوز از صنعتی شدن و رفاه و آسایش اجتماعی چیزی ندیده است و دچارگذار و بی هنجاری ناشی از تغییر جامعه سنتی به شکل در هم ریخته کنونی است ، اضافه شدن مشکلاتی مانند اعتیاد ، ایدز ناشی از آن و سایر مسایل اجتماعی ضرورت این پرسش بیشتر مطرح شد.

چه ویژگی های اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر دارند .

ب ) طرح مسئله :

امروزه مشکل اعتیاد به عنوان پدیده مهلک و مخرب که نتایجش می‌تواند اثرات بسیار سویی در زمینه های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه داشته باشد . و معمولاً‌ گروهی که در برابر این پدیده مهلک و خطرناک بیش از سایر گروهها آسیب پذیر است همانا در گروه جوانان یک جامعه می باشد . علل گرایش جوانان به مصرف نا به جای مواد مخدر و داروهای اعتیاد آور ممکن است انگیزه‌های گوناگونی داشته باشد و از فرهنگ دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت کند . در حال حاضر نزدیک به یک میلیون و دویست هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد ( نشریه مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ ) که به صورت دائمی مصرف کننده مواد مخدر می باشند و هشتصد هزار نفر به صورت تفننی مصرف کننده موادمخدری می باشند

منابع

کتاب های مورد استفاده :

 • آقا بخشی ،حبیب ،« اعتیاد و آسیب شناسی خانواده – مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد »
 • پورافکاری ،نصرت،«خلاصه روانپزشکی وعلوم رفتاری » روانپزکشی جلد دوم انتشارات شهر آسب.
 • تری ال هدریک ، لئونارد بیک من، «انتخاب طرح تحقیق کاربردی راهنمای عمل» . ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی – دفتر پژوهشهای فرهنگی.
 • فرجاد،محمد حسین،همابهروش،زهره وجدی،(۱۳۷۴) ،«راهنمایی کاملی برای چگونگی برخورد خانواده وجامعه با اعتیاد به مواد مخدر شناخت ،علل ،عوارض ودرمان اعتیاد»،نشر بدر،تهران.
 • قیاسی ،علیرضا،(۱۳۸۲) ،«دانستنیهای مبارزه با مواد مخدر».
 • لیاقت غلامعلی ،۱۳۸۰ ،«اعتیاد به مواد مخدر جنبه های کاربردی پیشگیری ، عوامل خانوادگی و درمان »، تهران :دانشگاه آزاد اسلامی ( تهران واحد مرکزی ، اداره کل چاپ انتشارات و توزیع
 • مارشال کاترین/ کرچین ب ، راس من ،۱۳۷۶«روش تحقیق کیفی » ، ترجمه علی پارسائیان محمد اعرابی ویراستار سیامک افشار / تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی .
 • مک روال،دیوید،هنری آی،«اعتیاد از اصول تا عمل »ترجمه محسن گلپرور،خلعتبری،تبردست،کانون گسترش علوم ،چ هشتم.
 • نادری ،عزت الله ،مریم سیف نراقی،«ویرایش ۴» ،روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تاکید بر علوم تربیتی / تهران :بدر.
 • پیک هارت،کارل،(۱۳۸۰) «کلیدهای پیشگیری درمقابله با اعتیاد در نوجوانان وجوانان» مترجم: مسعود هومان،تهران: سابرین،کتابهای دانه.
 • کلمن،ورنان،«اعتیاد چیست؟معتاد کیست» ترجمه : محمدرضا یرفخرایی،نشراوحدی.
 • پایان نامه / عنوان : عوامل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر گرای شجوانان به مواد مخدر / منطقه شرق تهران
 • پارسا ،محمد.(۱۳۷۷) زمینه روانشناسی (عمومی)موسسه انتشارات بعثت.

مقالات مورد استفاده :

 • آهنگرانزابی،احد،«خانواده عامل اساسی در اعتیاد فرد یا ترک آن» ،بررسی کارشناسی علل گرایش دوباره به مواد مخدر پس از ترک .نشریه کیهان ،۲۶/۱۱/۸۱ .
 • بیرامی، منصور،« نقش خانواده در وابستگی نوجوانان و جوانان به مواد مخدر»، نشریه اصلاح و تربیت ۷۱ و ۷۲٫ص اتا ۵٫
 • پدیده اعتیاد و ابعاد فرهنگ های آن نگاهی به علل و عوامل مؤثر بر اعتیاد در ایران نشریه اطلاعات ۴/۹/۱۳۸۰،ص۱٫
 • نگاهی به علل وعوارض اعتیاد و آثار آن بر خانواده .نشریه پیام زن ،۴۹٫ دی ۱۳۷۸،ص۲٫ص۱۲،ص۱۳،ص۱۴٫
 • اعتیاد در کمین جوانان خانواده ها مراقب باشد نشریه جمهوری اسلامی،۸/۵/۷۸٫ص۶٫
 • روانشناسی و جامعه شناسی اعتیاد / نشریه دادرسی ص ۲۵
 • اعتیاد جوانان از نظر روانشناختی و جامعه شناختی و توصیه های پیشگیرانه /مهدی کوکبی ،نشریه دادرسی ،ص۵وص۶٫
 • سال های دور از خانه : بررسی علل ابتلای جوانان خوابگاهی به اعتیاد در گفت و گوی اختصاصی با دکتر مجید ابهری / نشریه مردم سالاری ۲۱/۲/۸۴ ص ۱و۲٫
 • مبارزه با مواد مخدر –مرکز مبارزه با مواد مخدر با خانواده ها –ادارۀ مطالعات وتحقیقات ،۱۳۸۱٫
 • مقاله تحقیقی،علل گرایش به مواد مخدر ،معصومه امیری ،مددکاراجتماعی فاتب،۱۳۸۳٫
 • فرهنگ آموزشی مبارزه با مواد مخدر ،علی غنجی ،معاونت آموزشی ناجا،اداره کل پشتیبانی ،آموزش ۱۳۷۸٫
 • مرکز مبارزه با مواد مخدر ناجا،(دایره تحلیل وارزیابی اداره اطلاعات).
 • ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری دکتر احمدی و روزنامه همشهری خرداد ۱۳۸۱٫
 • کتاب همایش بین المللی ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری ،(آمار واقعیت)
 • نشریه کیهان،۲۶/۱۱/۸۱ ،ص۱و۲٫

سایت های مورد استفاده:

۱-WWW.ronama.com

۲-WWW.isna.ir

۳-WWW.tv4.irib.ir

۴-WWW.shavghnewspaper.com

۵-WWW.khedo.ir

۶- سایت مسایل اجتماعی/عنوان :دانستنیهای درباره اعتیاد با همکاری ناجا.

 

فرمت : WORD | صفحات:  ۱۹۶

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است